utorok , 9 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Vybavenie rybárskeho lístka

Vybavenie rybárskeho lístka

Vybavenie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydá Mestský úrad v Kráľovskom Chlmci na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.
Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch .
 

Potrebné doklady:
• platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
• žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

 

Správny poplatok:
• týždenný 1,50 eura
• mesačný 3,00 eurá
• ročný 6,50 eura
• trojročný 16,50 eura

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne MsÚ
 

Od tejto položky sú oslobodené:
• žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
• odborní zamestnanci na úseku rybárstva ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
• zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodária ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
• osoby do 15 rokov
 

Doba vybavenia: na počkanie

KONTAKT:
Mesto Kráľovský Chlmec – Mestský úrad, L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec, číslo dverí 14, II. poschodie
Mária Majkricsová, tel.: 056/ 68 710 59, e-mail: maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk