streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy

TICCE

TICCE ticce logo

Harminchárom éve (2012)

Talán ők maguk sem gondoltak arra, hogy a kezdeményezés, amelyet elindítottak ilyen sokáig él majd. Mindenesetre szerencsésnek mondható annak a pár művészléleknek a találkozása és elhatározása, amelynek köszönhetően a TICCE létrejött és mára, 2012-re krisztusi kort ért meg. (A Ticce kifejezést a Tisza egykori medrének megnevezésére használják a helyiek.) Az 1979-es évben Csótó László, Tiszai Nagy Menyhért, Ferenc György, Sárogh István, Binó István, Galgóczy Tibor, Varga P. Mária és Molnár László írásban rögzítették együttműködési szándékukat, s hamarosan egyre többen jelentkeztek hozzájuk: Kiss E. Károly, Czibák Mária, Kobák László, Szántó Kázmér, Vasko József, Erdélyi Béla és mások. Otthonra a királyhelmeci művelődési központban találtak – 1983-tól itt rendezik szokásos nyári alkotótáborukat – majd a megmutatkozás és a megmérettetés ideje is eljött: a környékbeli települések után Királyhelmec, Nagykapos, Tőketerebes, Kassa, Beregszász, Komárom, Pozsony, Budapest adott lehetőséget csoportos és egyéni kiállításaiknak. A szakmai segítség – Mezei Tamás, Andrási Kurta János, Löffler Béla látták el őket tanácsokkal – meghozta gyümölcsét: elismerés elismerést követett, a szlovákiai és magyar sajtó jóindulattal fogadta a tehetségeket (többek között a Hét, a Nő és az Új Tükör foglalkozott alkotásaikkal). Az 1989-es társadalmi változások alaposan felkavarták a Ticce állóvizét, ami a tagokban elsősorban szemléletváltást, majd elköltözéseket “eredményezett”. Az ezt követő tíz év nemigen kedvezett a művészeteknek és a művészeknek. 2000-től már e sorok szerzője is közelebbi kapcsolatba került a Ticcével, miután a királyhelmeci művelődési központ alkalmazottja lett. Egy évre rá a társaságot bejegyeztettük Szlovákia Belügyminisztériumában, mint polgári társulást, bízva abban, hogy eredményesebben pályázhatunk működési költségeinkre. Sajnos a társaság megalakulásától eltelt időszakból gyakorlatilag nem maradt “ticce-tulajdonú” mű (bevett szokás, hogy a táborlakók egy-egy alkotást hagynak a szervezőknek, belépésemkor az elmúlt húsz éve mérlege kimutathatatlan volt). A művészek azonban nagylelkűek, és ottani tevékenységem öt éve alatt több mint kétszáz alkotással sikerült gyarapítanunk a Ticce vagyonát, valamint sikerült kialakítanunk egy állandó kiállítási helységet. A nyári táborainkat Magyarországról, Kárpátaljáról és Romániából is látogatták, minek következtében kiállításaink is egyre népszerűbbek lettek. Ekkor kezdtük komolyabban venni a Ticce nevében “alkotó” fogalmát, ami nem csak festőre és grafikusra, hanem szobrászra, fotósra, íróemberre is vonatkoztatható lett. A Ticce minden helyi alkotó és érdeklődő társasági szalonjává vált, kiállításai, találkozói közéleti-társadalmi szerepet töltöttek be. Ennek az időszaknak kiemelkedő szervezői Rinkács Sándor festő és Ivanega Iván, akiknek áldozatkész tevékenysége ismét előtérbe hozta a Ticcét. A következő hullámvölgyet ismét a társadalmi események okozták. A 2008-as gazdasági válság elsodorta tőlünk Rinkács Sanyit (és nem egy tagunkat) Ivanega Iván pedig bármennyire hősiesen is szervezte és installálta a kiállításokat, a szervezeti élet pangását jól jelzi, hogy az elmúlt négy évben – más hiányosságok mellett – nem volt, aki megszervezze a tagsági gyűlést. Harminhárom évvel a társaság megalakulása után tehát elhalt a társasági élet, nem működik a társaság honlapja, kihunyt az általunk kezdeményezett “Verset rajzolok” verseny lángja, fogalmunk sincs mennyire apadt a 2000-től 2005-ig felhalmozott Ticce vagyon stb.stb. Ebben a helyzetben kértek fel, hogy vállaljam el a Ticce elnöki funkcióját. Ami minden meglévő hiányosság ellenére megtisztelő, de semmit nem jelent Hricuta Andris, Terebesi Gyula, Hornyák József, Baňacki Miki, Matyovka Anti, Ferenc Gyuri, Vaskó József, Molnár Sándor, Tóth Marika, Fazekas László és Krisztián és a többiek segítsége nélkül… Köszönet nekik…

                                                                                                                                                        Hogya György

You are here: TICCE