sobota , 20 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022 ilustracka volby 1 2 2 2 2

SPOJENÉ VOĽBY 2022 – SOBOTA, 29. OKTÓBER

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV  – 29.10.2022 

ÖNKORMÁNYZATI ÉS MEGYEI VÁLASZTÁSOK – 2022. október 29 (szombat)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase od 07:00 hod. do 20:00 hod..

Bližšie informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a voľbám do orgánov samosprávnych krajov si môžete pozrieť  na: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí si môžete stiahnuť na: Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, Ministerstvo vnútra SR – Verejná správa (minv.sk)https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

Odporúčanie: na „Podpisovej listine na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta v kolónke „Trvalý pobyt“ Názov obce a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (napr. “KCH” alebo “Kr. Chlmec”); názov obce Kráľovský Chlmec možno do podpisového hárku predpísať.

 

SÚBORY/PRÍLOHY

Informacia o sposobe hlasovania.pdf

Informacia o podmienkach prava volit a prava byt voleny pre volby do organov samospravnych krajov.pdf

Informacia o podmienkach prava volit a prava byt voleny pre volby do organov samospravy obci.pdf

Információ  a választójog és a megválasztáshozvaló jog feltételeiről  – önkormányzati választások

Információ a választójogés a megválasztáshoz való jog feltételeiről – önkormányzati régiók testületébe

 

Vyhlásenie spojených volieb

Rozhodnutie predsedu NR SR  č. 209-2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zákon c. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č.  85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 185/2022 z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase

Oznámenie o počte obyvateľov mesta Kráľovský Chlmec

Oznamenie-o-utvoreni-volebneho-obvodu-a-o-urceni-poctu-poslancov-MsZ.pdf

Oznamenie-dorucovanie-Oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-MVK-a-OkVK.pdf

Oznamenie-dorucovanie-Kandidatnych-listin-pre-volby-do-Mestskeho-zastupitelstva-mesta-Kralovsky-Chlmec-a-Kandidatnych-listin-pre-volby-primatora-mesta-Kralovsky-Chlmec.pdf

Informacia-o-vytvoreni-volebnych-okrskov-a-urceni-volebnych-miestnosti.pdf

Oznamenie-dorucovanie-Kandidatnych-listin-pre-volby-do-Mestskeho-zastupitelstva-mesta-Kralovsky-Chlmec-a-Kandidatnych-listin-pre-volby-primatora-mesta-Kralovsky-Chlmec-1.pdf

Oznamenie-dorucovanie-Oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-MVK-a-OkVK-1.pdf

Zapisovatelka-mestskej-volebnej-komisie.pdf