piatok , 30 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Spevácky zbor ÁRVALÁNYHAJ

Spevácky zbor ÁRVALÁNYHAJ

Spevácky zbor ÁRVALÁNYHAJ i 3783029Spevácky súbor Árvalányhaj vznikol v roku 2001 v Kráľovskom Chlmci a odvtedy s nezlomným entuziazmom a chuťou spestrujú kultúrny život nášho mesta, ale celého Medzibodrožia. Týždenne dvakrát sa stretávajú na skúškach, sú stálymi účinkujúcimi obecných majálesov, respektíve ľudovo-umeleckých stretnutí. Súbor, 20. novembra 2010 v Dunajskej Strede, v celoslovenskom finále súťaže ľudových piesní a ľudovej hudby obdŕžal ocenenie zlatého stupňa od združenia Maďarských zborov, skupín a ľudových súborov.  Tento úspech vyzdvihol chlmeckých škovránkov na celoslovenský piedestál, avšak spomínané ocenenie nie je jediné v ich zbierke, sú držiteľmi aj strieborného stupňa, zároveň v roku 2008 v Srbsku na medzinárodnej súťaži ľudových piesni ich menované združenie zaradilo do hodnostnej triedy – výborný. Každé Vianoce skrášľujú sviatky obyvateľom domu dôchodcov Červeného kríža svojim láskavým prog-ramom. 14. mája 2011 sa kvalifikovali na regionálne finále súťaže ľudovej hudby.

Celoštátne hodnotenie ľudových súborov v Egeri 6-7.6.2015 – Népzenei együttesek országos minősítése 2015. jun 6-7. – Eger