streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia Kráľovský Chlmec

Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia Kráľovský Chlmec

O činnosti ZO – SZZ Kráľovský Chlmec

 

Vznik a stručná charakteristika organizácie

Základná organizácia bola založená 19.júna 1967 pod názvom Československá ovocionárska a záhradkárska organizácia s počtom 50 členov, ktoré sa neskoršie pretransformovala na Slovenský zväz záhradkárov – Základná organizácia Kráľovský Chlmec.

Táto organizácia je založená na základe dobrovoľných členov, ktorý v 80 rokoch rozrástla na 650 členov, ale počet členov postupne kleslo a v tejto dobe dosahuje na 180 členov, nakoľko veľa záhradkárov odkupoval svoje pozemky do osobného vlastníctva a tak sa stali pridomovými záhradkármi.

Kľúčové oblasti činnosti ZO-SZZ:
– riadiť a usmerňovať činnosť členov záhradkárskeho zväzu ako aj pridomových záhradkárov
– zapojiť sa do kultúrneho a hospodárskeho života mesta Kráľ. Chlmec
– spolupráca s odbornými školami v regióne Kráľ. Chlmec
– zasadanie výboru podľa vypracovaného plánu
– každý rok usporiadať výstavu ovocia a zeleniny v rámci Medzibodržského kulturného festivalu
– pravidelne usporiadať výročnú členskú schôdzu v rámci toho usporiadanie ochutnávku vín pre členov záhradkárov a pridomových členov, ich vyhodnotenie ako aj ocenenie s diplomom
– pravidelné organizovanie reprezentačného plesu záhradkárov na vysokej úrovni
– účasť členmi výboru na okresných výborových schôdzach
– účast na odborných školeniach organizovaných Okresným výborom záhradkárskeho zväzu
– usporiadanie odborných školení pre členov ZO SZZ v oblasti pestovania a ochrany ovocia a viniča
– pomoc a riešenie problémov pri pestovaní rezistentných stromov a plodín
– úzka spolupráca s Mestským úradom Kráľ. Chlmec
 

Významné projekty
– oprava a udržiavanie ciest v dobrom stave v záhradkárskej oblasti
– kontrola a dodržiavanie skládky smetí uložené členmi ZO na určené miesta
– udržiavanie čistoty okolo „Mélyárok“
– elektrifikácia záhradkárskej osady Kráľ. Chlmec

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami:
– spolupráca s ostatnými členmi ZO v okrese Trebišov
– účasť na výstavách organizované ostatnými ZO

Predsedníctvo ZO – SZZ:

Predseda – Ragán Július
Podpredseda – Horváth Julius
Tajomník – Bajusz Edmund
Pokladníčka: Popáliová Jana

Členovia: Karnai Arpád, Marczi Ján, Bajusz Mikuláš, Tóth Kozma Gabriel, Batta Ladislav, Guzi Vojtech, Kovács Attila

 

Kontrolná revízna komisia:
Predseda – Ing. Švinstun Ladislav

Členovia – Kužma Jozef,
                 Magyar Gabriel

Náhradníci za člena SZZ: 

Tóthová Mária

Fülöp Vojtech

Kontakt na ZO-SZZ:

ul. L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec, budova MsÚ
tel.: 0908 371520

Stránkové dni:
každý pondelok: od 13.00 do 16.00 hod. na I. poschodí MsÚ, č.d. 29