streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Rozpočet mesta

Rozpočet mesta

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/14_-_administrativa.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/15_-_byvanie.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/16_-_obcianska_vybavenost.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/prijmy_1_-_bezne_prijmy.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/13_-_socialne_sluzby.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/12_-_prostredie_pre_zivot.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/11_-_komunikacie.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/10_-_sport_a_volny_cas.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/9_-___vzdelavanie.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/8_-_doprava.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/7_-_kultura.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/6_-_odpadove_hospodarstvo.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/5_-_bezpecnost.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/4_-_sluzby_obyvatelom.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/3_-_interne_sluzby.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/2_-_propagacia_a_marketing.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/1_-_planovanie-_manazment-_kontrola.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/1._uprava_rozpoctu_2014_schv-msz_03.09.2014_-priloha.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/1._uprava_rozpoctu_2014_-_schv-msz_03.09.2014.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/uvod_rozpocet.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/rozpocet_na_roky_2014-2016.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/prijmy_3_-_financne_operacie.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/prijmy_2_-_kapitalove_prijmy.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/12/Záverečný-účet_za-rok-2014.doc

 

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/monitorovacia_sprava_-_i_-_xii_kr._chlmec_2014.xls

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/monitorovacia_sprava_-i-_vi_kr._chlmec_2014.xls

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2014

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/hodnotiaca_sprava_programoveho_rozpoctu_2014.pdf

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2012-14
2013-15
2014-16

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/14_-_administrativa.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/15_-_byvanie.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/16_-_obcianska_vybavenost.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/prijmy_1_-_bezne_prijmy.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/13_-_socialne_sluzby.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/12_-_prostredie_pre_zivot.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/11_-_komunikacie.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/10_-_sport_a_volny_cas.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/9_-___vzdelavanie.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/8_-_doprava.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/7_-_kultura.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/6_-_odpadove_hospodarstvo.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/5_-_bezpecnost.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/4_-_sluzby_obyvatelom.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/3_-_interne_sluzby.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/2_-_propagacia_a_marketing.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/1_-_planovanie-_manazment-_kontrola.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/1._uprava_rozpoctu_2014_schv-msz_03.09.2014_-priloha.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/1._uprava_rozpoctu_2014_-_schv-msz_03.09.2014.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/uvod_rozpocet.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/rozpocet_na_roky_2014-2016.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/prijmy_3_-_financne_operacie.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/prijmy_2_-_kapitalove_prijmy.pdf

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/12/Záverečný-účet_za-rok-2014.doc

 

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/monitorovacia_sprava_-_i_-_xii_kr._chlmec_2014.xls

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/monitorovacia_sprava_-i-_vi_kr._chlmec_2014.xls

Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2014

http://kralovskychlmec.org/wp-content/uploads/2017/08/hodnotiaca_sprava_programoveho_rozpoctu_2014.pdf

2015-17
2016-18
2017-19
2018-20
2019-2021
2020-2022
2021-2023