štvrtok , 23 septembra 2021
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci

Poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci

Informácie k vybavovaniu žiadosti o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci
 

Mesto Kráľovský Chlmec môže poskytnúť občanovi, ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi, jednorázovú finančnú pomoc.
Jednorázová finančná pomoc sa poskytuje v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Kráľovský Chlmec č.1/2006
Jednorázovú finančnú pomoc je možné poskytnúť iba na základe písomnej žiadosti.

Formulár žiadostí o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci – tlačivo na stiahnutie
VZN č.1/2006

KONTAKT:
Mestský úrad , L. Kossutha 99, 077 13 Kráľovský Chlmec, číslo dverí 14., II. poschodie
Vybavuje: Mária Majkricsová, tel.: 056/68 710 59, e-mail: maria.majkricsova@kralovskychlmec.sk
 

Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
 

Poplatok: bez poplatku

Download (PDF, 36KB)