streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

 

Na základe zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ” zákon ” ), vydal primátor mesta Kráľovský Chlmec

Smernica č.2 – 2019.pdf

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

 

Zodpovednou osobou ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór mesta Kráľovský Chlmec Ing. Alexander Tóth.

 

Oznámenie v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

– osobne – ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci, ul. L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec

– písomne na adresu

 

Hlavný kontrolór mesta Kráľovský Chlmec

Mesto Kráľovský Chlmec

L. Kossutha 99

077 01 Kráľovský Chlmec

 

Písomne oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením ” Neotvárať” – do rúk hlavného kontrolóra.

– elektronickou formou na emailovú adresu hlavný kontrolóra mesta Kráľovský Chlmec: hlavnykontrolor@kralovskychlmec.sk

Táto emailová adresa je dostupná 24 hodín denne.

Viac tu: http://kralovskychlmec.org/interne-smernice/