nedeľa , 11 apríla 2021
husk
Najnovšie správy

Hlavná stránka

COVID-19

Publikoval(a): Zoltán Leczo
9 apríla, 2021
0
Analýza výskytu COVID-19 Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 0...

SODB

Publikoval(a): Zoltán Leczo
8 apríla, 2021
0
Sčítanie obyvateľov je kľúčovým štatistickým zisťovaním, pretože podľa počtu obyvateľov zo zdrojov Štatistického úradu SR sa rozdeľuje podiel dane z príjmo...