štvrtok , 6 mája 2021
husk
Najnovšie správy

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii

IDENTIFIKAČNÉ DOKLADY
–     Občiansky  preukaz –  fyzická osoba
–     Výpis z obchodného registra, živnosten s ký list –  právnická osoba
ŽIADOSŤ, FORMULÁR, TLAČIVO
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
DOKUMENTY, PRÍLOHY
–     Projektová dokumentácia
SPRÁVNE POPLATKY
–     Bez poplatku
Pomohlo Vám to?
Nepáči sa 0
Prezeralo: 52