štvrtok , 6 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

Výzva na starostlivosť o nehnuteľnosti

Vážení majitelia zaburinených, nepokosených a neupravených pozemkov, vážení obyvatelia!

Vzhľadom na to, že v našom meste sa nachádzajú neudržiavané a zaburinené pozemky Mesto Kráľovský Chlmec upozorňuje vlastníkov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien a výtrusov alergénov, ktoré spôsobujú zdravotné problémy a k šíreniu inváznych rastlín (napr. ambrózia palinolistá, pajaseň žliazkatý), ktoré následne zaburiňujú aj okolité udržiavané pozemky. Taktiež na zaburinených pozemkoch dochádza k väčšiemu výskytu a množeniu rôznych škodcov.

Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov v našom meste

vyzývame

vlastníkov pozemkov k odstráneniu nežiaduceho stavu. Vlastník pozemku, bez ohľadu na to, či pozemok je, alebo nie je oplotený, je povinný ho udržiavať v nezaburinenom stave pravidelným kosením a odstraňovaním náletových drevín počas celého vegetačného obdobia.

Felhívás az ingatlanok karbantartására

Tisztelt Polgárok!

Tekintettel arra, hogy Királyhelmec kataszterében rendkívül sok gazzal benőtt terület található, felhívjuk ezen parcellák tulajdonodait, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve gondoskodjanak a gyomtalanításukról! A területek elgazosodása kedvez a növényi allérgének terjedésének, melyek komoly egészségügyi problémák forrásai lehetnek. Ugyancsak veszélyt jelentenek az invazív növények is (pl. ürömlevelű parlagfű, mirigyes bálványfa, stb.) melyek a környező – egyébként rendezett – parcellákon is elszaporodhatnak. A sűrű gyomnövényzet kedvez a kártevők elszaporodásának is. Mindezek ismeretében

felhívjuk

az említett földterületek tulajdonosait, hogy rendszeres kaszálattal és gyomtalanítással az egész vegetatív időszakban tartsák rendben parcelláikat! Ezen törvényi kötelesség független attól, hogy az adott parcella körül van-e kerítve, vagy sem.

 

 

 

VÝZVA - FELHÍVÁS img 8191  9 2

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) – ürömlevelű parlagfű

VÝZVA - FELHÍVÁS Ailanthus altissima 1  8 2

Pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima)  – mirigyes bálványfa          

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 30. septembra 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu …