pondelok , 4 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / NATURA 2000

NATURA 2000

30. výročie Natura 2000 aj v Kráľovskom Chlmci

V piatok 20. mája 2022 sa bude na mnohých vzácnych prírodných lokalitách Slovenska oslavovať 30. výročie sústavy chránených území Natura 2000. Viaceré lokality Natura 2000 nájdeme aj v Medzibodroží. Patrí medzi ne aj Veľký kopec nad Kráľovským Chlmcom. O jeho význame a ochrane, ale aj o význame ostatných lokalít, sa verejnosť bude môcť dozvedieť v infostánku CHKO Latorica, ktorý bude 20.5.2022 od 9-17:00 na Námestí Milénia.  Poobede, od 14-17:00, bude môcť verejnosť prísť priamo na Veľký kopec sa porozprávať so zamestnancami CHKO Latorica o ochrane a manažmente Veľkého kopca. Poobede budú na Veľkom kopci pripravené hry pre deti na spoznávanie miestnej prírody. 

30 éves születésnapot ünnepel a Natura 2000 – Királyhelmecen is

2022. május 20-án (pénteken) Szlovákia számos, természetvédelmileg kiemelkedően fontos részén emlékeznek meg a Natura 2000 30 évvel ezelőtti létrejöttéről. Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. A Bodrogközben több Natura 2000-es terület is található, az egyik ilyen a Királyhelmec melletti Nagy-hegy. Ezen terület védelméről, fontosságáról, valamint más, hasonló védettséget élvező élőhelyekről tudhat meg a nyilvánosság részleteket a CHKO Latorica szervezet standjánál, mely 2022. május 20-án, reggel 9 és délután 17 óra között lesz látogatható a Millennium téren. Délután 14 és 17 óra között az érdeklődőket a CHKO Latorica munkatársai a Nagy-hegyen tájékoztatják a védett területtel kapcsolatos témákban. Ugyanezen a helyszínen a gyerekek számár is szerveznek programokat.

Exkurzia na Veľký kopec pri príležitosti 30. výročia európskej sústavy chránených území Natura 2000

 

ORGANIZÁTORI

Exkurziu a program zabezpečujú zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR, Chránenej krajinnej oblasti Latorica a Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie.

O PODUJATÍ

Hlavným motívom podujatia jeoslava 30. výročia siete Natura 2000. Úlohou každého členského štátu Európskej únie je prispieť svojim prírodným dedičstvom k zachovaniu prírodného bohatstva. Krajiny Európskej únie tak budujú sústavu NATURA 2000 – celoeurópsku sieť chránených území, na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich vzácnych alebo ohrozených živočíchov a rastlín.

Počas celého dňa 20.5.2022, od 9-17:00, bude mať CHKO Latorica na Námestí Milénia infostánok venujúci sa európskej sústave chránených území Natura 2000. Poobede, od 14-17:00 bude môcť verejnosť prísť priamo na Veľký kopec, kde ich budú čakať zamestnanci CHKO Latorica a poskytnú im odborný výklad o území. Pre verejnosť (rodiny s deťmi) budú pripravené rôzne aktivity (kvíz, bingo, tvorivé dielne).

PRIEBEH A ORGANIZAČNÉ POKYNY

  • Ideme do prírody a trošku aj do kopca, tak prosím nezabudnite pohodlné a športové oblečenie.
  • Keďže občerstvenie neposkytujeme, nezabudnite prosím ani na zabezpečenie pitného režimu.
  • V prípade otázok sa prosím obráťte na kontaktné osoby:

AKÝM TÉMAM SA BUDEME VENOVAŤ

  • Geológia Veľkého kopca
  • Invázne rastliny
  • Včely a iné opeľovače
  • Znečistenie prírody
  • Flóra a fauna miestnej prírody
  • Ochrana prírody a manažment chránených území
  • Veľký kopec ako územie európskeho významu

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 17. júna 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční …