streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Dňa  5. 4.2022 odpočtári VVS (Východoslovenská vodárenská spoločnosť)  vykonajú odpočty vodomerov v mestskej časti FEJSÉŠ.

Preto žiadame odberateľov aby

–          Sprístupnili vstup k vodomernej šachte/vodomeru

–          Sprístupnili vodomernú šachtu k odpočtu

–          Uzatvorili psov.

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 18.4.2022 buď telefonicky na č. t. 056/6712777 alebo  e-mailom jana.pavlikova@vodarne.eu

V OPAČNOM PRÍPADE IM BUDE FAKTUROVANÝ PRIEMER A NÁSLEDNE ZASLANÁ VÝZVA NA SPRÍSTUPNENIE MERADLA K ODPOČTU.

 

A Kelet-szlovákiai Vízművek dolgozói 2022. április 5-én vízóra-leolvasást végeznek a közigazgatásilag Királyhelmechez tartozó Fejszésen. Ezért arra kérjük a polgárokat, hogy ezen időszakra tegyék elérhetővé a vízórákat, valamint zárják be a házőrző ebeket!  A vízóra állását – 2022. április 18-áig – telefonon, a 056/6712777-es számon, vagy e-mailben, a jana.pavlikova@vodarne.eu címen is jelenthetik a vállalatnak.         

Môže Vás to tiež zaujímať...

VÝZVA – FELHÍVÁS

Žiadame  občanov  rodinných domov, aby do KUKA nádob na komunálny odpad neukladali zelený odpad ako …