piatok , 30 septembra 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov –k 14.03.2022

V Slovenskej republike naďalej trvá mimoriadna situácia v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19, vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 (vírus ťažkého akútneho respiračného syndrómu), v celej Slovenskej republike platia rovnaké protiepidemické opatrenia.Pri zmene epidemiologickej situácie na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace aktualizované protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnenými vo vestníku vlády SR.

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa rušia vyhlášky, ktoré upravujú pravidlá pre činnosť prevádzok maloobchodu a služieb a organizáciu hromadných podujatí. Znamená to, že všetky prevádzky a hromadné podujatia okrem toho, že fungujú v režime základ, budú od 14. Marca 2022 bez kapacitných obmedzení alebo obmedzení otváracích hodín. Povinnosť nosiť respirátor v prevádzkach a na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí v exteriéri.

Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest

Účinnosť: 14. 3. 2022

Link na vyhlášku: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_29.pdf 

Vyhláška k režimu na hraniciach

Účinnosť: 14. 3. 2022

Link na vyhlášku: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_28.pdf

OKRES TREBIŠOV:

Pri štatistických analýzach epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19sa vychádza najmä zhodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní, podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb, počty hospitalizovaných pacientov s COVID 19 a podiel zaočkovaného obyvateľstva.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 14.03.2022 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Chorobnosť za 7 dní okres Trebišov: 1267(za predchádzajúci týždeň bola na úrovni 1078, teda v uplynulom týždni stúpla o 189 prípadov)  – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich sociálne služby seniorom za posledných 7 dní:  klienti:3, zamestnanci:4

Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne:52(z toho 4 pacienti sú aktuálne  napojení na umelú pľúcnu ventiláciu).

Podľa údajov v epidemiologickom informačnom systéme RÚVZ Trebišov a analýz realizovaných MZ SR je možné hodnotiť epidemiologickú situáciu v okrese Trebišov za 10.kalendárny týždeň nasledovne:

vývoj počtu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 má kolísavý trend:od 24.1.2022 do 13.2.2022 sme zaznamenávalistúpajúci trend počtu hlásených prípadov pozitívnych výsledkov testovaných osôb,od 14.2.2022 počet pozitívnych osôb na COVID-19 mierne klesalale od 7.3.2022zaznamenávame vzostup ochorení. Hospitalizovanosť pacientov s ochorením COVID 19 mierne klesá.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov nasledovné údaje:

ROK 2020 (od 01.03.2020 do 31.12.2020)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 2 859

ROK 2021 (od 01.01.2021 do 11.07.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 288 

ROK 2021 (od 12.7.2021 do 23.1.2022 – 3. vlna pandémie)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 8 726

ROK 2022 (od 24.1.2022 do 14.03.2022 – 4. vlna pandémie)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 9 565

Za desať kalendárnych týždňov roku 2022 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 11 826 pozitívnych výsledkov, z toho  RT PCR: 10 522.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

Pre celé Slovensko platia nové celonárodné protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 7/2022, zverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 24.01.2022 s účinnosťou od 25.01.2022 pre celé územie SR, novelizované vyhláškami č.17/2022, 20/2022 a26/2022 V.v. SR

Vo  vyhláške sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť:dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

TESTOVANIE: 

V okrese Trebišov vykonávajú pravidelné testovanie (RT-PCR testovanie) na ochorenie COVID-19 dve odberové miesta v ústavných zdrav. zariadeniach:

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, 0750 01 Trebišov

    Aktuálny harmonogram odberového miesta (denná kapacita max 210 PCR testov):

 1. PCR testovanie v čase :Pondelok – Piatokod 7,30 – 12,00 hod., od 12,30 – 15,10;

–   bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/,  

–   pre samoplatcov, ktorí žiadajú o vyšetrenie cez súkromné laboratória:  https://sk.lab.online/covid-19cena testu je podľa výberudruhu testu

 1. Antigénové testovanieod 12.03.2022 sa nevykonáva.
 1. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec

Aktuálny harmonogram odberového miesta ( denná kapacita max 180PCR testov) :

 1. PCR testovaniev čase:Po – Pi denne od 8,00– 15,00 hod, Sobota od 8,00 – 13,00 hod
 • bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
 • pre samoplatcov v čase:Po – Pi od 8.00 hod. – 10.30 hod., So od  00 hod. – 10.00 hod.

Platba možná v hotovosti na vrátnici.

 1. Antigénové testovanie od 12.03.2022 sa nevykonáva.

 Od 28.11.2021 v okrese TV vykonáva RT-PCR testovanie aj MOM zabezpečená SČK Trebišov:

 1. MOM SČK Trebišov (pod nadjazdom), M.R.Štefánika 66/5, 075 01 Trebišov

       Aktuálny harmonogram odberového miesta ( denná kapacita max 180 testov) :

 1. PCR testami v čase :Po, Ut, Št, Piod 8,00 hod – 12,00 hod.;

       Streda, Sobota – voľno

Nedeľa– od 8,00 hod – 12,00 hod.

Antigénové testovanie v okrese Trebišov vykonávajú nasledovné MOM:

 • SM Personal Agency s.r.o., M.R.Štefánika 751/8, Trebišov (pri Lidli)
 • Pavel Tkáč, M.R.Štefánika 3767/56E, Trebišov (Berehovo)
 • SlovakTransLine, s.r.o., Škultétyho 1632/37, Trebišov (parkovisko za KaSS)
 • Pharm – best s.r.o., M.R.Štefánika 3769/33A, Trebišov (Sanitas ZP)
 • KirályDent s.r.o., Námestie sv. Cyrila a Metóda 1717/79, Sečovce
 • SlovakTransLine, s.r.o., Obchodná 13/27, 078 01 Sečovce

Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

VAKCINÁCIA proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2:

Zaočkovanosť k dátumu 14.03.2022 za okres Trebišov:

44 % – podaná 1.dávka, 42,4% – plná zaočkovanosť, 23,67% zaočkovanosť booster (3.dávka),  66,8% – plná zaočkovanosť osôb nad 50 rokov.

Výrazne zmeny v zaočkovanosti  obyvateľstva v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nenastali.

V súčasnej dobe je už možnosť podávania očkovacej látky proti COVID-19 aj vovekovej skupine od  5 do 11 rokov. V Košickom kraji vo vakcinačnom centre v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach aj vo veľkokapacitnom očkovacom centre (SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice), ktoré zriadil Košický samosprávny kraj.

Vakcinačné centrum NsP v Trebišove začalo od  24.januára 2022 očkovať aj deti a mládež. Aktuálny harmonogram podávania očkovacej látky Comirnaty v NsP Trebišov :

STREDA: registrované osoby vo veku 12 – 18 rokov v čase 14.15 – 15.45 hod

ŠTVRTOK: registrované dospelé osoby v čase 9.00 – 11.00 hod

                   registrované osoby vo veku 5 – 11 rokov v čase 14.15 – 15.45 hod

PIATOK:    neregistrované dospelé osoby v čase 9.00 – 12.30 hod

Registrovať sa na očkovanie jej možné na stránke Národného centra zdravotníckych informácií www.vakcinacia.nczisk.sk

V prípade detí vo veku od 5 do 17 rokov veku môžu požiadať o očkovanie ich zákonní zástupcovia (očkovanie vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Detským registrovaným záujemcom sa podáva vakcína len v sprievode zákonného zástupcu (rodiča)

za prítomnosti pediatra.

NsP Trebišov, a.s. a NsP n.o. Kráľovský Chlmec zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR pre registrovaných aj neregistrovaných záujemcov. Konkrétne dni vyčlenené na vakcináciu sú stále aktualizované na webových stránkach nemocníc.  Očkovanie je umožnené aj bez predchádzajúcej registrácie.Vakcinačné centrum v NsP Kráľovský Chlmec očkuje aj deti vo veku nad 12 rokov veku. MZ SR usmerňuje poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti o podmienkach podávania 3.dávky v rámci očkovania proti COVID-19. V okrese Trebišov podávajú očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 vo svojich ambulanciách aj niektorí všeobecní praktickí lekári pre dospelých, je možné sa informovať priamo u svojich zmluvných lekárov.

So samosprávami obcí a miest  sa dlhodobo realizujeočkovanie obyvateľstva čo najbližšie k bydlisku prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby Košického samosprávneho kraja bez potreby predchádzajúcej registrácie.

Najúčinnejšou formou ochrany pred ochorením COVID-19 je okrem prísneho dodržiavania všetkých nariadených protiepidemických ochorení OČKOVANIE.

Je žiaduce, aby samosprávy naďalej boli iniciatívne a oslovovali najmä starších obyvateľov obcí s odporúčaním o možnosti dať sa zaočkovať priamo v mieste bydliska. Starší ľudia majú často aj viacero chronických ohorení preto sú najzraniteľnejšouskupinou  obyvateľstva pri tomto ochorení. Úplné očkovanie pomáha predísť komplikáciám, ktoré by mohli viesť k hospitalizácii.       

Reprofilizácia lôžok pre COVID -19 v ústavných zdravotníckych zariadeniach :

 • Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, 0750 01 Trebišov
 • 20 lôžok bez kyslíka
 • 53 lôžok s kyslíkom
 • 6 lôžok High Flow (podávanie vysoko prietokového kyslíka)
 • 4 lôžka umelá pľúcna ventilácia/UPV

Stav ku dňu 14.03.2022obsadenosť:42pacientov

 • lôžka bez kyslíka: 9
 • lôžka s kyslíkom: 29
 • High Flow: 1
 • UPV:3
 • Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • 5 lôžka bez kyslíka
 • 11 lôžok s kyslíkom
 • 2 lôžka High Flow
 • 3 lôžka UPV

Stav ku dňu 14.03.2022 – obsadenosť:10 pacientov

 • lôžka bez kyslíka: 7
 • lôžka s kyslíkom: 1
 • High Flow : 1
 • napojenosť na umelú pľúcnu ventiláciu: 1 pacient

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ

Like1 Dislike