pondelok , 3 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / AKTUÁLNA SITUÁCIA – AKTUÁLIS HELYZET

AKTUÁLNA SITUÁCIA – AKTUÁLIS HELYZET

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov –k 28.03.2022

 

V Slovenskej republike naďalej trvá mimoriadna situácia v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19, vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2 (vírus ťažkého akútneho respiračného syndrómu), v celej Slovenskej republike platia rovnaké protiepidemické opatrenia.Pri zmene epidemiologickej situácie na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace aktualizované protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnenými vo vestníku vlády SR.

OKRES TREBIŠOV:

Pri štatistických analýzach epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19sa vychádza najmä zhodnotení údajovincidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní, podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb, počty hospitalizovaných pacientov s COVID 19 a podiel zaočkovaného obyvateľstva.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 28.03.2022 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Chorobnosť za 7 dní okres Trebišov: 1 078(za predchádzajúci týždeň bola na úrovni 1229, teda v uplynulom týždni klesla o 211 prípadov)  – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich sociálne služby senioromza posledných 7 dní:  klienti:33, zamestnanci: 8

Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne:68(z toho 3 pacienti sú aktuálne  napojení na umelú pľúcnu ventiláciu).

Podľa údajov v epidemiologickom informačnom systéme RÚVZ Trebišov a analýz realizovaných MZ SR je možné hodnotiť epidemiologickú situáciu v okrese Trebišov za 12.kalendárny týždeň nasledovne:

vývoj počtu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 má kolísavý trend:od 24.1.2022 do 13.2.2022 sme zaznamenávali stúpajúci trend počtu hlásených prípadov pozitívnych výsledkov testovaných osôb,od 14.2.2022 počet pozitívnych osôb na COVID-19 mierne klesal, od 7.3.2022 do 13.3.2022 chorobnosť mierne stúpla, od 14.3.2022 zaznamenávame mierny pokles ochorení.

Hospitalizovanosť pacientov s ochorením COVID 19 mierne stúpla ale je stabilizovaná.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov nasledovné údaje:

ROK 2020 (od 01.03.2020 do 31.12.2020)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 2 859

ROK 2021 (od 01.01.2021 do 11.07.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 288

ROK 2021 (od 12.7.2021 do 23.1.2022 – 3. vlna pandémie)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 8 726

ROK 2022 (od 24.1.2022 do 20.03.2022 – 4. vlna pandémie)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 11 732

Za dvanásť kalendárnych týždňov roku 2022 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 14 208 pozitívnych výsledkov, z toho  RT PCR: 12 690.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

Pre celé Slovensko platia nové celonárodné protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 7/2022, zverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 24.01.2022 s účinnosťou od 25.01.2022 pre celé územie SR, novelizované vyhláškami č.17/2022, 20/2022 a26/2022 V.v. SR

Vo  vyhláške sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť:dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

TESTOVANIE: 

V okrese Trebišov vykonávajú pravidelné testovanie (RT-PCR testovanie) na ochorenie COVID-19 dve odberové miesta v ústavných zdrav. zariadeniach:

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, 0750 01 Trebišov

    Aktuálny harmonogram odberového miesta (denná kapacita max 210 PCR testov):

 1. PCR testovanie v čase :Pondelok – Piatokod 7,30 – 12,00 hod., od 12,30 – 15,10;

–   bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/ alebo sa pacient objedná priamo na odberovom mieste prostredníctvom výmenného lístka od všeobecného lekára.

– pre samoplatcov, ktorí žiadajú o vyšetrenie cez súkromné laboratória:  https://sk.lab.online/covid-19cena testu je podľa výberudruhu testu

 1. Antigénové testovanieod 12.03.2022 sa nevykonáva.

 

 1. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec

Aktuálny harmonogram odberového miesta ( denná kapacita max 180PCR testov) :

 1. PCR testovaniev čase:Po – Pi denne od 8,00– 15,00 hod, Sobota od 8,00 – 13,00 hod

bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/alebo sa pacient objedná priamo na odberovom mieste prostredníctvom výmenného lístka od všeobecného lekára.  

 • pre samoplatcov v čase:Po – Pi od 8.00 hod. – 10.30 hod., So od  00 hod. – 10.00 hod.

Platba možná v hotovosti na vrátnici.

 1. Antigénové testovanie od 12.03.2022 sa nevykonáva.

 Od 28.11.2021 v okrese TV vykonáva RT-PCR testovanie aj MOM zabezpečená SČK Trebišov:

 MOM SČK Trebišov (pod nadjazdom), M.R.Štefánika 66/5, 075 01 Trebišov

       Aktuálny harmonogram odberového miesta ( denná kapacita max 180 testov) :

 1. PCR testami v čase :Po, Ut, Št, Piod 8,00 hod – 12,00 hod.;

       Streda, Sobota – voľno

Nedeľa– od 8,00 hod – 12,00 hod.

 Antigénové testovanie v okrese Trebišov vykonávajú nasledovné MOM:

 • SM PersonalAgency s.r.o., M.R.Štefánika 751/8, Trebišov (pri Lidli)
 • Pavel Tkáč, M.R.Štefánika 3767/56E, Trebišov (Berehovo)
 • SlovakTransLine, s.r.o., Škultétyho 1632/37, Trebišov (parkovisko za KaSS)
 • Pharm – best s.r.o., M.R.Štefánika 3769/33A, Trebišov (Sanitas ZP)
 • KirályDent s.r.o., Námestie sv. Cyrila a Metóda 1717/79, Sečovce
 • SlovakTransLine, s.r.o., Obchodná 13/27, 078 01 Sečovce

Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

VAKCINÁCIA proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2:

Zaočkovanosťk dátumu 28.03.2022 za okres Trebišov:

44 % – podaná 1.dávka, 42,4% – plná zaočkovanosť, 23,67% zaočkovanosťbooster (3.dávka),  66,08% – plná zaočkovanosť osôb nad 50 rokov.

Výrazne zmeny v zaočkovanosti  obyvateľstva v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nenastali.

V súčasnej dobe je už možnosť podávania očkovacej látky proti COVID-19 aj vovekovej skupine od  5 do 11 rokov. V Košickom kraji vo vakcinačnom centre v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach aj vo veľkokapacitnom očkovacom centre (SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice), ktoré zriadil Košický samosprávny kraj.

Vakcinačné centrum NsP v Trebišove začalo od  24.januára 2022 očkovať aj deti a mládež. Aktuálny harmonogram podávania očkovacej látky Comirnatyv NsP Trebišov :

STREDA: registrované osoby vo veku 12 – 18 rokov v čase 14.15 – 15.45 hod

ŠTVRTOK: registrované dospelé osoby v čase 9.00 – 11.00 hod

                   registrované osoby vo veku 5 – 11 rokov v čase 14.15 – 15.45 hod

PIATOK:    neregistrované dospelé osoby v čase 9.00 – 12.30 hod

Registrovať sa na očkovanie jej možné na stránke Národného centra zdravotníckych informácií www.vakcinacia.nczisk.sk

V prípade detí vo veku od 5 do 17 rokov veku môžu požiadať o očkovanie ich zákonní zástupcovia (očkovanie vakcínou Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Detským registrovaným záujemcom sa podáva vakcína len v sprievode zákonného zástupcu (rodiča)

za prítomnosti pediatra.

NsP Trebišov, a.s. a NsPn.o. Kráľovský Chlmec zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR pre registrovaných aj neregistrovaných záujemcov. Konkrétne dni vyčlenené na vakcináciu sú stále aktualizované na webových stránkach nemocníc.  Očkovanie je umožnené aj bez predchádzajúcej registrácie.Vakcinačné centrum v NsP Kráľovský Chlmec očkuje aj deti vo veku nad 12 rokov veku. MZ SR usmerňuje poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti o podmienkach podávania 3.dávky v rámci očkovania proti COVID-19. V okrese Trebišov podávajú očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 vo svojich ambulanciách aj niektorí všeobecní praktickí lekári pre dospelých, je možné sa informovať priamo u svojich zmluvných lekárov.

So samosprávami obcí a miest  sa dlhodobo realizujeočkovanie obyvateľstva čo najbližšie k bydlisku prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby Košického samosprávneho kraja bez potreby predchádzajúcej registrácie.

Najúčinnejšou formou ochrany pred ochorením COVID-19 je okrem prísneho dodržiavania všetkých nariadených protiepidemických ochorení OČKOVANIE.

Je žiaduce, aby samosprávy naďalej boli iniciatívne a oslovovali najmä starších obyvateľov obcí s odporúčaním o možnosti dať sa zaočkovať priamo v mieste bydliska. Starší ľudia majú často aj viacero chronických ohorení preto sú najzraniteľnejšouskupinou  obyvateľstva pri tomto ochorení. Úplné očkovanie pomáha predísť komplikáciám, ktoré by mohli viesť k hospitalizácii.       

Reprofilizácia lôžok pre COVID -19 v ústavných zdravotníckych zariadeniach :

 • Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, 0750 01 Trebišov
 • 20 lôžok bez kyslíka
 • 53 lôžok s kyslíkom
 • 6 lôžokHighFlow (podávanie vysoko prietokového kyslíka)
 • 4 lôžka umelá pľúcna ventilácia/UPV

Stav ku dňu 28.03.2022obsadenosť:58pacientov

 • lôžka bez kyslíka: 17
 • lôžka s kyslíkom: 25
 • HighFlow: 3
 • UPV:3

 

 • Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec
 • 5 lôžka bez kyslíka
 • 11 lôžok s kyslíkom
 • 2 lôžka HighFlow
 • 3 lôžka UPV

 

Stav ku dňu 28.03.2022 – obsadenosť:10 pacientov

 • lôžka bez kyslíka: 10
 • lôžka s kyslíkom: 0
 • HighFlow : 0
 • napojenosť na umelú pľúcnu ventiláciu: 0

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ

Like1 Dislike