streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 24.01.2022 (v pondelok) sa uskutoční zber odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečného odpadu). Nebezpečný odpad bude možné odovzdať v čase od 07:30 do 09:00 pred areálom Technických služieb na ulici Dobranskej. Pri odovzdaní odpadu s obsahom škodlivín je potrebné sa preukázať občianskym preukazom, na základe ktorého vodič bezpečne prevezme nebezpečný odpad.

Za nebezpečný odpad sa považuje: batérie a akumulátory, farby (v originálnom balení), svietidlá (neóny, úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje, žiarivky a pod.), absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Odvoz vykonáva firma FURA s.r.o. podľa harmonogramu.

Értesítjük a polgárokat, hogy  2022. január 24-én (hétfőn), a hulladékgyűjtést végző vállalat városunkból a veszélyes hulladékot szállítja el. A veszélyes hulladékot reggel7:30-tól 09:00-ig lehet leadni a királyhelmeci szolgáltatási részleg udvara előtt, a Dobrai úton. A veszélyes hulladék leadásakor az ügyfélnek fel kell mutatnia a személyi igazolványát, hogy a sofőr biztonságosan átvehesse a leadni kívánt hulladékot. Veszélyes hulladéknak számítanak: az akkumulátorok és a szárazelemek, a festékek (eredeti csomagolásban), a világítótestek, az égők (a neonok, az energiatakarékos és a LED égők), az abszorbensek, a szűrőanyagok, az olajszűrők, a motor- és kenőolajok, valamint a veszélyes anyagok maradékait tartalmazó csomagolóanyagok.

A hulladék elszállítását a FURA Kft végzi, az előre kiadott ütemterv szerint.

Môže Vás to tiež zaujímať...

VÝZVA – FELHÍVÁS

Žiadame  občanov  rodinných domov, aby do KUKA nádob na komunálny odpad neukladali zelený odpad ako …