streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Na Slovensku od dnes platí núdzový stav

Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu:

      – do a zo zamestnania pre zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu. Potrebné je potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí výnimka v čase od 5.00 do 20.00 h. Výnimka sa vzťahuje aj na cestu na výkon podnikateľskej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná z domácnosti,

      – na obstaranie nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne alebo prevádzky,

      – do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,

      – na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného od 5.00 do 20.00 h,

      – do lekárne,

      – na vykonanie PCR alebo antigénového testu a očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v čase od 5.00 do 20.00 h,

      – na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst v čase od 5.00 do 20.00 h,

      – na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný,

      – so psom a mačkou do vzdialenosti 500 metrov od bydliska, na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá a s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti,

      – na účel vycestovania do zahraničia a návrat späť,

      – do prírody vrátane individuálneho športu v rámci okresu, pričom pre Bratislavu sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja, v prípade Košíc sa možno pohybovať vo všetkých košických okresoch,

      – dieťaťa do jaslí, materských škôl, základných, stredných, vysokých a špeciálnych škôl od 5.00 do 20.00 h. Výnimka platí aj pre sprievod,

      – dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom od 5.00 do 20.00 h,

      – rodiča, inej oprávnenej osoby a dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom, striedavej starostlivosti alebo na cestu na stretnutie sa s dieťaťom po dohode rodičov od 5.00 do 20.00 h,

      – osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby od 5.00 do 20.00 h,

      – na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby na vozíčku, alebo osoby, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, osoby so závažnou poruchou autistického spektra do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska od 5.00 do 20.00 h. Na vychádzke môže byť sám alebo s členom spoločnej domácnosti,

      – na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,

      – na cestu na orgán verejnej moci alebo na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie v čase od 5.00 do 20.00 h,

      – na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie v čase od 5.00 do 20.00 h,

      – na pracovný pohovor, výberové konanie, prijímacie konanie alebo uzavretie pracovnej zmluvy v čase od 5.00 do 20.00 h,

      – na cestu s dieťaťom do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska v čase od 5.00 do 20.00 h,

      – na individuálnu návštevu kostola od 5.00 do 20.00 h,

      – na návštevu do 26. novembra, ak sa začala pred 25. novembrom,

      – cestu späť z rekreácie,

      – na individuálnu rekreáciu alebo rekreáciu členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti,

      – na pobyt v prírode držiteľa poľovníckeho lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných,

      – na cestu na vybrané hromadné podujatia v čase od 5.00 do 20.00 h. Povolené sú podujatia súvisiace s výkonom práce v režime OP (očkovaný-prekonaný) s maximálne desiatimi osobami, bohoslužby, sobáše a krsty podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a poradných orgánov, ale aj ďalších zasadnutí podľa zákona, voľby, výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh vybraných športov a hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydanom po 24. novembri 2021.

Zoznam maloobchodných predajní a prevádzok, ktoré možno navštíviť s cieľom obstarania nevyhnutných životných potrieb:

      – prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, indikované zo zdravotných dôvodov,

      – prevádzky verejného stravovania vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, ktoré vydávajú pokrmy a nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky,

      – potraviny,

      – drogérie,

      – obuvi,

      – lekárne, predajne, výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky,

      – predajne novín a tlačovín,

      – predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

      – výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku,

      – zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,

      – výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky,

      – predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,

      – predajne telekomunikačných operátorov,

      – predajne poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a lízingových služieb,

      – práčovne a čistiarne,

      – čerpacie stanice,

      – pohrebné služby,

      – služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,

      – oprava a servis elektroniky strojov,

      – taxislužby.

 

Mától kijárási korlátozások vannak érvényben az országban

A kijárási korlátozások hajnali 1:00 és 5:00 közt nincsenek érvényben, este 20:00 és 1:00 között pedig szigorúbbak. A kijárási korlátozások mindenkire vonatkoznak, oltottra, oltatlanra és a covidon átesettre egyaránt.

Tudni kell emellett, hogy mostantól nemcsak a sötétebb színű járásokban, de mindenhol szükséges a szabadban is legalább egy egyszerű szájmaszkot viselni, ha nem tudjuk betartani a kétméteres távolságot másoktól. Beltérben kötelező a reszpirátor.

Nem tartozik a kijárási korlátozások alóli kivételek közé a családlátogatás, tehát ismét életbe lép, hogy nem találkozhatunk egymással.

Ugyancsak nem tartozik a kivételek közé a fodrász-, szépségszalon- vagy konditeremlátogatás (és sok más szolgáltatás).

A vendéglátóhelyek beltereikben és a teraszaikon sem fogadhatnak vendégeket, csak kiadhatnak elvitelre vagy kiszállíthatnak becsomagolt ételeket, italokat.

Járások között lehet közlekedni, de értelemszerűen csak a kijárási korlátozások alóli kivételek alapján. A természetbe csak járáson belül mehetünk, este nyolc után is.

További fontos tudnivaló, hogy november 29-től, hétfőtől a munkahelyek OTP rezsimre kell átálljanak, tehát csak azok mehetnek dolgozni, akik be vannak oltva, átestek a covidon, vagy hetente egyszer a munkahelyükön leteszteltetik magukat saját tesztelésre alkalmas eszközzel.

Napközben, pontosabban hajnali 5:00 és este 20:00 között a következő célból hagyhatjuk el otthonunkat:

 • út a munkahelyünkre és onnan haza, amennyiben a munkánkat nem tudjuk otthonról végezni. Ellenőrzés esetén fel kell mutatni egy munkáltatói igazolást a munkavégzés helyéről és idejéről. A kivételek közé tartozik vállalkozók esetében a vállalkozás helyére és onnan haza történő utazás is.
 • esszenciális üzleti vagy szolgáltatási egységekbe történő látogatás a létszükségleti cikkek beszerzésére (a korábbihoz képest módosított lista lejjebb található)
 • út az egészségügyi intézménybe halaszthatatlan vagy tervezett orvosi beavatkozásra, ez a kísérő személyre is érvényes
 • preventív orvosi ellenőrzés
 • gyógyszertár
 • PCR- vagy antigéntesztelés
 • közeli hozzátartozó temetése, házasságkötés, keresztelő
 • közeli hozzátartozó gondozása, aki erre rászorul
 • kutya-macska sétáltatása az otthonunktól legfeljebb 500 méterre, állatorvos meglátogatása, illetve haszonállatok gondozása
 • külföldi út, illetve az onnan való hazatérés
 • járáson belül a természetbe (Pozsony esetében ez alatt Pozsony megyét értjük, Kassa esetében az egész várost)
 • gyermek elvitele bölcsődébe, óvodába, iskolába
 • gyermek elvitele a szülőhöz, illetve ahhoz a személyhez, akinek láthatási joga van
 • emberek elvitele szociális intézménybe, szociális terepmunknán való részvétel
 • 65 év felettiek, mozgássérültek, egészségkárosultak, autizmusban szenvedők egészségügyi sétája lakhelyüktől legfeljebb 1000 méterre, velük egy háztartásban élő személlyel
 • büntetőjogi és igazságszolgáltatási szervek előtt, tárgaláson vagy nyilvános ülésen történő megjelenés
 • munkahelyi felvételi beszélgetés, meghallgatás
 • séta a gyermekkel legfeljebb ezer méterre a lakhelytől
 • individuális templomlátogatás
 • ha november 25. előtt indultunk látogatóba, november 26-ig engedélyezett az ottlét
 • üdülésről való hazatérés
 • individuális kirándulás vag közös háztartásban élők kirándulása saját ingatlanba

Kivételek a kijárási korlátozás alól este 20:00 és hajnali 1:00 között:

 • út a munkahelyünkre és onnan haza, amennyiben a munkánkat nem tudjuk otthonról végezni. Ellenőrzés esetén fel kell mutatni egy munkáltatói igazolást a munkavégzés helyéről és idejéről. A kivételek közé tartozik vállalkozók esetében a vállalkozás helyére és onnan haza történő utazás is. Oktatási intézmények dolgozói esetén az este 20 óra utáni kivétel nem érvényes.
 • esszenciális üzleti vagy szolgáltatási egységekbe történő látogatás a létszükségleti cikkek beszerzésére (a korábbihoz képest módosított lista lejjebb található)
 • út az egészségügyi intézménybe halaszthatatlan vagy tervezett orvosi beavatkozásra, ez a kísérő személyre is érvényes
 • közeli hozzátartozó gondozása, aki erre rászorul
 • kutya-macska sétáltatása az otthonunktól legfeljebb 500 méterre, állatorvos meglátogatása, illetve haszonállatok gondozása
 • külföldi út, illetve az onnan való hazatérés
 • járáson belül a természetbe (Pozsony esetében ez alatt Pozsony megyét értjük, Kassa esetében az egész várost)
 • ha november 25. előtt indultunk látogatóba, november 26-ig engedélyezett az ottlét
 • üdülésről való hazatérés
 • individuális kirándulás vagy közös háztartásban élők kirándulása saját ingatlanba

Esszenciális egységek a Közegészségügyi Hivatal rendelete alapján:

 • bevásárlóközpontok, ha csak az esszenciális egségek vannak nyitva odabent
 • élelmiszerbolt
 • drogéria
 • gyógyszertár, egészségügyi eszközöket árusító egység, optika
 • újságárus
 • állateledelbolt
 • autóalkatrészeket árusító egységek, autómentők
 • telekommunikációs szaküzletek
 • postai, banki, pénzügyi, biztosítási vagy lízingszolgáltatást nyújtó egységek
 • cipőbolt (ruhabolt már nem)
 • gyógyfürdő orvosi dokumentum alapján
 • közétkeztetési egységek, melyek kiszállítanak vagy elvitelre kínáltak ételeket, italokat
 • fedetlen vagy csak részben fedett virág-, zöldség-, gyümölcs- vagy egyéb termékeket árusító piacok
 • mosodák, tisztítók, kulcsmásolók
 • benzinkutak
 • árukiadó, illetve -visszaküldő boxok
 • temetkezési szolgáltatók
 • STK-EK-állomások, tachográfiai kártyát kiadó egységek
 • elektronikai vagy egyéb berendezések szervizboltjai
 • taxiszolgáltatók
 • gyűjtőudvarok
 • ügyvéd, jegyző, végrehajtó, csődbiztos, mediátor, törvényszéki szakértők, tolmácsok, bírók
 • üzemi, iskolai étkezdék

(TASR/parameter)

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

VÝZVA – FELHÍVÁS

Žiadame  občanov  rodinných domov, aby do KUKA nádob na komunálny odpad neukladali zelený odpad ako …