pondelok , 26 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 28.10.2021(vo štvrtok) sa uskutoční zber odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečného odpadu). Nebezpečný odpad bude možné odovzdať v čase od 09:15 do 10:30pred areálom Technických služieb na ulici Dobranskej. Pri odovzdaní odpadu s obsahom škodlivín je potrebné sa preukázať občianskym preukazom, na základe ktorého vodič bezpečne prevezme nebezpečný odpad. Za nebezpečný odpad sa považuje: batérie a akumulátory, farby (v originálnom balení), svietidlá (neóny, úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje, žiarivky a pod.), pesticídy  a rozpúšťadlá (v originálnom balení), absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Odvoz vykonáva firma FURA s.r.o. podľa harmonogramu.

Értesítjük a polgárokat, hogy 2021. október 28-án (csütörtökön) a hulladékgyűjtést végző vállalat városunkból a veszélyes hulladékot szállítja el. A veszélyes hulladékot reggel 9:15-tól 10:30-ig lehet leadni a királyhelmeci szolgáltatási részleg udvara előt a Dobrai úton. A veszélyes hulladék leadásakor az ügyfélnek fel kell mutatnia a személyi igazolványát, hogy a sofőr biztonságosan átvehesse a leadni kívánt hulladékot. Veszélyes hulladéknak számítanak: az akkumulátorok és a szárazelemek, a festékek (eredeti csomagolásban), a világítótestek, az égők (a neonok, az energiatakarékos és a LED égők), a vegyszerek és az oldószerek (eredeti csomagolásban), az abszorbensek, a szűrőanyagok, az olajszűrők, a motor- és kenőolajok, valamint a veszélyes anyagok maradékait tartalmazó csomagolóanyagok. A hulladék elszállítását a FURA Kft. cég végzi, az előre kiadott ütemterv szerint.

Môže Vás to tiež zaujímať...

BKF-VIDEO/SK

Like Dislike1