streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / A POLGÁRMESTER BESZÉDE – PRÍHOVOR PRIMÁTORA

A POLGÁRMESTER BESZÉDE – PRÍHOVOR PRIMÁTORA

Tisztelt Megjelentek!

Egy rendhagyó sajtótájékoztatóra hívtuk ma Önöket, melynekaj snos, szomorú aktualitása van. Nem tudom, tudják-e, de volt egyszer egy Királyhelmeci központtal működő Bodrogközi Járás. Már nincs. Volt idő, amikor Királyhelmecet kisvasút kötötte össze a magyarországi Sárospatakkal. Ma már ez sincs, sőt az egykori vasútállomásnak sincs nyoma sem városunkban. Alig néhány évtizede Királyhelmecnek volt bútorgyára, mely családok százainak adott munkát. Ma már ez az üzem nem működik. Városunknak volt gépgyára, ami rég bezárta kapuit. Királyhelmecen volt állami gazdaság, ahol több, mint ezren dolgoztak, nem számítva a környező falvakban lévő gazdasági udvarokban tevékenykedők számát. Kell-e mondanom, ma már nincs meg ez a vállalat sem. Gyerekkoromban, ilyen idő tájt, szüretkor, a gazdák hosszú sora kígyózott a helyi borüzem előtt, hogy beadhassák a termést. Ma már ez sincs.

Tisztelt Megjelentek!

A jelenlegi vezetése az országnak nemrégiben egy újabb tervvel állt elő, melyet optimalizációnak nevez, ám a gyakorlatban ez azt jelentené az itt élő emberek számára, hogy én, vagy az utánam következő városvezető a jövőben, egy hasonló felsorolásban már azt lesz kénytelen mondani, hogy volt egyszer Királyhelmecnek kórháza is, mely 60 ezer ember betegellátását biztosította, ám már nincs ilyen intézmény…

A régió „fejlesztésére“ kidolgozott újabb nagyszerű ötlet hallatán azonban bodrogközi és Ung-vidéki polgármestertársaimmal, megyei képviselőtársaimmal azt mondtuk: Elég volt! Ezt, hogy az itt élő emberek egzisztenciáján túl, már az egészségük, az életük vagy a haláluk se számítson azoknak, akik messze tőlün królunk, de nélkülünk döntenek, már tényleg nem hagyhatjuk szó nélkül. Az elmúlt évtizedek megtanítottak minket arra, hogy ha mi nem állunk ki magunkért, akkor nincs aki a mi érdekeinket képviselje. Azt istudjuk, hogy egyedül erőtlen, gyenge a hangunk, ezért úgy határoztunk, a hatalom régiónkat érintő újabb„fejlesztési”terve“ ellen, a Királyhelmeci Kórház és Rendelőintézet átminősítése, azaz jelenlegi formában való megszüntetése ellen közösen lépünk fel, és ugyanerre kérjük a bodrogközi és Ung-vidéki települések lakóit. A mai akciónkkal hivatalosan is útjára bocsátjuk az ezzel kapcsolatos aláírásgyűjtési akciót, melyhez bárki, szabadon csatlakozhat. Kérem, segítsenek nekünk! Kérem, segítsenek a kórházunknak! Kérem, segítsenek az itt élő embereknek!

 

Vážené zhromaždenie!

 Pozvali sme Vás dnes na mimoriadne tlačové vyhlásenie, ktoré má bohužiaľ značne smutný podtón. Neviem či viete, ale niekedy Medzibodrožiebolookresom so sídlom v Kráľovskom Chlmci. Už dávno nie je! Boli časy keď Kráľovský Chlmec spájala úzkorozchodná železnica s maďarským Sárospatakom. Dnes už tomu tak nie je a dokonca nenájdete ani jej stopy. Pred par desaťročiami sme mali nábytkáreň, ktorá uživila stovky rodín. Dnes už ani tento podnik neexistuje. Bolo tu Kablo a strojárenská výroba, ktoré tiež už dávno zatvorili svoje brány. Bol tu štátny majetok, štátny podnik, kde pracovalo vyše 1000 obyvateľov nehovoriac o pracujúcich v družstvách v okolitých obciach. Nemusím asi ani hovoriť, že dnes už ani tento podnik neexistuje. Keď som bol chlapcom, v tomto čase, na vinobranie, stáli kolóny vinohradníkov z celého okolia pred miestnym vinárstvom ktoré od nich vykupovalo úrodu. Dnes už nič z toho neexistuje!

Vážené zhromaždenie!

Súčasná vláda našej republiky nedávno prišla s novým plánom, ktorej dali názov optimalizácia, ktorá ale v praxi nič iné neznamená pre našich obyvateľov ako to, že ja alebo moji nasledovníci niekedy v budúcnosti budeme nútení pri vymenúvaní podobného zoznamu už iba spomínať, že bola raz v Kráľovskom Chlmci nemocnica, ktorá zabezpečovala vyše 100 rokov zdravotnú starostlivosť pre 60 000 obyvateľov Medzibodrožia a Poúžia, ale už nie je. Keď sme sa dopočuli o tomto „ďalšom fantastickom nápade ako pomôcť“ rozvojovo nášmu regiónu, mi primátori a starostovia Medzibodrožia a Poúžia ako aj poslanci samosprávneho kraja, sme si povedali DOSŤ! To, že okrem existenčných problémov našich obyvateľov vládu nezaujíma ani naše zdravie, životy či naša smrť a rozhodujú niekde ďaleko od nás pri stole o nás bez nás, už nemôžeme strpieť bez slova. Za posledné desaťročia sme sa naučili, že ak sa sami za seba nepostavíme, tak nemá kto obhajovať naše záujmy. Máme jasno aj v tom, že hlas jednotlivca nedoľahne ďaleko. Preto sme sa rozhodli primátori a starostovia spoločne sa postaviť voči tomuto zámeru mocných, a bojovať proti snahe pretransformovať našu nemocnicu, lebo by to v konečnom dôsledku znamenalo, že 60 000 občanov zostane bez štátom deklarovanej dostupnej zdravotnej starostlivosti. Zahájením tejto petičnej akcie zároveň prosíme aj občanov Medzibodrožia a Poúžia o vyjadrenie svojho nesúhlasu. Všetci sa môžete pripojiť! Prosím pomôžte nám! Pomôžte našej nemocnici! Prosíme Vás pomôžte tu žijúcim občanom! 

Môže Vás to tiež zaujímať...

CHLMECKÉ NÁZORY – KIRÁLYHELMECI NÉZETEK

Like1 Dislike