sobota , 25 septembra 2021
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19
u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 02.08.2021

Vláda SR na rokovaní  schválila zrušenie núdzového stavu uplynutím 14. mája 2021. Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.
V rámci celého Slovenska od 17. mája platia pravidlá podľa regionálneho COVID automatu (COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Analytici ministerstva zdravotníctva hodnotia súčasný vývoj epidemiologickej situácii v SR ako priaznivý, zároveň sa postupne zvyšuje percento zaočkovaného obyvateľstva proti ochoreniu COVID 19. S tým súvisia uvoľnenia z doteraz platných protiepidemických opatreníNa základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace nové protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnené vo vestníku vlády SR.  

Vzhľadom na stabilizovanú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením  COVID-19 je okres Trebišov hodnotený ako okres, kde platia od 28. júna 2021 protiepidemické opatrenia v režime  Monitoringu (zelená farba).

Podľa správy o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR s výhľadom na obdobie od 09. augusta 2021 do 15. augusta 2021 budú v okrese Trebišov platiť naďalej opatrenia  v režime Monitoringu (zelená farba) v rámci schváleného COVID automatu.

V okrese Trebišov budú od 09.08.2021 platiť opatrenia v režime Monitoringu (zelená farba):   

Vzdelanie a kultúra:
Školy
– Výučba prebieha bez obmedzení
Múzea, galérie a výstavné siene
– Bez obmedzení
Knižnice
– Knižnice sú otvorené bez obmedzenia

Oslavy a podujatia:
Hromadné podujatia
– Hromadné podujatia sú povolené s kapacitou na sedenie do75% a kapacitou na státie do 50% (interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb).
Kultúrne podujatia
– Povolená maximálna kapacita osôb v interiéri max. 500 a v exteriéri max. 1000 osôb .
– Konzumácia pokrmov a nápojov je bez obmedzení.
– Povolené je organizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny.
Športové podujatia
– Možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže
– Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodínneplatí v prípade športovcov a osôb zabezpečujúcich organizáciu a chod hromadného podujatia do limitu 100 osôb)
– Kapacita podľa hromadných podujatí
– Organizátor je povinný viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt)
– Zakázaná konzumácia jedál a nápojov
Bohoslužby, cirkevné a civilné obrady
– kapacita podľa hromadných podujatí
– test nie je potrebný
– pohreby nemajú kapacitné obmedzenia

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.):
– Obrady sú povolené s dodržaním kapacitných podmienok
– Kapacita na sedenie do 75% v interiéri max. 500 osôb a v exteriéri max. 1000 osôb
– Kapacita na státie do 50% v interiéri 500 osôb a v exteriéri 1000 osôb
– Pohreby nemajú kapacitné obmedzenia

Oslavy / večierky / svadby / kary:
– Povolené s dodržaním kapacitných podmienok, a to na sedenie do 75% v interiéri max. 500 osôb a v exteriéri max. 1000 osôb. Kapacita na státie do 50% v interiéri 500 osôb a v exteriéri 1000 osôb.
– Potrebný negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín

Obchody a služby:
– Obchody, služby a nákupné centrá sú otvorené s dodržiavaním hygienických opatrení
Reštaurácie
– Bez obmedzení
Ubytovacie zariadenia
– Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní
– Reštaurácie sú otvorené bez obmedzení
– Wellness max. 50% kapacity na 1 sektor, resp. max. počet osôb do 1000. Podmienkou pre vstup do wellnesu je negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín, nepotrebujú ho deti do 12 rokov

Šport a voľný čas:
Fitness
– Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 50 osôb alebo 15 m2 na osobu
Wellness, aquapark a kúpele
– Povolené s dodržaním podmienky max. 50% kapacity na 1 sektor resp. max. počet osôb do 1000
– Potrebný negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín, nepotrebujú ho deti do 12 rokov.
Bazény a plavárne
– Bez obmedzení

Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä z hodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní, podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb.

Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov (osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v lôžkových zdravotníckych zariadeniach ku dňu 02.08.2021 je 0 (napojený na umelú pľúcnu ventiláciu – 0).

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 145 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 02.08.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 2 (za predchádzajúci týždeň bolo 3, teda v uplynulom týždni došlo k poklesu o 1 prípad) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Za prvých 30.  kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 9 950 pozitívnych výsledkov, z toho  RT PCR: 4 295 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 655.

V okrese Trebišov evidujeme postupne nižší podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb. Pri PCR testoch je to podiel 0,75% a pri antigénových testoch je to podiel 0,27 % zo všetkých testov realizovaných za obdobie uplynulého kalendárneho týždňa.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) ku dňu 02.08.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb RT PCR od začiatku pandémie26 287
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémie RT PCR: 7 154
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom6 506

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 13 651
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde: (ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 0 ( UPV – 0)

ROK 2021 (od 01.01.2021 do 02.08.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 295
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 654
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 145, z toho
 • 79 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,
 • 66 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia z pitevného materiálu
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich služby seniorom za posledných 7 dní:  klienti: 0, zamestnanci: 0
 • Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:
 • 3 386 mužov a 3 768 žien (RT-PCR)
 • 3 523 mužov a 2 983 žien (antigénové testy)
 • Vo veľkej miere sú to osoby – kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb. Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách a zariadení sociálnych služieb).Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :
  • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
  • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

  ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

  Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 204/2021, vyhlásenej vo Vestníku vlády SR dňa 07.05.2021 s účinnosťou od 10. 05.2021 pre celé územie SR.

  Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť: dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

  Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

  RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

  Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

  Od 1. júla 2021 v okrese Trebišov vykonávajú testovanie (RT-PCR a Ag testovanie) na ochorenie COVID-19 dve odberové miesta:

  1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, 0750 01 Trebišov
  a) PCR testami v čase : Po – Pi od 8.00 hod – 10.00 hod.
  –  bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/,
  –  pre samoplatcov, ktorí žiadajú o vyšetrenie cez súkromné laboratória:  https://sk.lab.online/covid-19,  cena testu je podľa výberu druhu testu

  b) Antigénovými testami v čase: Po – Pi od 08.00 hod. – 12.00 hod., vykonanie testu je spoplatnené: – 14,90 EUR
  Ag test je akceptovaný EÚ. Testovaným bude vydaný certifikát o výsledku v zmysle smernice EÚ. Platbu je potrebné uskutočniť na recepcii nemocnice.

  2. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec
  aPCR testami v čase: Po – Pi denne od 08.00, v Po do 11.00 hod, v Ut, St, Št do 10.30 hod a v Piatok do 10.00 hod.

 • bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
 • pre samoplatcov v čase: Po – Pi od 08.00 hod. – 10.30 hod., So od  08.00 hod. – 10.00 hod., od 1.7.2021 – 31.8.2021 testy v zníženej cene 60,- EUR. Platba možná v hotovosti na vrátnici.
 • b) Antigénovými testami v čase: Po – So od 08.00 hod. – 16.30 hod., vykonanie testu je spoplatnené:
 • Test s európskym certifikátom – 20,- EUR
 • Test s klasickým certifikátom – 15,- EUR
 • Rodinná zľava – 3 osoby+1 zdarma
  Platba len v hotovosti na vrátnici. Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivostiNsP Trebišov a.s. a NsP n. o. Kráľovský Chlmec zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.
  NsP Trebišov a.s. zabezpečuje v súčinnosti so samosprávami obcí výjazdové očkovanie priamo v obciach kvôli ľahšej dostupnosti.Ministerstvo zdravotníctva SR postupne rozširuje možnosti registrácie do čakárne na očkovanie. Viacero očkovacích centier v SR realizuje aj výjazdové očkovanie  starých a imobilných  obyvateľov v obciach, resp. skupinové očkovanie. Prebieha mediálna kampaň na podporu vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2.
  Podľa údajov registrovaných v NCZI je na Slovensku ku dňu 02.08.2021 aspoň 1.dávkou očkovacej látky zaočkovaných 2 267 137 obyvateľov  a plne očkovaných 1 995 202 obyvateľov.

Môže Vás to tiež zaujímať...

COVID-19

2021/09/TK_Covid_automat_a_epid_situacia_210916.pdf   Like Dislike1