streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19

u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 12.07.2021

 

Vláda SR na rokovaní schválila zrušenie núdzového stavu uplynutím 14. mája 2021. Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

V rámci celého Slovenska od 17. mája platia pravidlá podľa regionálneho COVID automatu (COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Analytici ministerstva zdravotníctva hodnotia súčasný vývoj epidemiologickej situácii v SR ako priaznivý, s postupným zlepšovaním dosiahnutých hodnôt v dôležitých kritériách spojených s ochorením COVID 19 vrátane zvyšovania úrovne vakcinácie obyvateľstva.S tým súvisí aj postupné uvoľňovanie z doteraz platných protiepidemických opatrení. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace nové protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnené vo vestníku vlády SR.

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 je okres Trebišov hodnotený ako okres, kde platia od 28. júna 2021 protiepidemické opatrenia v režime Monitoringu (zelená farba).

Podľa správy o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR s výhľadom na obdobieod 19. júla 2021 do 25.júla2021 budúv okrese Trebišov platiťnaďalej opatrenia v režime Monitoringu (zelená farba)v rámci schváleného COVID automatu.

V okrese Trebišov budú od 19.07.2021 platiť opatrenia v režime Monitoringu (zelená farba):

Vzdelanie a kultúra:

Školy

 • Výučba prebieha bez obmedzení

Múzea, galérie a výstavné siene

 • Bez obmedzení

Knižnice

 • Knižnice sú otvorené bez obmedzenia

Oslavy a podujatia:

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia sú povolené s kapacitou na sedenie do75% a kapacitou na státie do 50% (interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb).

Kultúrne podujatia

 • Povolená maximálna kapacita osôb v interiéri max. 500 a v exteriéri max. 1000 osôb .
 • Konzumácia pokrmov a nápojov je bez obmedzení.
 • Povolené je organizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny

Športové podujatia

 • Možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže
 • Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín
 • Kapacita podľa hromadných podujatí
 • Organizátor je povinný viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt)
 • Zakázaná konzumácia jedál a nápojov

Bohoslužby, cirkevné a civilné obrady

 • kapacita podľa hromadných podujatí
 • test nie je potrebný
 • pohreby nemajú kapacitné obmedzenia

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.):

 • Obrady sú povolené s dodržaním kapacitných podmienok
 • Kapacita na sedenie do 75% v interiéri max. 500 osôb a v exteriéri max. 1000 osôb
 • Kapacita na státie do 50% v interiéri 500 osôb a v exteriéri 1000 osôb
 • Pohreby nemajú kapacitné obmedzenia

Oslavy / večierky / svadby / kary:

 • Povolené s dodržaním kapacitných podmienok, a tona sedenie do 75% v interiéri max. 500 osôb a v exteriéri max. 1000 osôb. Kapacita na státie do 50% v interiéri 500 osôb a v exteriéri 1000 osôb.
 • Potrebný negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín

Obchody a služby:

 • Obchody, služby a nákupné centrá sú otvorené s dodržiavaním hygienických opatrení

Reštaurácie

 • Bez obmedzení

Ubytovacie zariadenia

Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní

 • Reštaurácie sú otvorené bez obmedzení
 • Wellness max. 50% kapacity na 1 sektor, resp. max. počet osôb do 1000. Podmienkou pre vstup do wellnesu je negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín, nepotrebujú ho deti do 10 rokov

Šport a voľný čas:

Fitness

 • Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 50 osôb alebo 15 m2 na osobu

Wellness, aquapark a kúpele

Povolené s dodržaním podmienky max. 50% kapacity na 1 sektor resp. max. počet osôb do 1000

 • Potrebný negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín, nepotrebujú ho deti do 10 rokov.

Bazény a plavárne

Bez obmedzení

Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä zhodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní,podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb.

Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov(osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v lôžkových zdravotníckych zariadeniach ku dňu 12.07.2021je 0 (napojený na umelú pľúcnu ventiláciu – 0).

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 145 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 12.07.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 0(za predchádzajúci týždeň bolo 0, teda v uplynulom týždni ostala nezmenená) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Za prvých 27 kalendárnych týždňov roku 2021evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 9 942 pozitívnych výsledkov, z tohoRT PCR: 4 288 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 654.

V okrese Trebišov evidujeme postupne nižší podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb.Pri PCR testoch je to podiel 0,0% a pri antigénových testoch je to podiel 0,0 % zo všetkých testov realizovaných za obdobie uplynulého kalendárneho týždňa.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) ku dňu 12.07.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb RT PCRod začiatku pandémie25 442
 • Celkový počet testovaných osôb antigénovým testom od začiatku pandémie78 508

 Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémieRT PCR: 7 147

 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 6505

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 13643
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:(ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne:0( UPV – 0)

 ROK 2021 (od 01.01.2021 do 12.07.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 288
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 654
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 145, z toho

79 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,

66 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia                  

      z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 7 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 0% z celkového počtu (0 prípadov).
 1. Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich služby seniorom za posledných 7 dní: klienti:0, zamestnanci:0
 • Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:
 • 3 382 mužova 3 765 žien (RT-PCR)
 • 3 523 mužov a 2 982 žien (antigénové testy)

Vo veľkej miere sú to osoby – kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb. Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení a zariadení sociálnych služieb).

Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, 
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR aaktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 204/2021, vyhlásenej vo Vestníku vlády SR dňa 07.05.2021s účinnosťou od 10. 05.2021 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb,ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť:dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

Od 1. júla 2021 v okrese Trebišov vykonávajú testovanie (RT-PCR a Ag testovanie) na ochorenie COVID-19 dve odberové miesta:

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, 0750 01 Trebišov
  1. PCR testami v čase :Po – Pi od 00 hod – 10.00 hod.

–  bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

–  pre samoplatcov, ktorí žiadajú o vyšetrenie cez súkromné laboratória:  https://sk.lab.online/covid-19cena testu je podľa výberu druhu testu

 1. Antigénovými testamiv čase: Po – Pi od 00 hod. – 12.00 hod., vykonanie testu je spoplatnené: – 14,90 EUR

Ag test je akceptovaný EÚ. Testovaným bude vydaný certifikát o výsledku v zmysle smernice EÚ. Platbu je potrebné uskutočniť na recepcii nemocnice.

 1. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, 077 01 Kráľovský Chlmec
 2. PCR testamiv čase:Po – Pi denne od 8.00, v Po do 11.00 hod, v Ut, St, Št do 10.30 hod a v Piatok do 10.00 hod.
 • bezplatne na objednanie (objednáva všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast alebo osoba sama cez webovú stránku: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
 • pre samoplatcov v čase:Po – Pi od 8.00 hod. – 10.30 hod., So od  00 hod. – 10.00 hod., od 1.7.2021 – 31.8.2021 testy v zníženej cene 60,- EUR. Platba možná v hotovosti na vrátnici.
 1. Antigénovými testami v čase: 00 hod. – 16.30 hod., vykonanie testu je spoplatnené:
 • Test s európskym certifikátom – 20,- EUR
 • Test s klasickým certifikátom – 15,- EUR
 • Rodinná zľava – 3 osoby+1 zdarma

Platba len v hotovosti na vrátnici.

Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

NsP Trebišov a.s. a NsP Kráľovský Chlmec n.o. zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

Ministerstvo zdravotníctva SR postupne rozširuje možnosti registrácie do čakárne na očkovanie. Viacero očkovacích centier v SR realizuje aj výjazdové očkovanie  starých a imobilných  obyvateľov v obciach, resp. skupinové očkovanie. Prebieha mediálna kampaň na podporu vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2.

Podľa údajov registrovaných v NCZI je na Slovensku ku dňu 12.07.2021 aspoň 1.dávkou očkovacej látky zaočkovaných 38% obyvateľstva  a 2. dávkou očkovacej látky cca 31% obyvateľstva.

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ

Like1 Dislike