streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19
u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 06.07.2021

Vláda SR na rokovaní  schválila zrušenie núdzového stavu uplynutím 14. mája 2021. Mimoriadna situácia vyhlásená 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

V rámci celého Slovenska od 17. mája platia pravidlá podľa regionálneho COVID automatu (COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Analytici ministerstva zdravotníctva hodnotia súčasný vývoj epidemiologickej situácii v SR ako priaznivý, s postupným zlepšovaním dosiahnutých hodnôt v dôležitých kritériách spojených s ochorením COVID 19 vrátane zvyšovania úrovne vakcinácie obyvateľstva. S tým súvisí aj postupné uvoľňovanie z doteraz platných protiepidemických opatrení. Na základe uznesení vlády SR sú následne vydávané  súvisiace nové protiepidemické opatrenia vyhláškami  ÚVZ SR uverejnené vo vestníku vlády SR.  

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením  COVID-19 je okres Trebišov hodnotený ako okres, kde platia od 28. júna 2021 protiepidemické opatrenia v režime  Monitoringu (zelená farba).
Podľa správy o aktuálnej epidemiologickej situácii v SR s výhľadom na obdobie od 12. júla 2021 do 18. júla 2021 budú v okrese Trebišov platiť naďalej opatrenia  v režime Monitoringu (zelená farba) v rámci schváleného COVID automatu.

V okrese Trebišov budú od 12.07.2021 platiť opatrenia v režime Monitoringu (zelená farba):

Vzdelanie a kultúra:
Školy
– Výučba prebieha bez obmedzení
Múzea, galérie a výstavné siene
– Bez obmedzení
Knižnice
– Knižnice sú otvorené bez obmedzenia

Oslavy a podujatia:
Hromadné podujatia
– Hromadné podujatia sú povolené s kapacitou na sedenie do 75% a kapacitou na státie do 50% (interiér max. 500 osôb, exteriér max. 1000 osôb).
Kultúrne podujatia
– Povolená maximálna kapacita osôb v interiéri max. 500 a v exteriéri max. 1000 osôb .
– Konzumácia pokrmov a nápojov je bez obmedzení.
– Povolené je organizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny
Športové podujatia
– Možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach – športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže
– Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín
– Kapacita podľa hromadných podujatí
– Organizátor je povinný viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt)
– Zakázaná konzumácia jedál a nápojov
Bohoslužby, cirkevné a civilné obrady
– kapacita podľa hromadných podujatí
– test nie je potrebný
– pohreby nemajú kapacitné obmedzenia

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.):
– Obrady sú povolené s dodržaním kapacitných podmienok
– Kapacita na sedenie do 75% v interiéri max. 500 osôb a v exteriéri max. 1000 osôb
– Kapacita na státie do 50% v interiéri 500 osôb a v exteriéri 1000 osôb
– Pohreby nemajú kapacitné obmedzenia

Oslavy / večierky / svadby / kary:
– Povolené s dodržaním kapacitných podmienok, a to na sedenie do 75% v interiéri max. 500 osôb a v exteriéri max. 1000 osôb. Kapacita na státie do 50% v interiéri 500 osôb a v exteriéri 1000 osôb.
– Potrebný negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín

Obchody a služby:
– Obchody, služby a nákupné centrá sú otvorené s dodržiavaním hygienických opatrení
Reštaurácie
– Bez obmedzení
Ubytovacie zariadenia
– Ubytovacie zariadenia sú otvorené. Reštaurácie a wellnes podľa príslušných odporúčaní
– Reštaurácie sú otvorené bez obmedzení
– Wellness max. 50% kapacity na 1 sektor, resp. max. počet osôb do 1000. Podmienkou pre vstup do wellnesu je negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín, nepotrebujú ho deti do 10 rokov

Šport a voľný čas:
Fitness
– Povolené s podmienkou dodržania maximálneho počtu 50 osôb alebo 15 m2 na osobu
Wellness, aquapark a kúpele
– Povolené s dodržaním podmienky max. 50% kapacity na 1 sektor resp. max. počet osôb do 1000
– Potrebný negatívny antigénový test, nie starší ako 24 hodín, alebo RT-PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín, nepotrebujú ho deti do 10 rokov.
Bazény a plavárne
– Bez obmedzení

Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä z hodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní, podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb.

Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov (osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v lôžkových zdravotníckych zariadeniach ku dňu 06.07.2021 je 0 (napojený na umelú pľúcnu ventiláciu – 0).

Od začiatku trvania pandémie t.j. od marca 2020 RÚVZ Trebišov  eviduje  úmrtie spolu 145 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 06.07.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 0 (za predchádzajúci týždeň bolo 2, teda v uplynulom týždni klesla o 2 prípady) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Za prvých 26 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 9 941 pozitívnych výsledkov, z toho  RT PCR: 4 287 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 654.

V okrese Trebišov evidujeme postupne nižší podiel osôb s pozitívnym výsledkom z celkového počtu testovaných osôb. Pri PCR testoch je to podiel 0,0% a pri antigénových testoch je to podiel 0,0 % zo všetkých testov realizovaných za obdobie uplynulého kalendárneho týždňa.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 (od marca 2020) ku dňu 06.07.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb RT PCR od začiatku pandémie25 214
 • Celkový počet testovaných osôb antigénovým testom od začiatku pandémie78 508

 Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémie RT PCR: 7 146

 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom6 505

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 13 642
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde: (ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 0 ( UPV – 0)

ROK 2021 (od 01.01.2021 do 06.07.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 4 287
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 654
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 145, z toho

79 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,
66 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 7 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 0% z celkového počtu (0 prípadov).
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich služby seniorom za posledných 7 dní:  klienti: 0, zamestnanci: 0
 • Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:
 • 3 381 mužov a 3 765 žien (RT-PCR)
 • 3 523 mužov a 2 982 žien (antigénové testy)

Vo veľkej miere sú to osoby – kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb. Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení a zariadení sociálnych služieb).

Pre celú Slovenskú republiku platia protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa realizuje v súlade s opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 204/2021, vyhlásenej vo Vestníku vlády SR dňa 07.05.2021 s účinnosťou od 10. 05.2021 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť: dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

V okrese Trebišov sú zriadené odberové miesta určené na odber biologického materiálu na testovanie:

 1. PCR testami bezplatne (na objednanie) a aj pre samoplatcov (cez web stránku: lab.online) pri zdravotníckych zariadeniach:
 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76,Po – Pi v čase: 00 hod – 10.00 hod.
 2. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, Po – Pi denne od 8.00, v Po do 11.00 hod, v Ut, St, Št do 10.30 hod a v Piatok do 10.00 hod.
 1. Antigénovými testami
 2. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, Po – Pi v čase: 00 hod. – 12.00 hod., vykonanie testu je spoplatnené
 3. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, Po – So v čase: 00 hod. – 16.30 hod., vykonanie testu je spoplatnené

Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

NsP Trebišov a.s. a NsP Kráľovský Chlmec n.o. zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

Ministerstvo zdravotníctva SR postupne rozširuje možnosti registrácie do čakárne na očkovanie. Viacero očkovacích centier v SR realizuje aj výjazdové očkovanie  starých a imobilných  obyvateľov v obciach, resp. skupinové očkovanie. Prebieha mediálna kampaň na podporu vakcinácie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému infekciou SARS-CoV-2.

Podľa údajov registrovaných v NCZI je na Slovensku ku dňu 06.07.2021 aspoň 1.dávkou očkovacej látky zaočkovaných 38% obyvateľstva  a 2. dávkou očkovacej látky cca 31% obyvateľstva.

Môže Vás to tiež zaujímať...

KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ

Like1 Dislike