streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom žijúcich v bytových domoch-bytovkách na ulici Ibrányiho, Fábryho, Hunyadiho č. 886, č. 887 a č. 888, Hlavná a Kossutha, že si môžu prevziať vedierko a BIO vrecúško na triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci na prízemí počas stránkových hodín.Pri preberaní je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti.

Értesítjük a Fő, a Kossuth, az Ibrányi, a Fábry, valamint a Hunyadi utca 886-os, 887-es és 888-as szám alatti bérházakban élő polgárokat, hogy a Királyhelmeci Városi Hivatal földszintjén – ügyfélfogadási időben – átvehetik a biológiailag lebomló konyhai hulladék tárolására szolgáló műanyag zsákokat és vödröket. A tárgyak átvételekor a polgároknak igazolniuk kell a személyazonosságukat.    

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 30. septembra 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu …