streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že , kominárska firma bude v našom meste prevádzať kontrolu a čistenie komínov na ul:

21.6.2021 – pondelok: ul. S. Pettőfiho, ul. Mateja Bela

22.6.2021 – utorok: ul. Trhovisko, Svätušská, Záhradná, Hlboká, Boľská, Kvetná, Rázusova

23.6.2021 – streda: ul. L. Kossutha, Kostolný rad, M. Leczu, L. Mécsa, Kollárova, Hviezdoslavova

24.6.2021 – štvrtok: ul. Štefánikova, M. Helmecziho, Ľ. Štúra, Pri Štadióne, Komenského

25.6.2021 – piatok: ul. Horešská, F. Rákocziho, Nemocničná, Pribenícka, J. Majlátha, Dobránska,ul. Lóránttfyovej. 

 

Upozorňujeme občanov, že podľa vyhlášky č. 401 z roku 2007 sa minimálne raz za 12 mesiacov majú čistiť komíny.

Orientačná cena vyčistenia a kontroly komína v rodinnom dome je 10 €. 

Bližšie informácie na t.č.: 0907 315 134.

 

Értesítjük a polgárokat, hogy városunkban kéményseprő cég ellenőrzést végez

2021.6.21. – hétfőn: a Pettőfi S., a Bél Mátyás utcában.

2021.6.22. – kedden: a Vásártér, a Szentesi, aKert, a Mély, a Virág, a Rázusz utcában.

2021.6.23. – szerdán: a Kossuth L., a Tempolmsor, a Leczo M., a Mécs L., a Kollár, a Hviezdoslav utcában.

2021.6.24. – csütörtökön: a Štefánik, a Helmeczy, a Štúr, a Stadion, a Komenský utcában.

2021.6.25. – pénteken: a Géresi, a Rákoczi, a Kórház, a Perbenyiki, a Mailáth, a Dobrai, a Lorántffy Zs. utcában. 

 

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a 2007/401-es számú közlöny értelmében, minden családi ház tulajdonosa köteles legalább évente egyszer ellenőriztetni, illetve tisztíttatni az ingatlana kéményét.

A kéményseprés, valamint a kémény ellenőrzésének irányára családi házanként 10€. Részletes információ a 0907 315 134-es telefonszámon kapható.

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …