streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 219/2008 Z.z., č. 220/2004 Z.z. a č. 245/2003 Z.z. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstránením burín, tak aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Okresný úrad Trebišov, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 citovaného zákona. Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

  • vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
  • predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
  • zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
  • usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Download (PDF, 584KB)

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 17. júna 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční …