streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / NOVÉ OPATRENIA

NOVÉ OPATRENIA

Epidemiologická situácia v našej krajine sa, našťastie, stále zlepšuje. Preto sa uvoľňujú ďalšie opatrenia. Prinášame kompletný prehľad o tom, čo platí od dnešného dňa (24. mája). Od pondelka budú  v treťom stupni varovania (bordová farba) okresy Myjava a Sobrance.

V druhom stupni varovania (červená farba) budú okresy Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Prešov, Revúca, Ružomberok, Sabinov, Skalica, Turčianske Teplice.

V prvom stupni ostražitosti (ružová farba) budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Gelnica,  Humenné, Ilava, Kežmarok, Komárno, Košice I – IV, Košice-okolie,  Levice, Levoča, Lučenec, Malacky, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina a Zvolen.

V druhom stupni ostražitosti (oranžová farba), ktorý zodpovedá oranžovej farbe, budú okresy Bratislava I – V, Dunajská Streda, Liptovský Mikuláš, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Prievidza, Rožňava, Šaľa, Senec, Žarnovica, Žiar nad Hronom, tiež Zlaté Moravce.

Rúška a respirátory

V prvom a v druhom stupni ostražitosti (žlté a oranžové okresy) bude v interiéroch povolené nosiť namiesto respirátora rúško. Ľudia okrem rúška môžu použiť aj šál alebo šatku. V ostatných okresoch je v interiéri povinný respirátor.

Wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly, akvaparky)

V bordových (III. stupeň varovania) a červených (II. stupeň varovania) okresoch budú zatvorené (okrem kúpeľov na základe návrhu lekára, ktorý je indikovaný zo zdravotných dôvodov). V ružových (I. stupeň varovania) okresoch môže byť jedna osoba na 15 m, najviac však 10 zákazníkov. V oranžových (II. stupeň ostražitosti) okresoch sa povoľuje maximálne 30 % kapacity sektoru alebo najviac 500 zákazníkov. Pre žlté (I. stupeň ostražitosti) okresy platí nanajvýš 50 % kapacity sektoru alebo maximálne 500 ľudí.

Interiérové služby akvaparkov smú využiť len tí, ktorí majú 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny alebo osoby, ktoré sú 4 týždne po prvej dávke vektorovej vakcíny. Rovnako tí, ktorí za posledných 180 dní prekonali covid-19 a prvú dávku očkovacej látky dostali pred dvoma týždňami. Povolený vstup majú tiež ľudia s najviac 72-hodinovým PCR/LAMP testom, alebo s negatívnym výsledkom antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín.

Divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké prevádzky

V bordových (III. stupeň varovania) okresoch ostávajú zatvorené. V červených (II. stupeň varovania) okresoch sa povoľuje iba sediace publikum, avšak maximálne 50 % kapacity – najviac 200 ľudí v exteriéri a 150 v interiéri. Konzumácia sa dovoľuje iba v exteriéri.

V ružových (I. stupeň varovania) okresoch sa taktiež povoľuje len sediace publikum do 50 % kapacity, pričom v exteriéri sa najviac môže zúčastniť 500 ľudí a v exteriéri 250. Konzumácia je možná iba v exteriéri.

Pre oranžové (II. stupeň ostražitosti) okresy platí to isté, čo pre ružové, avšak povolené je aj stojace obecenstvo. Limit je 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri. Okrem toho je dovolená aj konzumácia vo vnútorných priestoroch – maximálne však 4 osoby alebo osoby zo spoločnej domácnosti pri jednom stole.

Sedenie v interiéroch v žltých (I. stupeň ostražitosti) okresoch môže byť zaplnené nanajvýš z polovice. Maximálne ide o 250 ľudí. Exteriérové sedenia nesmú byť zaplnené na viac ako 75 % kapacity (najviac 500 ľudí). Pokiaľ ide o státie, počet osôb nesmie prekročiť 100 v interiéri a 250 v exteriéri. Konzumácia je možná aj v interiéri (max. 6 osôb alebo osoby zo spoločnej domácnosti).

Pre zelené okresy (monitoring) platí, že v interiéri sa môže zhromaždiť najviac 500 a v exteriéri 1000 ľudí.

Umelé kúpaliská

V bordových (III. stupeň varovania) okresoch sa povoľuje nanajvýš 6 zákazníkov, v červených (II. stupeň varovania) a ružových (I. stupeň varovania) okresoch maximálne 10 zákazníkov, v oranžových (II. stupeň ostražitosti) okresoch je možné využitie 30 % kapacity a v žltých (I. stupeň ostražitosti) okresoch maximálne 50 % kapacity.

Kabínkové lanovky

V bordových (III. stupeň varovania) okresoch sú zakázané. V červených (II. stupeň varovania) a ružových (I. stupeň varovania) okresoch smú kabínkové lanovky s kapacitou do 10 osôb obsadzovať iba členovia jednej domácnosti a tie s kapacitou nad 10 osôb môžu obsadzovať maximálne do 25 % kapacity, prípadne členovia jednej domácnosti.

V oranžových (II. stupeň ostražitosti) okresoch ide o maximálnu kapacitu do 10 osôb zo spoločnej domácnosti. Kabínkové lanovky s kapacitou nad 10 osôb sa môžu obsadzovať maximálne do 50 % kapacity alebo členmi jednej domácnosti.

V žltých (I. stupeň ostražitosti) a zelených okresoch (monitoring) sú kabínkové lanovky bez kapacitných obmedzení.

Ubytovanie v hoteloch či penziónoch

V bordových (III. stupeň varovania), červených (II. stupeň varovania) i ružových (I. stupeň varovania) okresoch je najvyššia možná kapacita izieb stanovená na dve dospelé osoby alebo osoby, ktoré sú z jednej domácnosti.

V oranžových (II. stupeň ostražitosti), žltých (I. stupeň ostražitosti) a zelených okresoch nie je kapacita izieb obmedzená.

Reštaurácie a kaviarne

V bordových (III. stupeň varovania), červených (II. stupeň varovania) a ružových (I. stupeň varovania) okresoch nie je možná konzumácia jedál či nápojov v interiérových častiach prevádzky. Pokiaľ ide o  letné terasy, medzi stolmi musí byť dodržaný aspoň 2-metrový odstup. Ak hostia práve nekonzumujú, musia mať nasadené rúško/respirátor.

V oranžových (II. stupeň ostražitosti) okresoch je dovolené aj interiérové sedenie a konzumácia. Pri jednom stole môžu sedieť najviac 4 osoby, respektíve osoby z jednej domácnosti. Medzi stolmi musí byť aspoň dvojmetrový odstup. Ak zákazníci práve nekonzumujú, musia mať nasadené rúško/respirátor.

V žltých (I. stupeň ostražitosti) okresoch platí to isté ako v oranžových, no pri jednom stole môže sedieť až 6 osôb alebo ľudia z jednej domácnosti.

V zelených okresoch (monitoring) nie je počet hostí v prevádzke a pri jednom stole obmedzený. Platí však povinnosť mať nasadené rúško/respirátor ak zákazníci práve nekonzumujú.

Fitness centrá

V bordových (III. stupeň varovania) a červených (II. stupeň varovania) okresoch môže byť maximálne 10 zákazníkov, prípadne 1 zákazník na 25 m2.

V ružových (I. stupeň varovania) okresoch je kapacita stanovená na 15 zákazníkov alebo 1 zákazníka na 25 m2. V oranžových (II. stupeň ostražitosti) ide o 20 zákazníkov či 1 zákazníka na 15 m2, v žltých (I. stupeň ostražitosti) o 30 zákazníkov, prípadne 1 zákazníka na 15 m2. V zelených okresoch sa povoľuje maximálne 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.

Galérie, múzeá, výstavy

V bordových (III. stupeň varovania) i červených (II. stupeň varovania) okresoch sú možné iba individuálne prehliadky.

V ružových (I. stupeň varovania) a oranžových (II. stupeň ostražitosti) okresoch sa hromadné prehliadky môžu organizovať v skupinách do 15 osôb, v žltých (I. stupeň ostražitosti) do 30 osôb.

V zelených okresoch (monitoring) sú prehliadky bez kapacitných obmedzení.

Divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké hromadné podujatia

V bordových (III. stupeň varovania) okresoch sú zakázané.

V červených (II. stupeň varovania), ružových (I. stupeň varovania) a oranžových (II. stupeň ostražitosti) okresoch je povinné mať počas celého podujatia prekryté horné i dolné dýchacie cesty. Organizátori sú taktiež povinní evidovať dva týždne po predstavení telefonický alebo emailový kontakt na každého účastníka.

V červených okresoch sa dovoľuje naplniť nanajvýš 50-percentnú kapacitu. Maximálny počet zúčastnených je 200 v exteriéri alebo 150 v interiéri. Medzi ľuďmi sa musí nechať aspoň jedno voľné miesto. Stojace obecenstvo je zakázané. Podujatí sa môžu zúčastniť len ustálené skupiny do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení.

V ružových (I. stupeň varovania) i oranžových (II. stupeň ostražitosti) okresoch je taktiež dovolená najviac 50 % kapacita zákazníkov, maximálne však do počtu 500 v exteriéri alebo 250 v interiéri. Rovnako sa musí nechať aspoň jedno voľné miesto medzi prítomnými. Stojace obecenstvo nie je v ružových okresoch povolené, v oranžových okresoch môže stáť 50 hostí v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri. Konzumácia jedla v kinosálach je ale zakázaná. V iných priestoroch sa povoľuje maximálne pre 4 osoby pri stole. Medzi stolmi však musí byť zachovaná aspoň dvojmetrová vzdialenosť.

Podujatí v ružových okresoch sa môžu zúčastniť len ustálené skupiny do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení. V oranžových táto podmienka neplatí.

V žltých okresoch platia tie isté pravidlá ako v oranžových, no maximálnu kapacitu sediaceho publika možno naplniť na 50 % v interiéri alebo 75 % v exteriéri, maximálne však do počtu 500 hostí v exteriéri alebo 250 v interiéri. V stojacom obecenstve je povolených maximálne 100 ľudí v interiéri alebo 250 v exteriéri. V kinosálach je konzumácia zakázaná, v iných priestoroch je povolená najviac pre 6 osôb pri stole.

V zelených okresoch (monitoring) musia byť prekryté ústa i nos. Najvyššia možná kapacita je do 1000 účastníkov v exteriéri alebo 500 v interiéri.

Svadobné hostiny, kary, oslavy, večierky a podobné podujatia v prevádzkach spoločného stravovania

V bordových (III. stupeň varovania) a červených (II. stupeň varovania) okresoch sú zakázané.

V ružových (I. stupeň varovania) okresoch je v interiéri povolených maximálne 25 ľudí, v exteriéri do 50. Podujatia sa však nemôžu uskutočniť v interiéri reštaurácií, keďže tie sú v ružových okresoch zatvorené.

V oranžových (II. stupeň ostražitosti) okresoch sa dovoľuje 50 osôb v interiéri a max. 100 v exteriéri.

V žltých (I. stupeň ostražitosti) okresoch ide o najviac 100 osôb v interiéri a do 250 osôb v exteriéri.

V zelených okresoch (monitoring) sa povoľuje státie do 50 % kapacity priestoru, v interiéri ale nesmie byť viac ako 500 osôb a v exteriéri viac než 1000. Sedenie môže byť využité len do 75 % kapacity priestoru, v interiéri nemôže počet osôb prekročiť 500 a v exteriér 1000.

„Pri vstupe na podujatie je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín, respektíve doklad o prekonaní ochorenia (pred nie viac ako 180 dňami v okamihu vstupu) alebo očkovaní (14 dní po 2. dávke mRNA vakcíny, 4 týždne po 1. dávke vektorovej vakcíny, 14 dní po 1. dávke vakcíny ktoréhokoľvek typu, ak osoba prekonala za posledných 180 dní COVID-19,“ podčiarkol rezort zdravotníctva.

(Zdroj: Topky/TASR)

Môže Vás to tiež zaujímať...

CHLMECKÉ NÁZORY – KIRÁLYHELMECI NÉZETEK

Like1 Dislike