utorok , 16 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / MESTSKÉ SPRÁVY

MESTSKÉ SPRÁVY

Vo veľkej sále Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci sa v krátkom čase už po druhýkrát stretli minulý týždeň starostovia a primátori obcí Horného Medzibodrožia, aby rokovali o zlepšení hospodárskej situácie v danej oblasti. Karol Pataky, primátor Kráľovského Chlmca a hostiteľ podujatia, povedal, že nie je rád, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokovaniami bola účasť o niečo nižšia, preto ho veľmi potešilo to, že mohol v našom meste privítať vzácnych hostí – pána primátora Krisztiána Oláha – primátora maďarskej obce Cigánd, ktorá je centrom Dolného Medzibodrožia a Dániela Ablonczyho – bývalého prednostu obce. Pán primátor Krisztián Oláh krátko oboznámil prítomných s úspechmi, ktoré sa v Cigánde  a okolí podarilo dosiahnuť v minulých rokoch a desaťročiach. Zároveň vyzval prítomných k vzájomnej spolupráci a súdržnosti. Tak, ako sa vyjadril aj jeho spolupracovník Dániel Ablonczy, oblasť Dolného a Horného Medzibodrožia združuje 55 obcí, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti spoločnými silami vytvoriť významné spoločenské, kultúrne, ekonomické a politické združenie. Základnou podmienkou tejto spolupráce by malo byť to, aby mali obce vzájomný prehľad o svojich problémoch a možnostiach. Pán Ablonczy hovoril aj o tom, že v porovnaní so sčítaním ľudu v roku 1890 sa počet obyvateľov Dolného Medzibodrožia znížil skoro o 7 000. Napríklad v obci Lácacséke, ktorá sa nachádza neďaleko Kráľovského Chlmca, bývalo v období, keď dedina zažívala lepšie časy, 2 000 obyvateľov, býva teraz sotva 180 obyvateľov. Diskutéri s ním súhlasili, lebo podobné trendy sa prejavujú aj v oblastiach Horného Medzibodrožia. Práve toto rozdelenie a vzájomná nevšímavosť, ktoré trvali niekoľko desaťročí, napáchali vážne škody vo všetkých oblastiach života, ktoré môže napraviť iba spoločný konštruktívny rozvojový plán, ktorý bude založený na vzájomnej spolupráci a podpore vlády. Pán primátor Karol Pataky preto urobil prvý krok a ponúkol kolegom takú možnosť, že ak mu poskytnú zoznam kultúrnych a prírodných zvláštností, ktoré sa nachádzajú v ich obciach, jeho spolupracovníci tieto údaje zhromaždia a vydajú v spoločnej publikácii a zároveň pomôžu aj pri ich popularizácii.    

Starostovia a primátori vyjadrili požiadavku, že zasadnutia podobného charakteru by sa mali organizovať pravidelne. Úlohou jednotlivých zasadnutí by bola vždy analýza určitej aktuálnej témy. Pán Krisztián Oláh pozval počas rokovania všetkých predstaviteľov medzibodrožských obcí na oslavu, ktorá sa bude konať 20. augusta 2021 v Cigánde. V rámci tejto slávnosti bude na verejnom priestranstve odhalené umelecké dielo pod fantazijným názvom Socha Maďarska. Po odhalení tohto umeleckého diela, ktoré predstavuje spojenie 55 obcí, sa počíta aj s mnohými kultúrnymi podujatiami, ktorých súčasťou by bol aj Medzibodrožský kultúrny festival, ktorý by sa konal 18. septembra 2021 v Kráľovskom Chlmci. Pán Karol Pataky srdečne pozval všetkých kolegov na toto kultúrne podujatie. Potešilo by ho, keby sa slávnostný sprievod stal prehliadkou medzibodrožských obcí, preto srdečne očakávajú účasť sólistov a kultúrnych skupín z jednotlivých obcí a miest. Usporiadatelia dúfajú, že sa im podarí vytvoriť podmienky aj na prehliadku gastronomických špecialít. Pretože sa rokovalo aj o tom, že v súčasnosti viacero obcí Dolného a Horného Medzibodrožia nemá družobné mesto v susednom regióne, primátori Kráľovského Chlmca a Cigándu už teraz oznámili, že takúto dohodu uzavrú. Jej slávnostné podpísanie sa uskutoční v auguste na ohlásenom maďarskom kultúrnom podujatí.

MESTSKÉ SPRÁVY P1100908  2MESTSKÉ SPRÁVY P1100911  2MESTSKÉ SPRÁVY P1100914  2MESTSKÉ SPRÁVY P1100919  2

Môže Vás to tiež zaujímať...

ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ – SZTRÁJKKÉSZÜLTSÉG

Like Dislike