pondelok , 26 septembra 2022
husk
Najnovšie správy

SODB

SODB 118761563 111335580698220 6626290120769009864 n 2

Sčítanie obyvateľov je kľúčovým štatistickým zisťovaním, pretože podľa počtu obyvateľov zo zdrojov Štatistického úradu SR sa rozdeľuje podiel dane z príjmov fyzických osôb, teda drvivá časť peňazí, z ktorých mestá a obce žijú. 

  1. fáza sčítania obyvateľov sa skončila

Elektronické samosčítanie obyvateľov prebiehajúce v období od 15. 2. 2021 do 31. 3.2021 sa skončilo. Zákonnú povinnosť sčítať sa, si splnilo 6593 obyvateľov Kráľovského Chlmca, čo predstavuje podiel 85,56% z celkového odhadovaného počtu osôb.

V priemere sa na Slovensku sčítalo 86% populácie.

Všetkým obyvateľom nášho mesta ďakujeme za zodpovedný prístup a spoluprácu.

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie bude v období 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v meste potrvá 6 týždňov.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Sčítanie sa s pomocou asistenta

  1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v meste. Sčítajte sa sami, alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

  1. Mobilný asistent o ktorého požiadate telefonicky

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate.

Chcete požiadať o mobilného asistenta sčítania?

Počas doby asistovaného sčítania v meste zavolajte na call centrum (číslo včas zverejní Štatistický úrad SR) alebo na Mestský úrad Kráľovský Chlmec na telefónne číslo: 

5663 215 24, mobil: 0918 684 702

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Presný termín začiatku ďalšej fázy – asistovaného sčítania, spolu s ostatnými informáciami, budú včas oznámené prostredníctvom všetkých komunikačných kanálov nášho mesta.

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

Verejná vyhláška

Like Dislike