štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Mesto Kráľovský Chlmec týmto oznamuje občanom mesta, že na časti Z. Fábryho ulice budú vykonané sondážne práce za účelom posúdenia rozsahu a príčin poškodenia oporného múru.  Z uvedeného dôvodu bude na komunikácii a chodníku vytvorená prekážka v plynulom prechode.  Tento stav bude dočasný a snahou mesta je jeho urýchlené odstránenie.

Za pochopenie ďakujeme

Ing. Karol Pataky, primátor mesta

 

Királyhelmec városa értesítia a polgárokat, hogy a Fábry utca egy részén a közeljövőben speciális földmunkálatok kezdődnek azzal a céllal, hogy a szakemberek megállapítsák az itt található támfal fennálló sérülésének okát és mértékét. A munkálatok idejére az úttesten és a járdán – időlegesen – korlátozni kell a gépjármű-  és gyalogosforgalmat. A város mindent megtesz azért, hogy a fent említett állapotok a lehető legrövidebb ideig álljanak fenn.

Megértésüket köszönjük!

Pataky Károly, polgármester

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …