štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19
u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 06.04.2021

Na základe Uznesenia vlády SR č.160 zo dňa 17.03.2021 platí na Slovensku zákaz vychádzania od 20. marca 2021 v čase od 05.00 hod do 01.00 hod s upravenými výnimkami z týchto obmedzení.

V rámci celého Slovenska platí naďalej štvrtý stupeň varovania (čierna farba) podľa celonárodných kritérií COVID automatu (COVID automat je monitorovací a výstražný systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení  v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2).

Analytici ministerstva zdravotníctva hodnotia súčasný vývoj epidemiologickej situácii v SR ako priaznivý, s postupným zlepšovaním dosiahnutých hodnôt v dôležitých kritériách spojených s ochorením COVID 19 vrátane úrovne vakcinácie obyvateľstva;  predpokladajú, že na Slovensku  by sa mal štvrtý stupeň varovania (čierna farba) zmeniť na tretí stupeň varovania (bordová farba) podľa celonárodných kritérií COVID automatu s dátumom od 19.04.2021.S tým bude súvisieť aj uvoľnenie z doteraz platných protiepidemických opatrení. O rozsahu a časovej postupnosti uvoľnení rozhodne vláda SR.  

Pri hodnotení jednotlivých regiónov budú v období od 12.04.2021 už len 2 okresy s najvyšším štvrtým stupňom varovania (opatrenia v rámci COVID automatu).

Podľa hodnotenia rizikových indikátorov súvisiacich s ochorením COVID 19 bol pre okres Trebišov nariadený tretí stupeň varovania (bordová farba) v období od 29.03.2021 do 11.04.2021 (2 týždne).

V správe o epidemiologickej situácii v SR zo dňa 6.apríla 2021 je okres Trebišov s platnosťou na obdobie budúceho týždňa t.j. od 12.04.2021 do 18.04.2021 zaradený medzi okresy s II. stupňom varovania (červená farba).

Pri určovaní stupňa varovania sa vychádza najmä zhodnotení údajov incidencie ochorení (počet osôb s pozitívnym výsledkom RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní aj za 14 dní a vývoja počtu osôb vyžadujúcich si hospitalizáciu. Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov(osôb s trvalým pobytom v okrese TV)  v lôžkových zdravotníckych zariadeniach ku dňu 06.04.2021 je  33 (z toho 3 pacienti sú pre závažný klinický stav napojených na umelú pľúcnu ventiláciu). Za obdobie od marca 2020 je evidované úmrtie spolu 142 osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19.

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 06.04.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 130(za predchádzajúci týždeň bolo 119, teda v uplynulom týždni došlo k nárastu o 11 prípadov) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva).

Incidencia za 14 dní okres Trebišov:470(spolu pozitívne RT PCR + Antigénové testy, v predchádzajúcom období bolo 663, teraz došlo k poklesu o 193 prípadov), z toho 45 osôb s pozitívnym výsledkom vo veku nad 65 rokov (9,6% zo všetkých pozitívnych osôb).

Za prvých 13 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 9 365 pozitívnych výsledkov, z toho RT PCR: 3 915 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 450.
Čo sa týka hodnotenia z pohľadu geografického: RÚVZ eviduje osoby s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19 s rovnomerným rozšírením vo všetkých obciach a mestách v okrese Trebišov.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 ku dňu 06.04.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb od začiatku pandémie21 340
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémie RT PCR6 773
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom6 301

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 13065
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:(ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne:33(z toho 3 na UPV)

ROK 2021 (od 01.01.2021 do 06.04.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR:3 915
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 5 450
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 142, z toho

74 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,
68 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 9,6% z celkového počtu (45 prípadov).
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich služby seniorom za posledných 7 dní:
 • klienti:0 pozitívnych osôb
 • zamestnanci:0 pozitívnych osôb
 • Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:
 • 3 193 mužova 3 580 žien (RT-PCR)
 • 3 416 mužov a 2 885 žien (antigénové testy)

V epidemiologickom informačnom systéme je evidovaných za obdobie týždňa od 22.3.2021 do 28.3.2021 spolu 136 osôb s pozitívnym výsledkom na základe RT PCR testovania a 153 osôb na základe antigénového testovania.

Vo veľkej miere sú to osoby – kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, zariadenia sociálnych služieb. Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení azariadení sociálnych služieb).

Výsledky plošných antigénových testovaní:

V rámci 1.kola celoslovenského testovania ( november 2020) obyvateľstva antigénovými testami na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb. 

Rok 2021: V rámci celoplošného skríningu obyvateľstva antigénovými testami  na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 1,52%pozitívne testovaných osôb – na základe celorepublikového poradia okresov z testovania vykonaného v dňoch 18.01. – 26.01.2021.

V dňoch od 27.01. do 02.02.2021 prebehlo ďalšie kolo antigénového testovania aj v okrese Trebišov. Na odberných miestach v okrese Trebišov bolo zistených 1,3% pozitívne testovaných osôb.

V dňoch od 03.02. do 07.02.2021 sa priebežne testovalo a cez víkend intenzívnejšie v rámci ďalšieho  kola antigénového testovania aj v okrese Trebišov. Na odberných miestach v okrese Trebišov bolo v tomto období otestovaných spolu 39 988 osôb, z toho bolo 643 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,6% pozitívne testovaných osôb (údaje na základe hlásení z jednotlivých testovacích miest poskytol OÚ TV).

V dňoch od 12.02.2021 do 14.02.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných spolu 33 265 osôb, z toho bolo 337 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,13% pozitívne testovaných osôb.

V dňoch  od 18.02.2021 do 21.02.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných spolu 29 584 osôb, z toho bolo 378 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,27 % pozitívne testovaných osôb.

V dňoch od 26.02. – 28.02.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných  spolu 28 464 osôb, z toho bolo 316 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,1% pozitívne testovaných osôb.

V dňoch od 04.03.2021 – 07.03.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných  spolu 28 476 osôb, z toho bolo 171 pozitívnych výsledkov, t.j. 0,6% pozitívne testovaných osôb.

V dňoch 11.03. – 14.03.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných  spolu 29 427 osôb, z toho bolo 134 pozitívnych výsledkov, t.j.0,45% pozitívne testovaných osôb.

V dňoch 19.03. – 21.03.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných  spolu 27 806 osôb, z toho bolo 71 pozitívnych výsledkov, t.j. 0,25 % pozitívne testovaných osôb

V dňoch 26.03. – 28.03.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných  spolu 27 580 osôb, z toho bolo 79 pozitívnych výsledkov, t.j. 0,28 % pozitívne testovaných osôb

V uplynulom týždni v dňoch 01.04. – 06.04.2021 bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných  spolu 27 063 osôb, z toho bolo 60 pozitívnych výsledkov, t.j.0,22 % pozitívne testovaných osôb (hlásených na OÚ TV).

Pre celú Slovenskú republiku platia prísne protiepidemické opatrenia, týkajúce sa :

 • včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,
 • opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,

ktoré sú nariadené vyhláškami ÚVZ SR, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk).

Izolácia osôb pozitívnych na symptomatické a asymptomatické ochorenie COVID-19 (ďalej len „ochorenie“), karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie bola nariadená Úradom verejného zdravotníctva SR Vyhláškou č. 67/2020, vyhlásenej vo Vestníku Vlády SR dňa 27.12.2020 čiastka 33 pre celé územie SR.

Vo  vyhláške v ustanovení § 2 ods. 4 a § 3 ods. 6 sú uvedené aj povinnosti osôb v izolácii a osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie medzi inými aj povinnosť: dodržiavať izoláciu, karanténu; zdržiavať sa počas izolácie, karantény iba v mieste izolácie, karantény; zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami; dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas jej izolácie v mieste, kde vykonáva izoláciu.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.  RÚVZ so sídlom v Trebišove prijíma/nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti všetky potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie; podľa epidemiologickej situácie usmerňuje aj nutnú kontrolu dodržiavania povinností upravených vo vyhláškach ÚVZ SR. Rozhodujúce je pritom vždy epidemiologické hľadisko.

Odborní zamestnanci RÚVZ so sídlom v Trebišove vykonávajú v dozorovaných prevádzkach vo svojej územnej pôsobnosti  priebežnú kontrolu dodržiavania všetkých protiepidemických opatrení nariadených v súvislosti s ochorením COVID 19 aktuálnymi vyhláškami ÚVZ SR.

V okrese Trebišov je zriadených viacero odberných miest určených na bezplatné testovanie antigénovými testami, z toho pri zdravotníckych zariadeniach sú to MOM :

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76,Po –Pia v čase: 00 hod – 16.00 hod
 2. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, Po –Pia v čase: 10.00 hod – 18.00 hod
 3. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, v utorok v čase:  30 hod – 12.00 hod

RÚVZ Trebišov vydáva na základe prijatých žiadostí povolenia na prevádzku mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovanie pre obce, mestá, resp. pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky už vydané povolenia sú uverejnené na úradnej tabuli RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

NsP Trebišov a.s. a NsP Kráľovský Chlmec n.o. zabezpečujú vo svojich vakcinačných centrách podávanie očkovacích látok pre obyvateľstvo v súlade s usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR.

Môže Vás to tiež zaujímať...

CHLMECKÉ NÁZORY – KIRÁLYHELMECI NÉZETEK

Like1 Dislike