štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov (viď zoznam),

ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa §22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.

Vlastníci lesných pozemkov si môžu uplatniť postup podľa §22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61 prvý deň od dňa zverejnenia (VYVESENIA)).

Download (PDF, 4.32MB)

Download (PDF, 463KB)

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 17. júna 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční …