streda , 28 septembra 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Povinnosť nosiť respirátor alebo obdobný prostriedok sa od pondelka rozšírila na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková. “V exteriéroch bude naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou,” priblížila.

Deti do ukončenia prvého stupňa základných škôl respirátor v interiéri mať nemusia, no musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou. Táto výnimka platí pre osoby vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže, pokiaľ sú umiestnení v jej objektoch.

Respirátor v interiéri nemusia mať ani zamestnanci pri výkone rizikovej práce zaradenej do tretej alebo štvrtej kategórie, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži. Platí to aj na zamestnancov, ktorým pracovná zdravotná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora. Všetky tieto osoby musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou.

V interiéri aj v exteriéri majú výnimky z nosenia rúšok a respirátorov deti do šesť rokov, ďalej osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako päť metrov. Rúško ani respirátor nie sú povinné ani pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra či osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Respirátor ani rúško nie sú povinné pri výkone športu. Výnimka sa vzťahuje aj na fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania či na nevestu a ženícha pri sobáši. Rovnako platí pre výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu. ÚVZ SR počíta aj s výnimkou pre tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania a tiež pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 sa doteraz týkala obchodov a prostriedkov verejnej dopravy. Medzi takéto tvárové polomasky možno podľa ÚVZ SR zaradiť aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii. Hodnovernosť respirátora si spotrebiteľ môže narýchlo overiť podľa označenia CE, za ktorým nasleduje štvorčíslie.

 

A lakásunkon kívül hétfőtől kötelezően reszporátort vagy hasonló eszközt kell viselnünk minden zárt térben – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szóvivője. Az utcán, a szabadban továbbra is lehet textil szájmaszkot viselni, illetve sállal vagy kendővel eltakarni a szájat és az orrot.

Nem kell reszpirátort hordaniuk az alsó tagozatos alapiskolásoknak. Ez a kivétel vonatkozik a börtönben, őrizetben lévő személyekre is. Nekik elég egyszerű szájmaszkok viselniük.

A harmadik és negyedik kategóriába sorolt, veszélyes munkát végező személyeknek sem kötelező a reszpirátor, például ahol hőnek vagy fizikai terhelésnek vannak kitéve. Ez vonatkozik azokra az alkalmazottakra is, akiknek a munkakörülményeik vagy a munkavégzés módja nem teszi lehetővé a légzésvédő maszk viselését. Ők egyszerű szájmaszkkal, kendővel vagy sállal fedhetik el a szájukat és az orrukat.

Zárt térben és a szabadban sem kell reszpirátort vagy szájmaszkot hordaniuk a hat év alatti gyerekeknek, a lakott területen kívül, a szabadban tartózkodóknak, ha öt méternél távolabb vannak más személyektől, akikkel nem laknak egy háztartásban. Sem szájmaszkot, sem reszpirátort nem szükséges viselniük a súlyos autizmusban, illetve a közepesen súlyos vagy súlyos mentális zavarban szenvedőknek és a hallássérülteknek.

Sportolás során sem kell maszkot viselni, és fényképezkedés során sem, a menyasszony és a vőlegény is leveheti a szertatás idejére. Kivétel vonatkozik a művészeti előadások fellépőire, a dokumentumfilmek szereplőire a forgatás alatt, a jeltolmácsokra, valamint azokra a munkavállalókra, akik egyedül vannak a munkahelyükön.

Az STN EN 149 + A1 szabvány szerinti, legalább FFP2 besorolású, kilégzőszelep nélküli reszpirátor viselése kötelező a voltokban, a városi tömegközlekedési eszközökön, a vonaton vagy a távolsági buszon is. A Közegészségügyi Hivatal szerint a KN95 vagy N95 jelzésű reszpirátor is megfelel az Európai Unióban érvényes követelményeknek. A szájmaszk hitelesített, ha a „CE” jelölés után négyjegyű szám következik.  (Zdroj: TASR)

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 27. septembra 2022 (v utorok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční zber …