pondelok , 26 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. závod Trebišov Vás týmto žiada o spoluprácu. Dňa  1. – 5. 3. 2021 odpočtári vykonajú odpočty vodomerov v Kráľovskom Chlmci.

1.3. pondelok: Š. Petőfiho, M. Bela, S. Chalupku

2.3. utorok: Nemocničná, F. Rákócziho, J. Majlátha, Z. Lorantffyovej, L. Mécsa

3.3. streda: Podhradská, M. Leczu, Kostolný rad, Prameňová, Hviezdoslavova, Rázusová, Kollárová

4.3. štvrtok: Kvetná, Záhradná, Trhovisko, Kapušianská

5.3. piatok: Hlboká, Boľská, Svätušská, ,

 

Preto Vás žiadame, aby ste sprístupnili svoje odberne miesta k odpočtu:

– Sprístupniť vstup k vodomernej šachte/vodomeru

– Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu

– Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 17. 3. 2021 buď telefonicky na č. t. 056/6712777 alebo e-mailom  jana.koskova@vodarne.eu

V opačnom prípade IM bude fakturovaný priemer a následne zaslana výzva na sprístupnenie meradla k odpočtu.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

A Kelet-szlovákia Vízművek tőketerebesi részlegének munkatársai 2021. március 1-je és 5-e között vízóra-leovasát végeznek városunkban az alábbi utcákban:

3.1. hétfő: Petőfi, Bél Mátyás és S. Chalupka utca

3.2. kedd: Kórház, Rákóczi, Mailáth, Lorántffy és Mécs, utca

3.3. szerda: Váralja, Leczo, Templomsor, Forrás, Kollár, Rázus és Hviezdoslav utca

3.4. csütörtök: Kert, Vásártér, Kaposi és Virág utca

3.5. péntek: Mély, Bolyi és Szentesi utca.

 

Ezért arra kérjük a lakosokat, hogy az említett időszakban a cég munkatársai számára tegyék megközelíthetővé a vízórákat, illetve ha tartanak kutyát, azt zárják be!

Abban az esetben, ha a vállalat kérésének nem tudnak eleget tenni, a vízóra állását legkésőbb 2021. március 17-éig bejelenthetik a 056/671 27 77-es telefonszámon, vagy a jana.koskovaodarne.eu e-mail címen.

Ha ezt nem teszik meg, a vállalat az érintett ingatlanra vonatkozó átlagfogyasztást számlázza ki az ügyfeleknek.

Köszönjük az együttműködést és a megértésüket!

Môže Vás to tiež zaujímať...

BKF-VIDEO/SK

Like Dislike1