pondelok , 3 októbra 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Vážení Chlmčania!

            Informujem Vás, že cez víkend 13. a 14. februára opäť prebehne v našom meste antigénové testovanie. Testovanie bude prebiehať na rovnakých miestach a v rovnakom čase, ako tomu bolo cez uplynulý víkend. Obyvatelia mesta, ako aj priľahlých obcí, budú mať možnosť zúčastniť sa na testovaní v sobotu a v nedeľu ráno od 8.00 do 19.00-tej hodiny s obedňajšou prestávkou od 12:30 do 13:30 na obvyklých miestach. ZŠ s v.j.s. ul. Kossutha 56, ZŠ Mihálya Helmeczyho ul. Hunyadiho 16  a MsU ul. Kossutha 99.  Vo štvrtok popoludní bude spustená opäť možnosť registrácie na testovanie na stránke www.kralovskychlmec.org. Registrovať sa je možné na časenky od 8:00 do 17:00 na všetkých troch miestach. V rozmedzí od 17:00 do 19:00 je umožnené testovanie na všetkých miestach bez predošlej registrácie.

Na záver mi dovoľte niekoľko osobných poznámok. Plne chápem a prežívam pocity všetkých Vás, ktorí už máte dosť týždenného testovania. Je to pre všetkých psychicky aj fyzicky zaťažujúce. Dúfam, že si aspoň viete predstaviť, akú záťaž prináša opakujúce sa testovanie pre tých, ktorí ho týždeň čo týždeň  pripravujú a uskutočňujú. Z internetových príspevkov niektorých „vševedkov“ mám niekedy pocit, že máme v meste spoluobčanov, ktorí si myslia, že na odberných miestach prúd svieti sám od seba, kúrenie, internetový prístup, dezinfekcia sú tiež zadarmo a zdravotníci, dobrovoľníci, vojaci či policajti si nevedia počas víkendov predstaviť nič lepšieho než byť vzdialení od svojich rodín, viac ako 12 hodín, byť naobliekaný v ochranných odevoch a uskutočňovať testovanie a s ním súvisiace práce.  Títo „odborníci“, ktorí neustále rozdávajú rozumy a sú vždy so všetkým nespokojní sú  pravdepodobne presvedčení, že občerstvenie,  prístroje na dezinfekciu, systém na online registráciu so zasielaním sms potvrdenia alebo likvidácia nebezpečného odpadu sú tiež zadarmo, vedenie mesta má promptné a presné informácie od kompetentných orgánov a iba naša neschopnosť a lenivosť môže za prípadné problémy.

Vážení priatelia! Namiesto toho, aby som všetky tieto bludy po jednom vyvracal, dovoľte mi povedať iba jedno. Moji kolegovia a celý odberný tím vyvíja týždeň čo týždeň často nadľudské úsilie, len aby naplnil tie ústredné nariadenia, ktorých zmysel často ani my sami nevidíme. Keďže nie som epidemiológ nebudem teraz filozofovať o tom, či má alebo nemá význam testovať obyvateľstvo, aby sme sa chránili pred ochorením. Pre nás sa otázka testovať alebo testovanie sabotovať koncipuje úplne inak. Ak by sme sa rozhodli netestovať, nevyjadrili by sme tým náš politický názor, ani nepredostreli nejakú odbornú argumentáciu. Ak z akéhokoľvek dôvodu odmietneme testovať, rozhodneme o tom, že Vy živitelia rodín, otcovia a matky bez negatívneho testu nemôžete ísť do práce. Toto si mi, ktorí sme zložili sľub vo verejnom záujme, jednoducho dovoliť nemôžeme.

Ing. Karol Pataky, primátor

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 30. septembra 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu …