pondelok , 3 októbra 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 22.02.2021

 Okres Trebišov je v rámci celorepublikových epidemiologických analýz hodnotený ako okres s vysokým rizikom prenosu ochorení COVID-19s postupným nárastom počtu osôb s pozitívnym výsledkom PCR resp. antigénového testu.

Na národnej úrovni platí v tomto období štvrtý stupeň varovania (čierna farba).Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v hodnotení rizikových indikátorov za ostatných 7 resp. 14 dní pre okres Trebišov platí aj pre ďalšie obdobie tretí stupeň varovania (bordová farba), pričom pri hodnotení údajov incidencie ochorení (pozitívne výsledky RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní aj za 14 dní sme naďalej až v úrovni štvrtého stupňa varovania (čierna farba) berúc do úvahy výsledky realizovaného skríngového antigénového testovania  prebiehajúceho postupne v období od 18.01.2021 v jednotlivých obciach a mestách okresu. Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov k 22.02.2021 je 84 (z toho 6 pacientov je pre závažný klinický stav napojených na umelú pľúcnu ventiláciu). Takisto vzrástol počet osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19, ktoré zomreli – spolu 86 za obdobie od marca 2020.

V uplynulom týždni boli v laboratóriách SR vyhodnocované pozitívne RT PCR testy na prítomnosť britského variantu B117 koronavírusu. Z doposiaľ vyhodnotených údajov v okrese Trebišov bol záchyt tohto typu vo viac ako v polovici testovaných pozitívnych vzoriek.  

Za prvých 7 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 6 158 pozitívnych výsledkov, z toho RT PCR: 2 375 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 3 783

 

Pre celú Slovenskú republiku platia prísne protiepidemické opatrenia, týkajúce sa včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID -19a opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, ktoré sú nariadené vyhláškami ÚVZ SR, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk)

RÚVZ so sídlom v Trebišove vývoj epidemiologickej situácie v okrese Trebišov nepretržite monitoruje, denne vyhodnocuje a prijíma adekvátne preventívne opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS- CoV-2. Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácii v okrese Trebišov dňa 30.12.2020 boli nariadené prísnejšie regionálne opatrenia vyhláškou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, č. A/2020/01914-02/OE, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov s účinnosťou od 31.12.2020.

Na základe hláseného počtu osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania realizovaného 1. kola skríningového testovania u obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v meste Trebišov a zhodnotenia podmienok bývania v danej lokalite u osôb s nariadenou domácou izoláciou vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 12/2021 zo dňa 27.01.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov. Z rovnakého dôvodu (vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v MRK obce Bačkov) vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 15/2021zo dňa 01.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov.

Vzhľadom na vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v MRK mesta Sečovce – časť Habeš (zistených počas skríningového testovania v dňoch 6. – 7.02.2021)vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 22/2021 zo dňa 08.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce.

Vzhľadom na vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v marginalizovanej komunite  mesta Čierna nad Tisou (zistených počas skríningového testovania v dňoch 13. – 14.02.2021)vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 27/2021 zo dňa 15.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou.

Vzhľadom na vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v marginalizovanej komunite  mesta Kráľovský Chlmec(zistených počas skríningového testovania v dňoch20. – 21.02.2021)vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 32/2021 zo dňa 22.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec.

 

Opatrenia nariadené doposiaľ vydanými vyhláškami v rámci okresu Trebišov od 31.12.2021 platia naďalej.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii.

Čo sa týka hodnotenia z pohľadu geografického : RÚVZ eviduje osoby s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19 s rovnomerným rozšírením vo všetkých obciach a mestách v okrese Trebišov. 

 

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 22.02.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 476 (za predchádzajúci týždeň bolo 339, teda v uplynulom týždni narástla 1,4 krát) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva)

Incidencia za 14 dní okres Trebišov:1 917 ( spolu pozitívne RT PCR + Antigénové testy), z toho 98 osôb s pozitívnym výsledkom vo veku nad 65 rokov ( 12%  zo všetkých pozitívnych osôb).

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 ku dňu 22.02.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb od začiatku pandémie18 584
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémie RT PCR5 235
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 4 634

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 9 860
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:(ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 84 (z toho 6 na UPV)

 

ROK 2021 ( od 01.01.2021 do 22.02.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 2 375
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 3 783
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 86, z toho

40 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,

46 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia                  

      z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 13% z celkového počtu (98 prípadov).
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich soc. služby seniorom za posledných 7 dní:

klienti  – 0 pozit.

zamestnanci – 1pozit.

 

Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:

 • 2458 mužov a 2 777 žien (RT-PCR)
 • 2 527 mužov 2 107žien (antigénové testy)

 

Väčšinou sa jedná o kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, ZSS.)

Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení, ZSS).

V rámci 1.kola celoslovenského testovania ( november 2020) obyvateľstva antigénovými testami na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb. 

Rok 2021: V rámci celoplošného skríningu obyvateľstva antigénovými testami  na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 1,52% pozitívne testovaných osôb – na základe celorepublikového poradia okresov z testovania vykonaného v dňoch 18.01. – 26.01.2021.

V dňoch od 27.01. do 02.02.2021 prebehlo ďalšie kolo antigénového testovania aj v okrese Trebišov.Na odberných miestach v okrese Trebišov bolo zistených 1,3% pozitívne testovaných osôb.

V dňoch od 03.02. do 07.02.2021 sa priebežne testovalo a cez víkend intenzívnejšie v rámci ďalšieho  kola antigénového testovania aj v okrese Trebišov. Na odberných miestach v okrese Trebišov bolo v tomto období otestovaných spolu 39 988 osôb, z toho bolo 643 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,6% pozitívne testovaných osôb (údaje na základe hlásení z jednotlivých testovacích miest poskytol OÚ TV).

V dňoch od 12.02.2021 do 14.02.2021bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných spolu 33 265 osôb, z toho bolo 337 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,13% pozitívne testovaných osôb.

V uplynulom týždni, t.j.  v dňoch na od 18.02.2021 do 21.02.2021bolo na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov otestovaných spolu 29 584 osôb, z toho bolo 378 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,27 % pozitívne testovaných osôb.

 

Na základe analýzy údajov o osobách s pozitívnym RT PCR aj antigénovým testom na COVID 19 evidovaných v epidemiologickom informačnom systéme RÚVZ so sídlom v Trebišov vydal Vyhlášku č. 26 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 12/2021 zo dňa 27.01.2021),Vyhlášku č. 31, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 15/2021 zo dňa01.02.20210,Vyhlášku č. 51, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 22/2021 zo dňa 08.02.2021),Vyhlášku č. 67, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou(vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 27/2021 zo dňa 15.02.2021) a Vyhlášku č. 75, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec(vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 32/2021 zo dňa 22.02.2021).

Sú prijímané potrebné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie.

V okrese Trebišov je zriadených viacero odberných miest určených na bezplatné testovanie antigénovými testami, z toho pri zdravotníckych zariadeniach sú to MOM :

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, čas: Po – Pia od 08.00 hod – 16.00 hod (online objednávkový systém).
 2. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, čas: Ut, Štv, So od 08.30 hod – 12.00 hod (online objednávkový systém).
 3. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, čas: Po – Pia od 10.00 hod – 18.00 hod (online objednávkový systém).
 4. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok v priestoroch : Vojenský útvar Trebišov, vestibul klubu 21. mpr, brig. gen. Jána Nálepku, ul. Kpt. Nálepku 1, čas: Po-So od 9.00 h. – 18.00 h.(obedná prestávka: 13:00 – 14:00)(online objednávkový systém).

 

RÚVZ Trebišov vydávana základe prijatých žiadostí povolenia na prevádzku mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovanie pre obce, mestá, resp. pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky už vydané povolenia sú uverejnené na úradnej tabuli RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk

 

Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre detiv rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Môže Vás to tiež zaujímať...

KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ

Like1 Dislike