utorok , 16 augusta 2022
husk
Najnovšie správy

COVID-19

Analýza výskytu COVID-19

Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s výskytom ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov – k 16.02.2021

Okres Trebišov je v rámci celorepublikových epidemiologických analýz hodnotený ako okres s vysokým rizikom prenosu ochorení COVID-19 s postupným nárastom počtu osôb s pozitívnym výsledkom PCR resp. antigénového testu.
Na národnej úrovni platí v tomto období štvrtý stupeň varovania (čierna farba). Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v hodnotení rizikových indikátorov za ostatných 7 resp. 14 dní pre okres Trebišov platí tretí stupeň varovania (bordová farba), pričom pri hodnotení údajov incidencie ochorení (pozitívne výsledky RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní aj za 14 dní sme až v úrovni štvrtého stupňa varovania berúc do úvahy výsledky realizovaného  skríngového antigénového testovania  prebiehajúceho od 18.01.2021 v jednotlivých obciach a mestách okresu. Aktuálny počet hospitalizovaných pacientov k 16.02.2021 je  69 (z toho 4 pacienti sú pre závažný klinický stav napojení na umelú pľúcnu ventiláciu). Takisto vzrástol počet osôb s pozitívnym výsledkom na COVID 19, ktoré zomreli – spolu 76 za obdobie od marca 2020.
V laboratóriách SR sú vyhodnocované pozitívne RT PCR testy na prítomnosť britského variantu B117 koronavírusu; z doposiaľ vyhodnotených údajov v okrese Trebišov bol záchyt tohto typu vo viac ako v polovici testovaných pozitívnych vzoriek.

Za prvých 6 kalendárnych týždňov roku 2021 evidoval RÚVZ so sídlom v Trebišove u obyvateľstva s trvalým pobytom v okrese Trebišov spolu 5 239 pozitívnych výsledkov, z toho  RT PCR: 1 978 a  počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom: 3 261

Pre celú Slovenskú republiku platia prísne protiepidemické opatrenia, týkajúce sa včasnej izolácie osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID -19 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, ktoré sú nariadené vyhláškami ÚVZ SR, uverejnenými vo Vestníku Vlády SR a aktualizované podľa vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku (uverejnené sú aj na webovej stránke RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk)
RÚVZ so sídlom v Trebišove vývoj epidemiologickej situácie v okrese Trebišov nepretržite monitoruje, denne vyhodnocuje a prijíma adekvátne preventívne opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS- CoV-2. Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácii v okrese Trebišov dňa 30.12.2020 boli nariadené prísnejšie regionálne opatrenia vyhláškou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, č. A/2020/01914-02/OE, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov s účinnosťou od 31.12.2020.

Na základe hláseného počtu osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania realizovaného 1.kola skríningového testovania u obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v meste Trebišov a zhodnotenia podmienok bývania v danej lokalite u osôb s nariadenou domácou izoláciou vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 12/2021 zo dňa 27.01.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov. Z rovnakého dôvodu (vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v MRK obce Bačkov) vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 15/2021 zo dňa 01.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov.

Vzhľadom na vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v MRK mesta Sečovce – časť Habeš (zistených počas skríningového testovania v dňoch 6. – 7.02.2021) vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 22/2021 zo dňa 08.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce.

Vzhľadom na vyšší počet osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testovania žijúcich v marginalizovanej komunite  mesta Čierna nad Tisou (zistených počas skríningového testovania v dňoch 13. – 14.02.2021) vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove  vyhlášku uverejnenú vo vestníku vlády SR čiastka 27/2021 zo dňa 15.02.2021, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou.

Opatrenia nariadené doposiaľ vydanými vyhláškami v rámci okresu Trebišov od 31.12.2021 platia naďalej.

Cieľom preventívne orientovaných opatrení je včasná izolácia pozitívne testovaných osôb a osôb podozrivých z nákazy na zamedzenie šírenia infekcie v komunitách a v populácii. 

Čo sa týka hodnotenia z pohľadu geografického : RÚVZ eviduje osoby s pozitívnym výsledkom testu na COVID-19 s rovnomerným rozšírením vo všetkých obciach a mestách v okrese Trebišov. 

V rámci celoštátnych analýz sú údaje k 16.02.2021 za okres Trebišov v najdôležitejších hodnotených ukazovateľoch nasledovné :

Incidencia za 7 dní okres Trebišov: 339 (za predchádzajúci týždeň bolo 394) – osoby s pozitívnym RT PCR výsledkom (incidencia je údaj o počte nových prípadoch osôb s pozitívnym výsledkom prepočítaný na 100.000 obyvateľov v okrese, aby sa mohli štatisticky porovnávať údaje v okresoch s rôznym počtom obyvateľstva)

Pre porovnanie :

Incidencia za 7 dní  (RT PCR) (okresy s najvyššou incidenciou za daný týždeň)

Revúca: 558 (pred týždňom 510)
Dunajská Streda: 518 ( pred týždňom 523)
Galanta: 443 (pred týždňom 551)
Bánovce nad Bebravou: 435 (pred týždňom 339)
Hlohovec: 420 (pred týždňom 413)
Trnava: 411 (pred týždňom 477)

Incidencia za 14 dní okres Trebišov:1 960 ( spolu pozitívne RT PCR + Antigénové testy), z toho 91 osôb s pozitívnym výsledkom vo veku nad 65 rokov ( 12%  zo všetkých pozitívnych osôb).

Pre porovnanie :

Revúca: 3 262
Dunajská Streda: 2 857
Hlohovec: 2 693
Galanta: 2 618
Bánovce nad Bebravou: 2 224
Rožňava: 2 165

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove eviduje od začiatku mimoriadnej situácie COVID – 19 ku dňu 16.02.2021 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov:

 • Celkový počet testovaných osôb od začiatku pandémie17 980
 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia od začiatku pandémie RT PCR4 838
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom4 110

Z toho :

 • Počet pozitívne testovaných osôb v štátnom karanténnom zariadení : 7
 • Počet pozitívne testovaných osôb v domácej izolácii : 8 939
 • Počet pozitívne testovaných osôb inde:
 • (ubytovňa Sládkovičovo) : 2
 • Počet hospitalizovaných osôb s COVID-19: aktuálne: 69 (z toho 4 na umelej pľúcnej ventilácii)

ROK 2021 ( od 01.01.2021 do 16.02.2021)

 • Počet laboratórne potvrdených prípadov ochorenia RT PCR: 1 978
 • Počet pozitívnych prípadov potvrdených vyšetrením antigénovým testom3 261
 • Počet úmrtí z EPIS-u za celé obdobie : 76, z toho

36 potvrdených prípadov na COVID-19 z pitevného materiálu,
40 úmrtí pacientov pozitívnych na COVID-19 bez laboratórneho potvrdenia z pitevného materiálu

 • Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 12% z celkového počtu (91 prípadov).
 • Výskyt ochorenia v pobytových zariadeniach poskytujúcich soc. služby seniorom za posledných 7 dní:

klienti  – 0 pozit.
zamestnanci – 1 pozit.

Z celkového počtu pozitívne testovaných osôb s COVID-19 bolo v okrese Trebišov od začiatku pandémie:

 • 2 278 mužov a 2 560 žien (RT-PCR)
 • 2 250 mužov 1 860 žien (antigénové testy)

Väčšinou sa jedná o kontakty zistené aktívnym vyhľadávaním v epidemiologickej súvislosti s laboratórne potvrdeným prípadom na základe vyšetrenia metodikou RT PCR aj antigénovým testom (dohľadané kontakty pozitívnych osôb) t.j. rodinné kontakty, kontakty z pracoviska, ZSS.)

Protiepidemické opatrenia sa realizujú v plnom rozsahu bezodkladne vo všetkých ohniskách s výskytom laboratórne potvrdených prípadov ochorení (v domácnostiach, na pracoviskách vrátane školských zariadení, ZSS).
V rámci 1.kola celoslovenského testovania ( november 2020) obyvateľstva antigénovými testami na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 0,58% pozitívne testovaných osôb. 
V rámci celoplošného skríningu obyvateľstva antigénovými testami  na zistenie aktuálne prebiehajúcej infekcie SARS-CoV-2 bolo na odberných miestach v okrese Trebišov zistených 1,52% pozitívne testovaných osôb – na základe celorepublikového poradia okresov z testovania vykonaného v dňoch 18.01. – 26.01.2021.

V dňoch od 27.01. do 02.02.2021 prebehlo ďalšie kolo antigénového testovania aj v okrese Trebišov. Na odberných miestach v okrese Trebišov bolo zistených 1,3% pozitívne testovaných osôb. V dňoch od 03.02. do 07.02.2021 sa priebežne testovalo a cez víkend intenzívnejšie v rámci ďalšieho  kola antigénového testovania aj v okrese Trebišov. Na odberných miestach v okrese Trebišov bolo v tomto období otestovaných spolu 39 988 osôb, z toho bolo 643 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,6% pozitívne testovaných osôb (údaje na základe hlásení z jednotlivých testovacích miest poskytol OÚ TV). V uplynulom týždni sa pokračovalo v antigénovom testovaní. Na odberných miestach obcí a miest v okrese Trebišov bolo  od 12.02.2021 do 14.02.2021 otestovaných spolu 33 265 osôb, z toho bolo 337 pozitívnych výsledkov, t.j. 1,13% pozitívne testovaných osôb.

Na základe analýzy údajov o osobách s pozitívnym RT PCR aj antigénovým testom na COVID 19 evidovaných v epidemiologickom informačnom systéme RÚVZ so sídlom v Trebišov vydal ku dňu 15.02.2021 tieto vyhlášky: Vyhlášku č. 26 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov(vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 12/2021 zo dňa 27.01.2021), Vyhlášku č. 31, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Bačkov(vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 15/2021 zo dňa  01.02.20210, Vyhlášku č. 51, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 22/2021 zo dňa 08.02.2021) Vyhlášku č. 67, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Čierna nad Tisou (vyhláška je uverejnená vo vestníku vlády SR čiastka 27/2021 zo dňa 15.02.2021).

Sú nariaďované nevyhnutné preventívne karanténne opatrenia na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 zo známych ohnísk vrátane monitorovania dodržiavania domácej izolácie v súčinnosti so samosprávami a PZ SR.

V okrese Trebišov je zriadených 6 odberných miest určených na bezplatné testovanie antigénovými testami:

 1. Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., SNP 1079/76, čas: Po – Pia od 08.00 hod – 16.00 hod (online objednávkový systém).
 2. RÚVZ so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, čas: Ut, Štv, So od 08.30 hod – 12.00 hod (online objednávkový systém).
 3. Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 1125/18, čas: Po – Pia od 10.00 hod – 18.00 hod (online objednávkový systém).
 4. Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok v priestoroch : Vojenský útvar Trebišov, vestibul klubu 21. mpr, brig. gen. Jána Nálepku, ul. Kpt. Nálepku 1, čas: Po-So od 9.00 h. – 18.00 h. (obedná prestávka: 13:00 – 14:00) (online objednávkový systém).
 5. KaSS, Škultétyho 1632/37, Trebišov, čas: Po-Ne od 8,00 h. – 16,30 h., bez objednania.
 6. Azylový dom, M. R. Štefánika 259/66, Trebišovčas: Po-Ne od 8,00 h. – 16,30 h., bez objednania.

RÚVZ Trebišov vydáva na základe prijatých žiadostí povolenia na prevádzku mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovanie  pre obce, mestá, resp. pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky už vydané povolenia sú uverejnené na úradnej tabuli RÚVZ Trebišov www.ruvztv.sk

Testovanie na COVID – 19 zabezpečujú aj viacerí lekári, predovšetkým všeobecní praktickí lekári pre dospelých aj pre deti v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Môže Vás to tiež zaujímať...

ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ – SZTRÁJKKÉSZÜLTSÉG

Like Dislike