streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / VÝZVA – FELHÍVÁS

VÝZVA – FELHÍVÁS

Vážení občania!

Hoci opatrenia prijaté kvôli epidémii koronavírusu značne sťažujú náš každodenný život, ani v týchto ťažkých časoch nesmieme zabudnúť na naše zákonom stanovené povinnosti. Úctivo vám preto dávam do pozornosti, že na základe platných právnych predpisov je každá fyzická a právnická osoba na Slovensku povinná odovzdať do 31. januára daného roka daňové priznanie z nehnuteľnosti. Tlačivo potrebné na tento úkon nájdete na webovej stránke mesta. Na tom istom mieste sme uverejnili aj usmernenie, ktoré vám uľahčí jeho vyplnenie.

Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa daňového priznania, môžete sa telefonicky obrátiť aj na nášho spolupracovníka – Petra Szedláka (Tel.: 68 710 54 klapka: 30). Vyplnené tlačivá môžete poslať poštou do 31. januára 2021 na adresu Mestského úradu v Kráľovskom Chlmci. Alebo ichpočas pracovných dní môžete odovzdať aj osobne na vrátnici danej ustanovizne.

http://kralovskychlmec.org/download/ako_vybavit/ekonomicke_oddelenie/dan_z_nehnutelnosti/Danove-priznanie.pdf

http://kralovskychlmec.org/download/ako_vybavit/ekonomicke_oddelenie/dan_z_nehnutelnosti/Poucenie-1.pdf

 

Tisztelt Polgárok!

Bár a koronavírus-járvány miatti korlátozások jelentősen megnehezítik mindennapjainkat, törvényadta kötelezettségeinkről még ebben a nehéz időszakban sem feledkezhetünk meg. Tisztelettel felhívnám ezért a figyelmüket, hogy a hatályos jogszabályok értelmében Szlovákiában minden természetes és jogi személy köteles folyó év január 31-éig leadni ingatlanadó-bevallását. Az ehhhez szükséges nyomtatvány megtalálják a város honlapján, melyhez kitöltési útmutatót is mellékeltünk, mely ugyanitt található.

Ha a bevallásukkal kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, telefonon is kaphatnak tájékoztatást munkatársunktól, Szedlák Pétertől (Tel.: 68 710 54 klapka: 30). A kitöltött íveket – 2021. január 31-éig – postai úton juttathatják el a Kilyhelmeci Városi Hivatalba, vagy munkanapokon személyesen is leadhatják az intézmény portáján.  

http://kralovskychlmec.org/download/ako_vybavit/ekonomicke_oddelenie/dan_z_nehnutelnosti/Danove-priznanie.pdf

http://kralovskychlmec.org/download/ako_vybavit/ekonomicke_oddelenie/dan_z_nehnutelnosti/Poucenie-1.pdf

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …