štvrtok , 7 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR platnej od 1. 1. 2021, sa aktualizujú opatrenia na území mesta Kráľovský Chlmec na obdobie od 1. 1. 2021 do 24. 1. 2021 nasledovne: Mestský úrad v Kráľovskom Chlmci pracuje v obmedzenej prevádzke. Občanom odporúčame, aby MsÚ navštívili len v nevyhnutných prípadoch (narodenie, úmrtie, atď.) a na kontaktovanie sa s úradníkmi využívali e-mailovú a telefonickú komunikáciu. Žiadame občanov, aby svoje žiadosti a neodkladné dokumenty odovzdali na vrátnici mestského úradu. V súrnych prípadoch Vás prosíme, aby ste požiadali o informácie na telefónnych číslach: 

 

Értesítjük a polgárokat, hogy a Szlovákiában érvényes új járványügyi korlátozásokkal összhangban 2021. január 1-jétől 2021. január 24-éig a Királyhelmeci Városi Hivatalban nincs ügyfélfogadás. A polgárok a fontos iratokat (kérvények, adóbevallások, stb.) ezen időszakban az intézmény portáján adhatják le. A lakosokat ugyanakkor arra kérjük, hogy a személyes ügyintézést csupán a legelkerülhetetlenebb esetekben (pl. halálozás vagy születés kapcsán) vegyék igénybe, más, sürgős esetekben kérjenek tájékoztatást az alábbi telefonszámokon:

 

Telefónne číslo Klapka Meno – Oddelenie umiestnenie
63 222 40 27 Dr. Sofia Dobošová – sekretariát primátora 3. poschodie č.dv. 2
68 710 52 28 Csaba Balogh, PhD. – prednosta 3. poschodie
63 212 38 25 Zuzana Nagyová–sekretariát,podateľňa 3. poschodie, č.dv.6
63 222 20 24 Ing. Ladislav Švistun – vedúci OE

Zuzana Szepesiová –finančná učtáreň, OE

3. poschodie, č.dv. 3
68 710 50 12 Mgr. Monika Gáspárová – mzdová učtáreň, OE 3. poschodie, č.dv. 4
63 220 02 11 Bc. Anetta Fedorová – finančná učtáreň, OE 3. poschodie, č.dv. 4
68 710 54 30 Mgr. Peter Szedlák – daň z nehnuteľností, OE 3. poschodie, č.dv. 3
63 210 92 18 Ing. Iveta Sabaková – vedúca oddelenia OVaSM 3. poschodie, č.dv. 4
63 210 92 14 Bc. Viktor Szabó – referent dopravy, oddelenie OVaSM 3. poschodie, č.dv. 4
       
63 220 76 13 Bc. Žaneta Tóthová – matrika 2. poschodie, č.dv.15
62 848 00 19 Alexandra Kulcsárová – matrika 2. poschodie, č.dv. 15
63 215 24 21 Mgr. Ildikó Molnárová – vedúca OSSVaP 2. poschodie, č.dv. 18
63 212 68 10 Alžbeta Lipanová – evidencia obyvateľstva, OSSVaP 2. poschodie, č.dv. 14
68 710 59 35 Mária Majkricsová – mestský rozhlas, tržnica – OSSVaP 2. poschodie, č.dv. 14
68 710 55 31 Ing. Alexander Tóth – hlavný kontrolór 2. poschodie, č.dv. 17
62 848 01 20 Mgr. Peter Mórocz – vedúci oddelenia OPM 2. poschodie, č.dv. 16
68 715 11 37 Zoltán Leczo – marketing, oddelenie OPM 2. poschodie, č.dv. 16
68 710 53 29 Martina Košlábová – verejné obstarávanie, OVaSM 2. poschodie, č.dv. 13
63 215 10 26 Ing. Magdaléna Kondášová – SOSÚ

Ing. Ildikó Rudiková – SOSÚ

2.poschodie, č.dv. 11
68 710 51 23 Gabriela Vargová – zverejnenie zmluvy, OSSVaP 2.poschodie č. dv. 22
68 710 58 34 PaedDr. Beatrix Tarcaliová – vedúca OKaV 2.poschodie, č.dv. 12
       
62 855 70 15 Dionýz Detrik – vedúci OBS 1.poschodie, č.dv. 28
62 855 71 16 Viola Gulyásová – predpisy nájomného, OBS

Tímea Pappová – referentka, OBS

1.poschodie, č.dv. 28
62 855 72 17 Mgr. Bernadeta Leczová – SOŠÚ 1.poschodie, č.dv. 28
68 710 57 33 Očenáš Rudolf- údržbári OBS 1.poschodie, č.dv. 23
68 710 56 32 Ing. Štefan Kendi – TKO , oddelenie OVaSM 1.poschodie, č.dv. 30
       
63 210 64 42 Mgr. Jozef Kalapos – náčelník MsP  
63 210 64 43 Mestská polícia  
       
68 715 12 38 Melinda Kováčová – TKO, OE 1.       kontakt
68 715 15 41 Anetta Lenártová– pokladňa, OE 1.       kontakt
       
68 715 14 40 Vrátnica – Jaroslav Doboš, Ladislav Tamási Prízemie
       
63 215 83 22 Mgr. Brigita Boriszaová – OKaV prízemie, č.dv. 39

 

Ing. Ladislav Švistun – Vedúci oddelenia ekonomiky – 0905425692

Ing. Iveta Sabaková – Vedúca oddelenia výstavby a správy majetku – 0905564218

Katarína Bajuszová – Aktivačná činnosť – 0905838736

PaedDr. Beatrix Tarcaliová – Vedúca oddelenia kultúry a vzdelávania – 0918683148

Bc. Žaneta Tóthová – Matrika – 0915459091

Dionýz Detrik – Vedúci oddelenia bytovej správy – 0917421626

Ing. Alexander Tóth – Kontrolná činnosť – 0907945226

MSP – Mestská polícia – 0915943495

Ing. Magdaléna Kondášová – Vedúca oddelenia spoločného obecného stavebného úradu – 0918603047

Bc. Móriczová Veronika – technické služby – 0918661456

Mgr. Ildikó Molnárová – Vedúca oddelenia správnej, sociálnych vecí a podnikania – 0918684702

Dr. Sofia Dobošová – Asistentka primátora – 0918396244

Mgr. Peter Mórocz – Vedúci oddelenia projektového manažmentu – 0918396871

Kristián Molnár – Technické služby, 0905323403

Ing. Karol Pataky – primátor, 0905406860

Mgr. Bernadeta Leczová – Vedúca oddelenia spoločného obecného školského úradu – 0918397226

Rudolf Očenáš – OBS údržbári, 0917352562

Alexander Gáspár, vedúci Technických služieb, 0918661456

Csaba Balogh, PhD – prednosta MsÚ, 0905713079

Mgr. Jozef Kalapos – náčelník MsP, 0918399758

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …