streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Vážení občania Kráľovského Chlmca!

Zmenou právnych predpisov dochádza od 1. januára 2021 k rozšíreniu povinností mestskej samosprávy. V dôsledku úpravy jedného zo zákonov bude patriť odteraz medzi povinnosti samospráv  zber biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj jeho odvoz. Keďže sme vďaka úspešnému projektu v roku 2020 v našom meste poskytli majiteľom rodinných domov skoro 1 000 nádob na kompostovanie (komposterov), považujeme problém s týmito nehnuteľnosťami za vyriešený. Obyvateľom nájomných bytov môžeme pomôcť tak, že im mesto poskytne menšie nádoby alebo biologicky rozložiteľné vrecia  na skladovanie bioodpadu. V budúcnosti teda budú môcť bioodpad z kuchyne ukladať do nich. O ich zber a odvoz sa postará firma, ktorú touto činnosťou poverí mesto. Rokovania o podrobnostiach tohto projektu, ako aj o finančných súvislostiach, prebiehajú v súčasnosti. O výsledkoch dohovorov budeme, samozrejme, informovať občanov.

 

Tisztelt Királyhelmeciek!

A jogszabályok változásával 2021. január 1-jétől új kötelezettséggel bővül a szlovákiai önkormányzatok feladatköre. Egy törvénymódosítás következtében ezentúl az önkormányzatok feladata lesz a biológiailag lebomló konyhai hulladék gyűjtése, illetve elszállítása is. Mivel városunkban 2020-ban, egy sikeres pályázatnak köszönhetően közel 1000 családi házhoz juttattunk el komposztáló edényeket, így ezen ingatlanokban a probléma megoldottnak tekinthető. A bérházakban élőknek úgy tudunk segíteni, hogy a város a jövőben egy kis tárolóedényt, valamint biológiailag lebomló zsákokat bocsát a polgárok rendelkezésére, melyekbe a jövőben a konyhai biohulladék kerülhet. Ennek összegyűjtéséről egy, a város által megbízott cég fog gondoskodni. A projekt részleteiről, illetve a változás anyagi vonzatairól jelenleg is folyik az egyeztetés. A fejleményekről természetesen tájékoztatni fogjuk a lakosokat.   

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …