streda , 28 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / SODB – Lakás- és népszámlálás

SODB – Lakás- és népszámlálás

Az eddig ismert nép- és lakásszámlálás mára már a múlté. 2021-ben először kerül sor az ún. integrált összeírásra, vagyis olyan nép- és lakásszámlálásra, amelynek keretében az adatok közigazgatási forrásokból és nyilvántartásokból származnak. Ebben szerepet kapnak az önkormányzatok, a számlálóbiztosok és az elektronikus adatgyűjtés. Az összeírás elektronikus úton történik, nem papírkérdőívek segítségével.

Fontos időpontok:

A népszámlálás időszaka 2021. február 15-től egészen 2021. március 31-ig tart.

Referencia-időpont 2020.12.31. – csütörtök éjfél.

A népszámlálás szempontjából kötelezett személy:

Maga a lakos.

A lakos törvényes képviselője.

Az adott intézmény fenntartója vagy alapítója (hiánya esetén az intézményt képviselő szerv).

A népszámlálás folyamata:

Elektronikus úton (önként, ill. gyermekek törvényes képviselője által).

Számlálóbiztos által.

Község segítségével.

 

Základné informácie

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

SODB - Lakás- és népszámlálás k0

SODB - Lakás- és népszámlálás Opera Snimka obrazovky 2020 11 09 141349 wwwSODB - Lakás- és népszámlálás 1k

SODB - Lakás- és népszámlálás 2k

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 27. septembra 2022 (v utorok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční zber …