pondelok , 3 októbra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / VÁŽENÍ OBČANIA – TISZTELT POLGÁROK

VÁŽENÍ OBČANIA – TISZTELT POLGÁROK

Vážení občania Kráľovského Chlmca!

Prihováram sa k vám kvôli problému, ktorý sa zdá byť na prvý pohľad maličkosťou. Žiaci zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Kráľovskom Chlmci nemali skoro dve desaťročia telocvičňu. Súčasné vedenie mesta už pred časom dalo svojim voličom sľub, že zmení túto neutešenú situáciu a športový areál vybuduje. Ale ešte sa ani neskončil proces výstavby, do ktorej sa investovalo okolo 1,7 milióna eur, niektorí „si dali takú námahu“, tak ako to vidíte na priložených fotografiách, a poškodili múry budovy. Vandalom, ktorí tento hanebný čin spáchali, nemám veľmi čo odkázať – akurát to, že sa za svoj čin môžu hanbiť! Rád by som však upriamil pozornosť ostatných občanov mesta na to, že nový športový areál, ktorý bude niesť meno futbalistu Jenő Buzánszkyho – čestného občana nášho mesta a člena legendárneho Zlatého mužstva – nepatrí mne a ani žiadnemu z vedúcich osobností nášho mesta. Patrí predovšetkým deťom, alebo skôr všetkým občanom mesta Kráľovský Chlmec. Prosím vás, aby ste túto skutočnosť vnímali takto! Lebo ak sa tak nestane, pracovali sme zbytočne…

Ing. Karol Pataky, primátor mesta

 

Tisztelt Királyhelmeciek!

Egy első látásra, hallásra talán jelentéktelennek tűnő apróság miatt szólok Önökhöz. Királyhelmecen a helyi magyar alapiskola diákjainak közel két évtizedig nem volt tornatermük. A város jelenlegi vezetése korábban ígéretet tett arra a választópolgároknak, hogy ezeken az áldatlan állapotokon változtatni fog, és a sportlétesítményt megépíti. A mintegy 1,7 milló euróért megvalósuló beruházás még be sem fejeződött, ám – ahogy az a mellékelt képeken látható – egyesek már „vették a fáradtságot“, és megrongálták a létesítmény falait. Azoknak a vandáloknak, akik a tettet elkövették, nem nagyon van mit mondanom azok kívül, hogy szégyelljék magukat! A többi királyhelmeci polgárnak viszont fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy az új sportcsarnok – mely városunk díszpolgárának, az Aranycsapat legendás labdarúgójának, Buzánszky Jenőnek a nevét fogja viselni – nem az enyém, és nem is a város mindenkori vezetőié. Ez leginkább a gyerekeké, vagy még inkább minden királyhelmecié. Kérem Önöket, viszonyuljanak így hozzá! Mert ha nem ezt teszik, feleslegesen dolgoztunk….

Pataky Károly polgármester

VÁŽENÍ OBČANIA - TISZTELT POLGÁROK 121513111 3651086314953374 1199587081840638328 n

VÁŽENÍ OBČANIA - TISZTELT POLGÁROK 121500745 254737149303435 7275321003672730658 n

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Žiadame občanov, aby ku kontajnerom na komunálny a separovaný  odpad neukladali objemný odpad ako koberce, WC …