nedeľa , 29 mája 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / INFORMÁCIE O TESTOVANÍ OBČANOV

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ OBČANOV

Kedy?

Testovanie sa uskutoční v sobotu 31. októbra a v nedeľu 1. novembra 2020 od 7. do 22. hodiny. Podľa dostupných informácií sa posledný ster bude robiť o 21:30. Počas každého testovacieho dňa bude obedová prestávka od 12:00 do 12:45 a prestávka na večeru  od 18:00 do 18:30.

Kde?

Určitý počet odberových miest bude v priestoroch, kde sa zvyčajne nachádzajú volebné miestnosti. V istých prípadoch nastala zmena, pretože pôvodné volebné miestnosti nevyhovovali hygienickým požiadavkám. Vybrané odberové miesta preverili hygienici, majú zvlášť vstup a výstup, sú dobre vetrateľné, osvetlené a s dostupným WC. Všetky opatrenia sú v záujme toho, aby občania vstupovali do bezpečného priestoru.

Veliteľom každého odberového miesta bude príslušník Armády Slovenskej republiky, ktorý bude riadiť zdravotníkov, administrátorov a dobrovoľníkov na konkrétnom odberovom mieste. Zároveň tento príslušník armády bude riešiť situáciu na odberovom mieste, aby nedošlo ku komplikáciám a aby priebeh testovania bol plynulý v záujme ochrany zdravia občanov.

Abecedný zoznam testovaných občanov bude na odporúčanie. Keď občania na svojom odberovom mieste uvidia, že je tam veľa ľudí, tak nech prídu neskôr. Občania pred vstupom do odberového miesta dostanú poradové číslo. 50. Podľa skúsenostiach na jednom odberovom mieste priebehu jednej hodiny personál je schopný otestovať cc. 35 osôb.

Keď niekto nepôjde náhodou na obvyklé miesto, alebo nemá trvalý pobyt v Kráľovskom Chlmci, aj tak mu urobia test na niektorom odbernom mieste.

Testovanie

Občania budú stáť vonku pred odberovým miestom v bezpečných rozostupoch. Dostanú číslo a potom vstúpia do priestoru odberového miesta. Preukážu sa občianskym preukazom, administrátor zapíše ich údaje a potom absolvujú výter z nosovej sliznice. Po odbere sa premiestnia do ďalšieho priestoru, kde budú čakať na výsledok testu. Tento výsledok dostanú v zalepenej obálke a opustia priestor odberového miesta.

Odber budú robiť zdravotnícki pracovníci. Samospráva zabezpečí aj administratívu. Ak výsledok testu bude pozitívny, tak občan v obálke dostane pokyny a musí zostať doma 10 dní v karanténe.

Upozornenie

Občania, ktorí sa rozhodli nepodstúpiť testovanie v sobotu 31. októbra alebo v nedeľu 1. novembra 2020, musia byť automaticky 10 dní v karanténe. Na toto obdobie môžu čerpať neplatené voľno. Po dohode so zamestnávateľom na tú dobu môžu čerpať aj dovolenku, alebo im môže byť pridelená práca z domu.

Odporúčame občanom, aby sledovali televízne správy, webovú a facebookovú stránku mesta, pretože niektoré opatrenia sa môžu meniť alebo upresňovať vzhľadom na vývoj situácie na celom území Slovenska.

Prosíme občanov, aby boli disciplinovaní, riadili sa pokynmi personálu odberového miesta, zbytočne nerušili priebeh testovania a zachovali pokoj. Je v záujme nás všetkých, aby sa občania zdržiavali na odberovom mieste čo najkratšie. Ak máte nejaký problém alebo otázku, s dôverou sa obráťte na personál odberového miesta.

Horúca linka

V prípade akýchkoľvek otázok môžete volať Mestskú políciu v Kráľovskom Chlmci na čísle 0915 943 495.

Zoznam odberných miest v meste Kráľovský Chlmec

  1. Budova mestskej knižnice, Hlavná, číslo 70
  2. Mestský úrad, Kossutha 99
  3. Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Kossutha 56 (vstup od ulice Kazinczyho) 
  4. Stredná odborná škola, Rákócziho 23
  5. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Hunyadiho 16
  6. Gymnázium, Horešská 17

Obyvateľom odporúčame navštíviť odberné miesto v rámci svojho volebného obvodu.   

Odporúčame dodržiavať nasledovný harmonogram odberu:

priezviská začínajúce na A, B, C, v čase od 07:00 – 9:00 h,

priezviská začínajúce na D, E, F, G, v čase od 9:00 – 12:00 h,

priezviská začínajúce na H, CH, I ,J v čase od 12:45 – 15:00 h,

priezviská začínajúce na K, L, M, v čase od 15:00 – 16:30 h,

priezviská začínajúce na N, O, P, v čase od 16:30 – 18:00 h,

priezviská začínajúce na R, S, T, v čase od 18:30 – 20:00 h.

priezviská začínajúce na U, V, X, Y, Z v čase od 20:00 – 22:00 h.

 

Môže Vás to tiež zaujímať...

POZVÁNKA – MEGHÍVÓ

TJ Slavoj Kráľovský Chlmec Vás pozýva 29. mája 2022 v nedeľu o 17:00 hodine na majstrovský …