pondelok , 4 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / SPRÁVY – HÍREK

SPRÁVY – HÍREK

Látható eredménye van a bodrogközi megyei képviselők munkájának

Ötven éve elhanyagolt útszakasz is megújult a térségben

Több mint két éve annak, hogy Önöket Kassa megye képviselőivé választották. Együtt hozzák a döntéseket?

Želinský József: A királyhelmeci megyei képviselőkkel – Pataky Károly megyei alelnök, Pandy Péter, Sačko Géza, Horváth József és jómagam  – szoros együttműködésben végezzük képviselői munkánkat. A nagyobb eredményesség érdekében együttműködünk a bodrogközi települések vezetőivel és különböző szakemberekkel is. Erre a találkozóra is meghívtuk Juhász Jánost, a kassai megyei útkarbantartó vállalat királyhelmeci részlegének vezetőjét, aki részletes tájékoztatást adott a régiónkban már megvalósult és a közeljövőben elvégzendő útfelújítási munkálatokról.

Milyen, a régiót érintő kézzel fogható eredményeket sikerült elérniük?

Pandy Péter: Az utóbbi bő két év eredményeit nézve régiónkban legfőképpen a megyei utak javítása terén történtek előrelépések. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy több fejlesztés történt a Bodrogközben, mint azelőtt bármikor. Erre nagy szükség volt, hiszen a keleti régiókban nagy elmaradások voltak ezen a területen. A 2018-as és 2019-es év folyamán Kassa megyében – ezen belül a bodrogközi településeken is – több kilométernyi útszakasz teljesen megújult, és persze idén is folyamatosan zajlanak a munkálatok.

Mielőtt rátérnék a konkrét számokra, szeretném hangsúlyozni, hogy Kassa megyében 570 kilométer II. osztályú és közel 1400 kilométernyi III. osztályú út, valamint 655 híd található. Kassa megye 2004-ben vette át ezek kezelését. Két év alatt 15,3 az idei év folyamán eddig 7 km utat újítottak fel a Bodrogközben. 2018-ban és 2019-ben Szentmária, Királyhelmec, Zétény, Boly, Szomotor, Kisgéres, Szentes, Nagykövesd, Perbenyik, Bély, Pólyán, Rad, Fejszés településeken végezték el a munkálatokat. Ilyen fejlesztésre számíthat egyebek mellett Imreg, Szürnyeg, Bári, Borsi, Ladmóc, Zemplén, Bodrogszerdahely, Bodrogszög, Nagygéres, Dobra, Lelesz, Bacska, Szolnocska és Véke is. A felsorolt települések némelyikében bekötő utak, hidak újultak meg. Tavaly augusztusban már átadtak több részlegesen felújított útszakaszt, köztük a Nagymihályt, Nagykapost és Királyhelmecet összekötő utat is.

Mellesleg több buszmegállót és a gyalogátkelőket is felújítottak ezen az útvonalon. Több, tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan pedig már elkezdődtek a közbeszerzési eljárások is. Nemrégiben fejeződött be a zétényi híd javítása, amely katasztrofális állapota miatt balesetveszélyes volt. A híd megerősítésével kapcsolatos munkálatokra további 100 ezer eurót hagyott jóvá a megye, ez lesz a munka következő fázisa. A Perbenyik és Kisgéres között lévő mellékutat a felújítás idejére lezárták. A javítási munkálatok remélhetőleg 2021 augusztus végéig befejeződnek. Juhász János, a kassa megyei útkarbantartó vállalat királyhelmeci részlegének vezetője hozzátette, hogy ezekre a felújításokra már nagy szükség volt a régiónkban.

Želinský József: Sokan talán nem is tudják, hogy egyes bodrogközi településeken 15-20 éve nem történt ilyen fejlesztés. Említést érdemel a Bacska és Battyán közötti útszakaszon megvalósult munka, hiszen az elmúlt ötven év során azon a szakaszon semmilyen felújítást nem végeztek el. A probléma kapcsán már az előző vezetés ideje alatt is többször felszólaltunk, és az akkori miniszter ígéretet is tett a szörnyű állapotban lévő útszakasz felújítására, ám az érdemi munka első szakasza – az Ágcsernyő és Battyány közötti út felújítása – csak most készült el. Bár állami útról van szó, amely nem tartozik a megyei önkormányzat hatáskörébe, bodrogköziekként fontos feladatunknak tartottuk, hogy kiálljunk ezért az ügyért. Időközben új közlekedési miniszterünk lett, aki remélhetőleg nem akadályozza majd az eredeti terv megvalósítását, és folytatódhat a munka a második fázissal, vagyis a Battyán és Bacska közötti, később pedig a Királyhelmec és Szentes közötti útszakasz felújításával. 

Pataky Károly: Bár a járványhelyzet okozta gondok miatt a mi munkánkat is számtalan tényező nehezíti, mégis bízom benne, hogy régiónkban több területen várható további fejlődés, fejlesztés. Ahogy azt a képviselőtársaim már elmondták, látható eredmények már bő egy évvel ezelőtt is voltak. Eddig a Bodrogközben talán sohasem volt ilyen nagyságrendű útfelújítás, jelentős támogatást kaptak fejlesztésre a középiskolák, illetve több település kapott támogatást a kulturális rendezvények megszervezésére. A Bodrogközi és Ung-vidéki Közművelődési Intézet például tavaly további 30 ezer eurót kapott a regionális múzeum udvarának helyrehozatalára, csak hogy egy példát említsek. Nemsokára befejeződik a Királyhelmeci Szakközépiskola épületének komplex felújítása, de nagyobb támogatást kapott a Perbenyiki Mezőgazdasági Szakközépiskola, valamint a Nagykaposi Gimnázium is. Tavaly egy, a Királyhelmeci Gimnáziumot érintő fontos kérelemről is tárgyaltunk. A kétnyelvű tanintézmény hat olyan osztályt indított el idén, amelyben 17-nél kevesebb a diákok létszáma. A törvény ilyen esetekben az osztályok összevonását rendeli el, a gimnázium vezetése azonban kérte, hogy esetükben tegyünk kivételt. Szerencsére sikerült elérnünk, hogy kérelmüket pozitívan bírálják el.

Sačko Géza: Nagy örömünkre szolgál, hogy aránylag rövid idő alatt jelentős támogatást kaphattak régiónk középiskolái. Perbenyikben múlt éven egy vadonatúj multifunkciós pályát adtak át, valamint felújíthatták az iskolának otthont adó kastély tetőszerkezetét is. A Nagykaposi Gimnázium szintén kapott támogatást, amelyet egy multifunkciós pálya kialakítására használhatnak fel. A Királyhelmeci Szakközépiskola épülete közel egymillió euró támogatásból újul meg. Új tanműhelyeket, könyvtárat, osztálytermeket és közösségi helyiséget is kialakítottak az intézményben. Az iskolavezetés éveken át kérvényezte a támogatást, hiszen a felújítás már roppant időszerű lett volna. Kassa megye támogatta a pályázat dokumentációjának elkészítését, így a fenntartó elfogadta a tetőtér beépítésére, valamint a földszinten lévő tanműhelyek kialakítására vonatkozó javaslatot. A létesítmény rekonstrukciójára 960 000 eurót költhetnek.

Mennyire nehezíti a munkájukat a járványhelyzet? Mire számítanak a további tervek megvalósítása kapcsán?

Horváth József: Természetesen számunkra is nagy gondot okoz ez a helyzet, amely többek között azt eredményezte, hogy az egyes területekre elfogadott pénzösszegeket jócskán lefaragták. Ezt azt jelenti, hogy a megyén működő bizottságok számára idén jóval kisebb összegek állnak rendelkezésre. Ezek fontossági sorrend alapján kerülnek elosztásra a térségben. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ebből a bodrogközi települések is részesüljenek. Sikerült elérnünk, hogy 15 ezer eurós támogatást kapjon a tavasszal leégett zétényi kultúrház. Ez azért fontos, mert a jelenlegi helyzetben igencsak nehéz elérnünk, hogy a térségbe nagyobb összegű támogatások jussanak. Kulturális rendezvények megszervezésére sikerült több községnek is támogatást elnyernünk. Természetesen több kérelem érkezik hozzánk különböző rendezvények megrendezésével kapcsolatban, ezeknél igyekszünk aszerint dönteni, hogy egy adott esemény mennyire hasznos a közösség számára, illetve előnyben részesülnek azok a települések, amelyek eddig nem kaptak támogatást.

Želinský József: A járványhelyzet okozta gondok eredményeképpen számos projekt jelentős késéssel valósult meg, vagy csupán a vele kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása zajlik. Csak hogy egy példát említsek, nemrégiben jóváhagyták az elöregedett megyei közútkezelő gépparkjának felújítását. Az bizonyos, hogy sor kerül majd rá, de nem sejtjük, hogy mikor. Az idei évre tervezett útfelújítások sem abban a tempóban haladnak, mint eddig. Ráadásul nemrégiben új elnökség vette át a megyei útkarbantartó vállalat irányítását, ez a váltás is eredményezhet változást a megindított munkák megvalósításánál. Egyelőre nem tudjuk felbecsülni a koronavírus gazdasági hatásait, így csak remélni lehet, hogy jövőre némelyest javulni fog a helyzet. Pozitív változás esetén mi is sokkal többet tudunk majd segíteni régiónk településeinek.

(bumm, mhk)

Môže Vás to tiež zaujímať...

UVÍTANIE DETÍ – BABAKÖSZÖNTŐ (VIDEO)

Like Dislike