streda , 28 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Týmto oznamujeme občanom mesta, že žiadosti o pripojenie sa na novovybudovanú verejnú kanalizáciu môžu podávať na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci a to z dôvodu, že mesto má záujem vychádzať v ústrety vlastníkom nehnuteľností  a zabezpečí ich následné doručenie VVS, a.s. závod Trebišov tak, aby pri podávaní žiadostí nemuseli osobne dochádzať do pomerne vzdialeného okresného mesta.  Nakoľko je pripojenie sa na verejnú kanalizáciu povinné a  pôjde o vybavenie niekoľko stoviek žiadostí, bude ich riešenie rozdelené do viacerých etáp podľa ulíc v meste. Zoznam aktuálne vybavovaných ulíc bude postupne zverejňovaný na web stránke mesta http://kralovskychlmec.org/language/sk/ a oznamovaný prostredníctvom mestského rozhlasu tak, ako ich bude mesto prijímať a ďalej odstupovať VVS, a.s. Žiadosti budú k dispozícii na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci, Oddelení výstavby a majetku mesta, III. poschodie, č.d.4 (Ing. Sabaková, Bc. Szabo) podľa zverejneného zoznamu každý utorok od 8,00 hod. do 11,30 hod. a každú stredu od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 17,00 hod. Vzhľadom na časovú náročnosť celého procesu žiadame občanov o dodržiavanie harmonogramu ulíc a určeného času  na podanie žiadosti.

Zoznam ulíc V. etapy podávania žiadostí 29.9.2020 a 30.9.2020:

Hviezdoslavova

Rázusova

Kollárova

Prameňová

Podhradská

časť Štefánikovej

 

Občania, ktorí si už na mestskom úrade podali žiadosti sa môžu napojiť do nových kanalizačných šácht. Následne im bude VVS, a.s. doručená zmluva a vykonaná kontrola napojenia.

 

Ing. Karol Pataky

primátor mesta

 

Értesítjük a királyhelmeci polgárokat, hogy a nemrégiben kiépített, illetve bővített szennyvízhálózatra való csatlakozással kapcsolatok kérvényeiket leadhatják a helyi városi hivatalban, mivel a település vezetése önként vállalta, hogy ezek elkészítésében és a szolgáltatóhoz való továbbításában segítséget nyújt a lakosoknak. A polgároknak így ez ügyben nem kell Tőketerebesre utazniuk. A hatályos törvények szerint azon településeken, melyeken erre adottak a lehetőségek, az ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakozása kötelező. Mivel így az eljárás során a városi hivatalban többszáz kérvényt kell elkészíteni és benyújtani, az ügyintézés egy előre kiadott ütemterv szerint történik, melynek aktualizált verzióját folymatosan a város web- és Facebook-oldalán, valamint a hangosbeszélőn tesszük közzé. A kérvényeket a Királyhelmeci Városi Hivatal építésügyi és vagyongazdálkodási osztályán, a 3. emeleten található, 4-es számú irodában lehet kitölteni és leadni minden kedden reggel 8-tól 11:30-ig, valamint szerdánként, reggel 8-tól 11:30-ig, illetve délután 13 és 17 óra között. Kérjük a lakosokat az előre kiadott harmonogram szigorú betartására!

 

  1. szeptember 29-én és 2020. szeptember 30-án

a Hviezdoslav

a Rázus

a Kollár

a Forrásdomb

a Váralja

és a Štefánik (újonnan kanalizált ingatlanok)

utcában lakók ügyeit intézzük.

 

Azok a polgárok, akik már leadták a helyi városi hivatalban a kérvényüket, rákapcsolhatják ingatlanjukat a szennyvízhálózatra. A vízművek ezzel kapcsolatos szerződését később kapják kézhez, mint ahogyan a cég egy későbbi időpontban ellenőrzi a csatlakozás szakszerűségét is.

 

Pataky Károly

polgármester

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 27. septembra 2022 (v utorok) sa v rámci separovaného zberu odpadu uskutoční zber …