pondelok , 4 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Vážení občania!

V Kráľovskom Chlmci došli verejné záležitosti a investície do takého štádia – alebo aspoň to tvrdia ľudia, ktorí sa rozumejú do všetkého, ale v podstate nevedia nič – že v súčasnosti neexistuje v našom milovanom meste jediná investično-rozvojová aktivita, ktorú by sme my vedenie mesta alebo akákoľvek firma pôsobiaca v Kráľovskom Chlmci urobili dobre a odborne. Zo sociálnej sieti som sa dozvedel, že v prípade problému zbytočne vykopaných jám v okolí starého futbalového ihriska neexistuje nikto kompetentný, kto by rozumel tomu, prečo sa vykopali a prečo sa vôbec táto udalosť udiala. Obyvatelia Kráľovského Chlmca vraj môžu dúfať iba v to, že náš vševedúci šampión urobí poriadky v meste aj v tomto prípade. Skromne by som poznamenal, že „zlovestné“ jamy sú od piatka minulého týždňa súčasťou rekonštrukčných prác, ktoré sa uskutočňujú pod záštitou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Jej zamestnanci chcú na úseku 200 m uviesť do praxe novú technológiu výmeny zastaraného vodárenského potrubia. Mimochodom, investíciu uhrádza v plnom rozsahu firma. Nášho mestského pravdovravného občana by som chcel touto cestou informovať, že ak by sa rozhodol robiť poriadky aj v neďalekých Veľkých Kapušanoch, nemusí sa obťažovať, vodárne pracujú na podobnom projekte aj tam. Vážení občania Kráľovského Chlmca! Na základe skúseností z minulých mesiacov som sa rozhodol, že viac nebudem reagovať na každý nezmysel, ktorý je predstavený určitými ľuďmi ako verejná záležitosť, hoci sú v podstate iba svedectvom ich zlomyseľnosti a neznášanlivosti. Dôveryhodné správy o verejných záležitostiach budú  uverejňované na webovej stránke mesta a na facebook-u, v mestskom rozhlase alebo v mestskom časopise. Prosím vás, aby ste aj naďalej pozorne sledovali informácie uverejnené v daných médiách.

 Ing. Karol Pataky  primátor

 

Tisztelt Polgárok!

Királyhelmecen a közügyek és beruházások elérkeztek abba a stádiumba – legalább is egyes, mindenhez értő, ám leginkább semit sem tudó emberek esetében -, hogy manapság már  nincs egyetlen fejlesztés sem szeretett városunkban, melyet akár mi, a település vezetősége, akár a Királyhelmecen tevékenykedő cégek jól és szakszerűen csinálnának. A közösségi médiából megtudhattam, hogy a a régi futlbalpálya környékén lévő, felesegesen kiásott gödrök ügyében nincs ember, aki értené, mi miért történik, és csak abban bízhatnak a királyhelmeciek, hogy az igazság mindentudó bajnoka ezek ügyében is rendet tesz városunkban. Szerényen megjegyezném, az ominózus gödrök valójában egy, a már a múlt hét péntekén elkezdett munkálatok részét képezik, melyek során a Kelet-szlovákiai Vízművek (VVS)  munktársai egy új technológia gyakorlatban való alkalmazásával, 200 méter hosszan újra cserélik az elöregedett vízvezetéket. Nem mellékesen a beruházás  költségeit a cég állja. Városunk igazmondóját ez úton szeretném értesíteni, hogy ha véletlenül a közeli Nagykaposon is rendet szeretne tenni, ne fáradjon, a vízművek ott is hasonló fejlesztést végez. Tisztelt Királyhelmeciek! Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján úgy döntöttem, a jövőben nem fogok minden zagyvaságra reagálni, melyeket egyesek közügyeknek tüntetnek fel, pedig azok mindössze a rosszindulatuk és az összeférhetetlenségük bizonyítékai. A közügyekről való hiteles tájékozatást a város web- és facebook oldalán, a hangosbeszélőn, illetve a városi újságban  talalják, kérem továbbra is kövessék figyelemmel az ezekben közzétett információkat!

Pataky Károly polgármester

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Pri zápise novonarodeného dieťaťa rodičia môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na …