utorok , 16 augusta 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Týmto oznamujeme občanom mesta, že žiadosti o pripojenie sa na novovybudovanú verejnú kanalizáciu môžu podávať na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci a to z dôvodu, že mesto má záujem vychádzať v ústrety vlastníkom nehnuteľností  a zabezpečí ich následné doručenie VVS, a.s. závod Trebišov tak, aby pri podávaní žiadostí nemuseli osobne dochádzať do pomerne vzdialeného okresného mesta.  Nakoľko je pripojenie sa na verejnú kanalizáciu povinné a  pôjde o vybavenie niekoľko stoviek žiadostí, bude ich riešenie rozdelené do viacerých etáp podľa ulíc v meste. Zoznam aktuálne vybavovaných ulíc bude postupne zverejňovaný na web stránke mesta http://kralovskychlmec.org/language/sk/ a oznamovaný prostredníctvom mestského rozhlasu tak, ako ich bude mesto prijímať a ďalej odstupovať VVS, a.s. Žiadosti budú k dispozícii na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci, Oddelení výstavby a majetku mesta, III. poschodie, č.d.4 (Ing. Sabaková, Bc. Szabo) podľa zverejneného zoznamu každý utorok od 8,00 hod. do 11,30 hod. a každú stredu od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 17,00 hod. Vzhľadom na časovú náročnosť celého procesu žiadame občanov o dodržiavanie harmonogramu ulíc a určeného času  na podanie žiadosti.

Zoznam ulíc III. etapy podávania žiadostí 16.9.2020:  (15.9.2020 je deň pracovného pokoja)

Horešská

Pribenícka

Ujhelská

Dobránska

 

Občania, ktorí si už na mestskom úrade podali žiadosti sa môžu napojiť do nových kanalizačných šácht. Následne im bude VVS, a.s. doručená zmluva a vykonaná kontrola napojenia.

Ing. Karol Pataky

primátor mesta

 

Értesítjük a királyhelmeci polgárokat, hogy a nemrégiben kiépített, illetve bővített szennyvízhálózatra való csatlakozással kapcsolatok kérvényeiket leadhatják a helyi városi hivatalban, mivel a település vezetése önként vállalta, hogy ezek elkészítésében és a szolgáltatóhoz való továbbításában segítséget nyújt a lakosoknak. A polgároknak így ez ügyben nem kell Tőketerebesre utazniuk. A hatályos törvények szerint azon településeken, melyeken erre adottak a lehetőségek, az ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakozása kötelező. Mivel így az eljárás során a városi hivatalban többszáz kérvényt kell elkészíteni és benyújtani, az ügyintézés egy előre kiadott ütemterv szerint történik, melynek aktualizált verzióját folymatosan a város web- és Facebook-oldalán, valamint a hangosbeszélőn tesszük közzé. A kérvényeket a Királyhelmeci Városi Hivatal építésügyi és vagyongazdálkodási osztályán, a 3. emeleten található, 4-es számú irodában lehet kitölteni és leadni minden kedden reggel 8-tól 11:30-ig, valamint szerdánként, reggel 8-tól 11:30-ig, illetve délután 13 és 17 óra között. Kérjük a lakosokat az előre kiadott harmonogram szigorú betartására!

  1. szeptember 15-e szabadnap, így 2020. szeptember 16-án

a Géresi,

a Perbenyiki,

az Újheli

és a Dobrai

utcában lakók ügyeit intézzük.

Azok a polgárok, akik már leadták a helyi városi hivatalban a kérvényüket, rákapcsolhatják ingatlanjukat a szennyvízhálózatra. A vízművek ezzel kapcsolatos szerződését később kapják kézhez, mint ahogyan a cég egy későbbi időpontban ellenőrzi a csatlakozás szakszerűségét is.

Pataky Károly

polgármester

Môže Vás to tiež zaujímať...

VÝZVA – FELHÍVÁS

Výzva na starostlivosť o nehnuteľnosti Vážení majitelia zaburinených, nepokosených a neupravených pozemkov, vážení obyvatelia! Vzhľadom na …