streda , 28 septembra 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Správy / MESTSKÉ SPRÁVY

MESTSKÉ SPRÁVY

Neklamú, len nie sú zvedaví na celú pravdu

Prednedávnom sa na webovej stránke slovenského bulvárneho plátku objavila „odhaľujúca“ reportáž o jednej z mestských investícií. Aj keď všetci vieme koho malicherný a zlomyseľný výtvor stojí za článkom, nie o tomto by som chcel hovoriť. Rád by som Vám povedal, prečo článok neobsahuje fakty a stanovisko nášho mesta. Autor článku aby zistil „pravdu“ nenamáhal sa prísť osobne do Kráľovského Chlmca. Otázky nám boli zaslané mailom, v jednu stredu počas dovolenkového obdobia, a preto sme požiadali o dvojdňovú lehotu na zaslanie odpovede. Aj keď sme odpoveď v piatok doobeda zaslali, článok už vo štvrtok ráno bol zverejnený, čiže naše odpovede o faktoch sa ani nemohli do článku dostať. Gratulujeme!  Nižšie si môžete prečítať odpoveď, ktorú sme zaslali novinám a každý si môže spraviť vlastný úsudok na základe skutočných faktov. Nami pripojené fotografie boli zhotovené na tejto stavbe v lete tohto roku a nie pred rokom, ako to bolo podsunuté vydavateľstvu.

Ing. Karol Pataky primátor 

Dobrý deň pán redaktor!

Ospravedlňujeme sa Vám, že sme nevedeli okamžite zareagovať na vaše otázky, a to z dôvodu čerpania dovolenky nášho projektového manažéra.Všimli sme si, že predmetom Vášho článku bola asi taká horúca téma, že sa už nemohlo počkať ani na naše odpovede, nakoľko článok vyšiel v elektronickej podobe už štvrtok ráno o 8:00. Napriek tomu, že to už pravdepodobne nebude aktuálne, odpovieme na Vaše otázky. Sčasti z dôvodu, že to bol náš prísľub, a taktiež, aby ste boli oboznámení aj s iným uhlom pohľadu na danú tematiku, a na druhej strane z dôvodu, že tvrdenie v názve Vášho článku nie je celkom pravdivé.

Prvá časť v názve článku -„Rekonštrukcia amfiteátra v Kráľovskom Chlmci:“ je pravdivá, avšak ďalšia časť , v ktorej uvádzate, že – „Ľudia kritizujú tempo i kvalitu stavebných prác” sa už celkom nezakladá na pravde. Kritizuje to len jeden – nám už dobre známy – občan, Váš „čitateľ“, ktorý  sám seba považuje za „Hlas ľudu“ a podľa svojho vyjadrenia „Kráľovsko Chlmecký Matovič” kritizuje všetko, čo sa robí alebo deje v našom meste,hlavne,keď sa to spája so súčasným vedením mesta. Svedčia o tom aj jeho články na svojom blogu, ako aj príspevky na sociálnych sieťach. Už to prerástlo do takých rozmerov, že dokonca vo viacerých oblastiach podal trestné oznámenia na vedenie mesta. Stalo sa to aj v súvislosti s rekonštrukciou amfiteátra, v prípade ktorého boli okrem iných vypočutí i predstavitelia mesta a to z dôvodu obvinenia subvenčného podvodu a krádeže. Vyšetrovateľ po výsluchu a po prešetrení dôkazov a na základe zistených skutočností, tak v tomto, ako aj v ostatných prípadoch odmietol postúpiť žalobu prokurátorovi.  V prípade Vášho čitateľa je bežnou praxou zdieľať so širokou verejnosťou polopravdivé a skreslené informácie z dôvodu „odhalenia veľkých káuz“, len aby sa mohol zviditeľniť a pokúsiť sa zdiskreditovať vedenie mesta. Keďže neuspel so svojimi obvineniami ani u orgánov činných v trestnom konaní, obrátil sa na vás. Občania nášho mesta okrem vášho čitateľa presne vedia, že investičné projekty, ktorých cieľom je uľahčiť ich každodenný život alebo zvyšovať ich životný komfort trvá niekedy dlhšie než to bolo naplánované, a kvalitu vykonaných prác obvykle posudzujú až po ich dokončení, a nie počas ich trvania, a to v nedokončenom stave.

Čo sa týka Vašich otázok súvisiacich s projektom sú naše odpovede nasledovné:

Kedy sa amfiteáter odovzdá do užívania :

 • Nakoľko v I. etape rekonštrukčných prác projekt neriešil rekonštrukciu vnútorných komunikácií, úpravu priľahlého terénu ani pred vstupného prostredia areálu, po ukončení stavebných prác v rámci projektu Interreg, nastúpili naši pracovníci technických služieb, aby pripravili zázemie na osadenie obrubníkov, odvodňovacích žľabov a na plánované asfaltovanie. Predpokladáme, že táto II. etapa rekonštrukčných prác by sa mala ukončiť do konca jesene /samozrejme podľa finančných možností mesta, čo momentálne nieje kvôli COVID 19 také ružové,/ takže amfiteáter plánujeme sprístupniť pre širokú verejnosť až na jar budúceho roka.

a kedy sa v ňom dokončia stavebné práce?

 • Stavebné práce I. etapy /vykonané v rámci programu Interreg/ boli na stavbe ukončené ku dňu 30.06.2020, kolaudačné konanie sa uskutočnilo 20.07.2020, rozhodnutie zatiaľ nebolo vydané. Odvtedy tam pracujú naši zamestnanci technických služieb.  Plánované ukončenie stavebných prác II. etapy sa očakáva na koniec jesene tohto roku.

Čitateľ v súvislosti s ich realizáciou používa termín “šlendriánstvo a fušerina”.

 • Na posúdenie kvality vykonaných prác bol poverený stavebný dozor podľa požiadaviek výzvy a nie Váš čitateľ, i keď napriek tomu je jeho právo mať svoju osobnú mienku aj na veci verejné. Vonkoncom všetci naši občania budú môcť posúdiť kvalitu vykonaných prác, keď po ukončení II. etapy rekonštrukcií a po odovzdaní do užívania si prídu osobne pozrieť vynovený areál.

Aká spoločnosť rekonštrukciu amfiteátra realizovala?

 • Stavbu pod názvom „Obnova amfiteátra v Kráľovskom Chlmci“ realizovala firma EKOSTAV a.s., so sídlom Moldavská cesta 10, Košice. Dodávateľ bol vybraný ako úspešný uchádzač v procese verejného obstarávania podľa požiadavky príslušných zákonov a požiadaviek výzvy. 

Bude mesto riešiť nedostatky na stavbe?

 • Počas realizácie na stavbe sa pravidelne uskutočňovali kontrolné dni, v záznamoch ktorých sa zhotoviteľ stavby EKOSTAV a.s. bol upozorňovaný na plnenie harmonogramu prác a ich kvalitu ( záznamy zo 14.08.2018, 16.10.2019, 21.11.2019, 28.1.2020, 19.3.2020).
 • Okrem toho stavebný dozor „Upozorneniami“ stavebného dozoru opakovane 24.4.2019, 14.5.2019 a 25.2.2020 upozorňoval dodávateľa na neplnenie termínov a kvalitu prác.
 • Mesto Kráľovský Chlmec listom zo dňa 4.5.2020 vyzvalo dodávateľa k výmene sedadiel v hľadisku a k úprave vonkajších schodísk, čo dodávateľ aj vykonal. Fotky, ktoré vám sprístupnil váš čitateľ sú z obdobia, keď ešte prebiehali stavebné práce, t.j.  pred výmenou sedadiel a pred konečnou úpravou schodísk. Poznamenávame, že až do doby ukončenia kolaudačného konania a do odovzdania do užívania je celý areál vyhlásený za stavenisko, kde je vstup nepovoleným osobám zakázaný. Na tento fakt Váš čitateľ pri príprave fotiek očividne zabudol, a tým porušil zákaz vstupu.Súčasný, už upravený vzhľad sedadiel a vonkajších schodísk je viditeľný na priložených fotkách.

Boli ste sa vy osobne pozrieť na stavbe?

 • Áno, chodím tam pravidelne,tak ako i na ostatné naše stavby.

Prečo projekt mešká oproti pôvodnému termínu dokončenia?

 • Listom zo dňa 08.07.2019 žiadal vedúci partner projektu – Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapešť – predĺženie termínu realizácie projektu od sprostredkovateľského orgánu, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. o 10 mesiacov, do 30.09.2020. Vo svojej žiadosti vedúci partner odôvodnil predĺženie projektu viacerými neúspešnými verejnými obstarávaniami, ktoré spôsobili časový sklz pri ostatných aktivitách projektu – hlavne pri rekonštrukcii a revitalizácii historickej záhrady Kazinczyho. Sprostredkovateľský orgán schváli predĺženie projektu podľa predloženej žiadosti.
 • Nakoľko sa jedná o cezhraničný projekt, bol termín realizácie celého projektu predĺžený nielen pre vedúceho partnera, ale aj pre projektového partnera – Mesto Kráľovský Chlmec.
 • Na amfiteátri došlo počas minuloročnej jesene na stavbe pred ukončením a odovzdaním do užívania ku krádeži a vandalizmu, počas ktorej bola časť elektroinštalácie ukradnutá a časť zničená.Z toho dôvodu sme boli nútení požiadať o predĺženie termínu. Ďalšie predĺženie termínu na dokončenie stavebných prác sme požiadali z dôvodu vypuknutia COVID 19. 

Dúfame, že sa nám podarilo objasniť okolnosti spomínaného projektu „Obnova amfiteátra v Kráľovskom Chlmci“ a tiež aj v to, že Vaším cieľom bolo objektívne informovať širokú verejnosť, a nie „zavaliť „ pracovníkov mestského úradu otázkami typu „a prečo mesto …“ ako to bolo zvykom u Vášho čitateľa, keď v rámci infozákona pravidelne zamestnával svojimi desiatkami infožiadostí našich zamestnancov, namiesto toho, aby sa mohli venovať riešeniu  reálnych problémov našich občanov.

Áno, ako ste uviedli vo svojom článku, naši občania sa tešia mohutnému prílivu eurofondov zameraných  na viaceré projekty, samozrejme okrem Vášho čitateľa, čo nás veľmi mrzí, ale sme si vedomí toho, že nemôžeme každému vyhovieť.

S priateľským pozdravom,

Ing. Karol Pataky

primátor mesta

MESTSKÉ SPRÁVY Amfi 1MESTSKÉ SPRÁVY Amfi 2MESTSKÉ SPRÁVY Amfi 4

MESTSKÉ SPRÁVY Amfi 3MESTSKÉ SPRÁVY Amfi 5

Môže Vás to tiež zaujímať...

KULTÚRNY DOM – KULTÚRHÁZ

Like1 Dislike