streda , 6 júla 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / KANALIZÁCIÓ – KANALIZÁCIA

KANALIZÁCIÓ – KANALIZÁCIA

Týmto oznamujeme občanom mesta, že žiadosti o pripojenie sa na novovybudovanú verejnú kanalizáciu môžu podávať na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci a to z dôvodu, že mesto má záujem vychádzať v ústrety vlastníkom nehnuteľností  a zabezpečí ich následné doručenie VVS, a.s. závod Trebišov tak, aby pri podávaní žiadostí nemuseli osobne dochádzať do pomerne vzdialeného okresného mesta.  Nakoľko je pripojenie sa na verejnú kanalizáciu povinné a  pôjde o vybavenie niekoľko stoviek žiadostí, bude ich riešenie rozdelené do viacerých etáp podľa ulíc v meste. Zoznam aktuálne vybavovaných ulíc bude postupne zverejňovaný na web stránke mesta http://kralovskychlmec.org/language/sk/ a oznamovaný prostredníctvom mestského rozhlasu tak, ako ich bude mesto prijímať a ďalej odstupovať VVS, a.s. Žiadosti budú k dispozícii na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci, Oddelení výstavby a majetku mesta, III. poschodie, č.d.4 (Ing. Sabaková, Bc. Szabo) podľa zverejneného zoznamu každý utorok od 8,00 hod. do 11,30 hod. a každú stredu od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 17,00 hod. Vzhľadom na časovú náročnosť celého procesu žiadame občanov o dodržiavanie harmonogramu ulíc a určeného času  na podanie žiadosti.

Zoznam ulíc II. etapy podávania žiadostí 8.9.2020 a 9. 9.2020:

Trhovisko,

Svätušská,

Boľská,

Kvetná,

Záhradná

Ing. Karol Pataky

primátor mesta

Értesítjük a királyhelmeci polgárokat, hogy a nemrégiben kiépített, illetve bővített szennyvízhálózatra való csatlakozással kapcsolatok kérvényeiket leadhatják a helyi városi hivatalban, mivel a település vezetése önként vállalta, hogy ezek elkészítésében és a szolgáltatóhoz való továbbításában segítséget nyújt a lakosoknak. A polgároknak így ez ügyben nem kell Tőketerebesre utazniuk. A hatályos törvények szerint azon településeken, melyeken erre adottak a lehetőségek, az ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakozása kötelező. Mivel így az eljárás során a városi hivatalban többszáz kérvényt kell elkészíteni és benyújtani, az ügyintézés egy előre kiadott ütemterv szerint történik, melynek aktualizált verzióját folymatosan a város web- és Facebook-oldalán, valamint a hangosbeszélőn tesszük közzé. A kérvényeket a Királyhelmeci Városi Hivatal építésügyi és vagyongazdálkodási osztályán, a 3. emeleten található, 4-es számú irodában lehet kitölteni és leadni minden kedden reggel 8-tól 11:30-ig, valamint szerdánként, reggel 8-tól 11:30-ig, illetve délután 13 és 17 óra között. Kérjük a lakosokat az előre kiadott harmonogram szigorú betartására!

  1. szeptember 8-án és 9-én

a Vásártét,

a Szentesi,

a Bolyi,

a Virág

és a Kert

utcában lakók ügyeit intézzük.

Pataky Károly

polgármester

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Gabriel Timko vo veku 62. rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým  …