nedeľa , 22 mája 2022
husk
Najnovšie správy
Hlavná stránka / Oznamy / Oznamy mesta / OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Týmto oznamujeme občanom mesta, že žiadosti o pripojenie sa na novovybudovanú verejnú kanalizáciu môžu podávať na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci a to z dôvodu, že mesto má záujem vychádzať v ústrety vlastníkom nehnuteľností  a zabezpečí ich následné doručenie VVS, a.s. závod Trebišov tak, aby pri podávaní žiadostí nemuseli osobne dochádzať do pomerne vzdialeného okresného mesta.  Nakoľko je pripojenie sa na verejnú kanalizáciu povinné a  pôjde o vybavenie niekoľko stoviek žiadostí, bude ich riešenie rozdelené do viacerých etáp podľa ulíc v meste. Zoznam aktuálne vybavovaných ulíc bude postupne zverejňovaný na web stránke mesta http://kralovskychlmec.org/language/sk/ a oznamovaný prostredníctvom mestského rozhlasu tak, ako ich bude mesto prijímať a ďalej odstupovať VVS, a.s.

Žiadosti budú k dispozícii na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci, Oddelení výstavby a majetku mesta, III. poschodie, č.d.4 (Ing. Sabaková, Bc. Szabo) podľa zverejneného zoznamu každý utorok od 8,00 hod. do 11,30 hod. a každú stredu od 8,00 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 17,00 hod.

Vzhľadom na časovú náročnosť celého procesu žiadame občanov o dodržiavanie harmonogramu ulíc a určeného času  na podanie žiadosti.

Zoznam ulíc I. etapy podávania žiadostí (25.08.2020 , 26. 08.2020 a 02.08.2020):

 • Hlavná
 • Kapušanská
 • Hlboká
 • Pri štadióne
 • Komenského

Ing. Karol Pataky

primátor

 

Értesítjük a királyhelmeci polgárokat, hogy a nemrégiben kiépített, illetve bővített szennyvízhálózatra való csatlakozással kapcsolatok kérvényeiket leadhatják a helyi városi hivatalban, mivel a település vezetése önként vállalta, hogy ezek elkészítésében és a szolgáltatóhoz való továbbításában segítséget nyújt a lakosoknak. A polgároknak így ez ügyben nem kell Tőketerebesre utazniuk. A hatályos törvények szerint azon településeken, melyeken erre adottak a lehetőségek, az ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakozása kötelező. Mivel így az eljárás során a városi hivatalban többszáz kérvényt kell elkészíteni és benyújtani, az ügyintézés egy előre kiadott ütemterv szerint történik, melynek aktualizált verzióját folymatosan a város web- és Facebook-oldalán, valamint a hangosbeszélőn tesszük közzé.

A kérvényeket a Királyhelmeci Városi Hivatal építésügyi és vagyongazdálkodási osztályán, a 3. emeleten található, 4-es számú irodában lehet kitölteni és leadni minden kedden reggel 8-tól 11:30-ig, valamint szerdánként, reggel 8-tól 11:30-ig, illetve délután 13 és 17 óra között. Kérjük a lakosokat az előre kiadott harmonogram szigorú betartására!

 1. augusztus 25-én és 26-án, és szeptember 2-án szerdán!
 • a Fő,
 • a Kaposi,
 • a Mély,
 • a Stadion és
 • a Komenský utcában lakók ügyeit intézzük.

 

Pataky Károly

polgármester

Môže Vás to tiež zaujímať...

SMÚTOČNÝ OZNAM – GYÁSZJELENTÉS

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že Andrej Soták vo veku 78. rokov zomrel. Posledná rozlúčka so …