streda , 5 októbra 2022
husk
Najnovšie správy

OZNÁMENIE

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Kráľovský Chlmec sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020.

V súvislosti s dodržiavaním protiepidemických opatrení a odporúčaní proti šíreniu COVID-19 neorganizuje sa hromadné otvorenie školského roka s výnimkou prvého ročníka, ktoré, ak je to možné uskutoční sa len v exteriéri, výhradne len v sprievode zákonných zástupcov, ktorí musia mať nasadené rúško.

Termíny otvorenia školského roku v jednotlivých školách

Materská škola bude v prevádzke od 6:30.

Základná škola, L. Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec

  1.        ročník: 8:00
  2. – 9. ročník:  9:00

Základná škola Mihálya Helmeczyho s VJM – Helmeczy Mihály Alapiskola

     všetky ročníky: 9:00

 Povinnosti zákonných zástupcov

Zákonný zástupca žiaka predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie a pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Ak zákonný zástupca v dotazníku o zdravotnom stave dieťaťa pri otázke o vycestovaní dieťaťa/ žiaka mimo Slovenskej republiky odpovedal „ÁNO“, uvedie aj krajinu resp. štát, kde sa dieťa/ žiak v uvedenom termíne nachádzal.

SEMAFOR PRE ŠKOLY

Školy sa budú od nového školského roka 2020/2021 riadiť troma fázami.

Zelená fáza bude bezpečná, oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga. Všetky opatrenia majú smerovať k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR založené na princípe ROR – rúško, odstup, ruky.

Download (PDF, 442KB)

Môže Vás to tiež zaujímať...

OZNÁMENIE – ÉRTESÍTÉS

Oznamujeme občanom, že dňa 30. septembra 2022 (v piatok) sa v rámci separovaného zberu odpadu …